Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Store forskelle i praktikken på professionsbacheloruddannelser

Del

Der er både ligheder mellem og store forskelle på, hvordan praktikken er organiseret på pædagog-, sygeplejerske-, lærer- og socialrådgiveruddannelserne. En ny kortlægning fra EVA giver overblikket.

Praktikken er en central del af uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver. Men der er stor forskel på, hvor lang tid og hvor mange gange de studerende er i praktik i løbet af deres uddannelse.

I en ny rapport har Danmarks Evalueringsinstitut – EVA kortlagt rammerne og organiseringen omkring praktikken på de fire største professionsbacheloruddannelser. Rapporten er en forløber til en senere undersøgelse, der dykker ned i de studerendes oplevelser og erfaringer med praktikken.

”Selvom de fire største professionsbacheloruddannelser ofte omtales samlet, så er der store forskelle på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver. Derfor kan man her få et samlet overblik over forskelle og ligheder mellem praktikken,” siger Fie Reeder, seniorkonsulent hos EVA.

Forskellene mellem de fire uddannelser kan i vid udstrækning tilskrives historiske forhold i forbindelse med de fire uddannelsers udvikling. Derudover forholder rapporten sig dog ikke til begrundelser for de identificerede forskelle.

Forskel på længde og placering

Kortlægningen viser blandt andet, at selvom alle fire uddannelser i alt tager 3,5 eller 4 år, så er der store forskelle på praktikkens længde og placering. Mens studerende på socialrådgiveruddannelsen kun har ét praktikforløb på i alt seks måneder, så er sygeplejerskestuderende i alt i praktik i 18 måneder fordelt på fem til syv forløb. Pædagogstuderende er i praktik i 15 måneder, mens lærerstuderende kun har i alt 4,5 måneders praktik fordelt på tre forløb. I den politiske aftale om en ny læreruddannelse fra september 2022 fremgår det dog, at praktikperioden skal forlænges med en tredjedel, dvs. til i alt seks måneders praktik.

Kortlægningen viser også, at pædagoguddannelsen er den eneste, der har lønnede praktikforløb, mens sygeplejerskeuddannelsen er den eneste, hvor der er krav om en uddannet klinisk vejleder (praktikvejleder) på praktikstedet.

Vigtigt at kende rammerne for praktikken

Når det offentligt debatteres, hvordan man kan få flere til at vælge en professionsbacheloruddannelse, bliver kvalitet i uddannelserne ofte nævnt. Praktikken, der giver mulighed for at øve sig og koble teori og praksis, er en vigtig faktor i at sikre kvaliteten af uddannelserne. Det er en vigtig faktor med hensyn til at undgå, at nyuddannede får et praksischok, når de har afsluttet deres uddannelse og skal ud i deres første job.

”Det er vigtigt, at debatten om fremtidens professionsbacheloruddannelser foregår på et oplyst grundlag, og at man er opmærksom på de forskellige rammer for praktikforløbene på de enkelte uddannelser. Kortlægningen kan bidrage til, at vi får taget en drøftelse af, hvorfor der er forskelle, og om man kan lære af hinandens måder at organisere praktikken på. Det håber vi, at denne kortlægning kan være med til,” siger Fie Reeder.

Studerende og praktik på de fire store professionsbacheloruddannelser

  Optag 2022 Længde Praktikkens omfang Antal praktikperioder Løn under praktik Krav om uddannet praktikvejleder
Pædagog 4.155 3,5 år
210 ECTS
1 år og 3 måneder
75 ECTS
4 Ja, 2 og 3. praktik er lønnede Nej
Sygeplejerske 3.323 3,5 år
210 ECTS 
1 år og 6 måneder
90 ECTS
5-7 Nej Ja
Lærer 2.277 4 år
240 ECTS
4,5 måneder
30 ECTS*
3 Nej Nej
Socialrådgiver 2.057 3,5 år
210 ECTS
6 måneder
30 ECTS
1 Nej Nej

*: Ifølge aftalen om ny læreruddannelse bliver praktikken fremover på 6 måneder og 40 ECTS

Nøgleord

Kontakter

Rasmus Giese JakobsenKommunikationskonsulentDanmarks Evalueringsinstitut

Tlf:51208172rgj@eva.dk

Links

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Tidemansvej 1
4300 Holbæk

35 55 01 01http://www.eva.dk/

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Tidlig SFO betyder skoleforberedelse for flere og flere børn allerede som 4-årige17.2.2022 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser at flere og flere kommuner benytter sig af tidlig SFO. Det betyder, at børn i en stadigt tidligere alder skal forholde sig til skolen igennem skoleforberedende aktiviteter i børnehaven. Men vi mangler viden om, hvordan de skoleforberedende aktiviteter tilrettelægges, og hvad det tidlige stop i børnehaven betyder for børnenes trivsel og udvikling.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum