Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Store forskelle i kommuners opkvalificering af flygtninge

Del

Det er meget forskelligt, i hvor stort omfang kommunerne bruger arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til at opkvalificere nyankomne flygtninge. De ledige flygtninge, som deltager i AMU-kurser, har efterfølgende større tilknytning til arbejdsmarkedet. Det viser et nyt notat fra Danmarks Evalue-ringsinstitut (EVA).

Flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet har de seneste år været et centralt politisk tema i Danmark. Blandt andet spørgsmålet om, hvordan man skaber et bedre match mellem flygtninges medbragte kompetencer og arbejdsmarkedets behov, har været i fokus. Et nyt notat fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at der er stor forskel på, i hvilket omfang kommunerne bruger AMU til at opkvalificere nyankomne flygtninge, og at der er sammenhæng mellem flygtninges deltagelse i AMU-kurser og beskæftigelse.

Få nyankomne flygtninge deltager i AMU

På landsplan har i gennemsnit 6 procent af de flygtninge, der har fået opholdstilladelse i perioden fra 2010 til 2015, deltaget i et AMU-kursus, inden for de første to år af deres ophold. Også selvom størstedelen af de flygtninge, der fik ophold i perioden, faktisk er i målgruppen for AMU. Omkring tre ud af fire nyankomne flygtninge har således kun grundskolen eller en ungdomsuddannelse som højeste gennemførte uddannelse, og for en dels vedkommende kan der være et mismatch mellem de færdigheder og kompetencer, de kommer med, og behovet på det danske arbejdsmarked.

”AMU kan i mange tilfælde fungere som et effektivt og målrettet redskab til at skabe et bedre match mellem flygtninges færdigheder, og det, der er behov for på arbejdsmarkedet. Vores analyser viser også, at stort set alle nyankomne flygtninge, der er kommet i beskæftigelse, arbejder inden for en branche eller arbejdsfunktion, hvor de er i målgruppen for AMU,” forklarer Yakup Bas, der er konsulent hos EVA og står bag notatet.

Store kommunale forskelle

Den lave andel flygtninge, der har deltaget i AMU, dækker imidlertid over store kommunale forskelle. I de 10 kommuner med størst AMU-deltagelse blandt nyankomne flygtninge, var det i gennemsnit knap hver femte, der havde deltaget i et AMU-kursus inden for de første to års ophold. For de 10 kommuner med lavest deltagelse blandt nyankomne flygtninge, var det i gennemsnit blot 1 procent af flygtningene, der havde deltaget i AMU.

”Der er kommuner, hvor AMU stort set ikke bruges som led i opkvalificeringen af nyankomne flygtninge, og så er der kommuner som fx Bornholm, hvor knap halvdelen af flygtningene har deltaget i et AMU-kursus. Det kan der være mange forklaringer på, fx alternative muligheder for opkvalificering, lokale arbejdsmarkedsbehov eller forskellige opkvalificeringsbehov blandt nyankomne flygtningene i de respektive kommuner,” siger Yakup Bas.

AMU giver flygtninge større tilknytning til arbejdsmarkedet

Notatet viser, at der er sammenhæng mellem deltagelse i AMU-kurser og beskæftigelse. Blandt gruppen af flygtninge, som ikke har været i beskæftigelse inden for de første to års ophold i Danmark, men har deltaget i AMU-forløb, er 19 procent i beskæftigelse efter to år. Blandt de, som ikke har deltaget i AMU, er det blot knap hver tiende, der er i beskæftigelse to år efter de har fået opholdstilladelse og er blevet anvist til en kommune.

”Der er naturligvis mange andre faktorer, der også kan have indflydelse på sammenhængen, men vores analyser peger på, at flygtninge, der har deltaget i et AMU-kursus, har markant større chancer for at være i beskæftigelse, sammenlignet med de, som ikke har deltaget i AMU,” siger Yakup Bas.

Det er i særlig grad inden for transport, service- og teknologiområdet, at nyankomne flygtninge deltager i AMU-forløb. Halvdelen af de AMU-kurser, hvor nyankomne flygtninge deltager, foregår således inden for ’Lager, terminal og logistik’, ’Rengøringsservice’ og ’Svejsning’.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

35 55 01 01http://www.eva.dk/

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Mange elever i 10. klasse oplever et fagligt løft20.5.2020 05:00:00 CESTPressemeddelelse

Mange elever oplever, at de løfter sig fagligt i 10. klasse. Især de fagligt svageste angiver, at det ekstra skoleår har gjort dem dygtigere og styrket deres faglige selvtillid. Det viser en undersøgelse af elevernes syn på 10. klasse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Samtidig føler mange elever, at de udvikler sig socialt og personligt i løbet af det ekstra skoleår, og at de efterfølgende er blevet mere afklarede om valget af ungdomsuddannelse.

National undersøgelse af kvaliteten i kommunale børnehaver27.1.2020 04:00:00 CETPressemeddelelse

For første gang er kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark blevet undersøgt på nationalt plan. Resultaterne viser, at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer. Til gengæld kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene tilstrækkelig opmærksomhed under leg, og i halvdelen af børnehaverne mangler der legematerialer af god kvalitet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum