Vejdirektoratet

Store sten fra tunnelprojekt bliver til stenrev i Køge Bugt

Del

Vejdirektoratet har netop indgået en aftale med foreningen Køge Bugt Stenrev om at levere sten til etableringen af stenrev i Køge Bugt. Stenrevene skal være med til at forbedre vilkårene for havmiljøet og biodiversiteten. Tiltaget er en del af ambitionen om at anlægge Nordhavnstunnelen så bæredygtigt som muligt.

Mange planter og dyr nyder godt af stenrev. Se fototekst nedenfor.
Mange planter og dyr nyder godt af stenrev. Se fototekst nedenfor.

Når der i løbet af 2023 til 2025 bliver gravet ud til Nordhavnstunnelen under Svanemøllehavnen i København, har forundersøgelser vist, at Vejdirektoratet vil støde på en betydelig mængde større sten undervejs.

Nu har Vejdirektoratet indgået en aftale om at genbruge op mod 15.000 m3 overskudssten i størrelsen 0,3 til 2,5 meter i diameter, som skal gå til etablering af stenrev i Køge Bugt. Stenene bliver renset og fragtet med pram fra Nordhavn til Køge Bugt.

Udover anvendelse i stenrev er der potentielt også mulighed for, at en lille del af stenene kan genbruges lokalt i projektet som erosionsbeskyttelse omkring tunnelkonstruktionen.

Projektleder Silas Nørager, Vejdirektoratet, siger:
”Det er helt naturligt, at vi finder en masse store sten under udgravninger, og det kommer vi også til, når vi graver ud til Nordhavnstunnelen. De sten, vi finder, skal efterfølgende bortskaffes, men når vi kan bidrage til det gode arbejde, som foreningen Køge Bugt Stenrev står bag, så er det en gevinst for alle parter. Vi har en overordnet målsætning om, at anlægsarbejdet af Nordhavnstunnelen skal være så bæredygtigt som muligt, og der passer det her tiltag rigtig godt ind.”

Typisk vil store sten af denne type i anlægsprojekter blive bortskaffet til et godkendt modtageanlæg, som nedknuser stenene og genanvender knust materiale til enten ballast eller beton.

Når Vejdirektoratet ønsker et så bæredygtigt projekt som muligt, handler det blandt andet om at få overskudsmaterialer så højt i affaldshierarkiet som muligt. Det vil sige, at det har større gevinst, at stenene kan genbruges direkte, som de er i et stenrev, frem for at dele af de knuste sten bliver genanvendt ved et modtageranlæg.

Aftalen er indgået med den frivillige forening Køge Bugt Stenrev, som arbejder for at skabe og vedligeholde stenrev i Køge Bugt. Foreningen vil på forhånd udpege de steder, hvor stenene skal placeres.

Formand Allan Scheller, foreningen Køge Bugt Stenrev, siger:
”Vores forening har siden foråret 2020 arbejdet for at udføre positive tiltag for miljøet og biodiversiteten i Køge Bugt. Med den fornemme donation af sten fra Vejdirektoratet og Nordhavnstunnelen har vi nu fremragende muligheder for at genoprette nogle af de naturlige stenrevshabitater, som er blevet fjernet fra bugten gennem tiden. En stor del af de marine arter, som lever i Køge Bugt, er tilknyttet stenrevshabitater. Eksempelvis kræver mange tangplanter et fast fundament at vokse fra, idet de ikke kan vokse i blød sandbund, og på stenrev får de mulighed for at danne tætte tangskove. Tangskovene tjener som opholdssted for en lang række andre arter, som enten søger hertil for at finde føde, hvile sig, eller gemme sig fra rovdyr i hulrummene mellem tang og sten.”

Vejdirektoratet forventer, at de mange tons sten kan blive leveret til genbrug i perioden fra 2024 til 2025.

Læs mere om Nordhavnstunnelen

Læs mere om foreningen Køge Bugt Stenrev

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Mange planter og dyr nyder godt af stenrev. Se fototekst nedenfor.
Mange planter og dyr nyder godt af stenrev. Se fototekst nedenfor.
Download
Sådan kan et affaldshierarki se ud. Kilde: Miljøstyrelsen.
Sådan kan et affaldshierarki se ud. Kilde: Miljøstyrelsen.
Download

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Fototekst:
(A) Et eksempel i lille skala på den samhørighed der er mellem sten, flora og fauna på stenrev. Foto: Emma Polauke.(B) Blæretang er en af de tangarter, som trives på stenrev. Foto: Morten K. H. Hansen. (C) Stenrev udgør opholdssted for mange forskellige dyregrupper både store og små, og er derved fundamentale strukturer i de marine fødekæder. Foto: Morten K. H. Hansen. (D) Den truede ål er en af de mange fiskearter, der nyder godt af de gemmesteder og fødesøgningsmuligheder, som stenrev kan tilbyde. Foto: Lars Bindholt.(E) Også torsken er en fiskeart, som gerne hænger ud på stenrev, hvor de søger hen for at hvile sig og finde føde. Foto: Peter Rask Møller.

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum