Professionshøjskolen UCC

Stor succes med landsdækkende sprogindsats for børn

Del

Stort set alle kommuner deltog i projekt ’Sprogpakken’, der bl.a. har efteruddannet knap 7.000 pædagoger, som skal styrke børns sprog i daginstitutionen og familien. Både deltagere og parter bag Sprogpakken udtrykker stor tilfredshed, og indsatsen fortsætter lokalt, viser evalueringen af det netop afsluttede projekt.

Tidlig fokus på børns sprog har stor betydning for deres senere udvikling af læse- og skrivefærdigheder. Med 'Sprogpakken' har indsatsen for at hjælpe børn til et bedre sprog fået et stort løft. 6.959 pædagoger landet over har gennemført et firedages uddannelsesforløb, mens 456 pædagogiske konsulenter og andre nøglepersoner har fået et videregående forløb over seks dage. 95 af landets 98 kommuner har deltaget i projektet.

Opgaven blev igangsat og finansieret med 34 mio. kr. i 2010 af Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet har været ledet af Socialstyrelsen for Ministeriets for Børn og Undervisning og er varetaget af et konsortium bestående af professionshøjskolerne UCC, UCL og VIA, Syddansk Universitet (SDU) og COK.

"Børns sprog inden skolestart er afgørende for deres deltagelse i grundskole og ungdomsuddannelse. Sprogpakken er målrettet alle børn med og uden sproglige vanskeligheder og tilbyder strategier for dialogisk læsning, samtaler i hverdagen og inddragelse af forældre. Sprogpakken er ude i hele landet, og der er derfor et fællesfundament i sprogindsatsen," siger Tina Düsterdich, projektleder for Sprogpakken og lektor på UCC.

Kommunerne og pædagogerne har taget godt imod Sprogpakken: 96 procent af dem, som har besvaret evalueringen af det fire-dages efteruddannelsesforløb, angiver, at forløbet har givet dem kompetencer til at arbejde med understøttende sprogstrategier, og 95 procent påpeger, at det har givet dem kompetencer til at arbejde med dialogisk læsning.

Christine Antorini: Et godt sprog giver adgang til børnefællesskaberne
"Evalueringen viser, at kommunerne har arbejdet seriøst og målrettet med at følge op på indsatsen. Nu følger de op f.eks. med netværk og fortsat opkvalificering. Det vidner om en stærk sammenhæng mellem arbejdet i den enkelte kommune og arbejdet med børnene i institutioner og hjem," siger Hanne Toft, programchef i UCC og konsortiets tovholder.

Ifølge evalueringen vil 90 procent af deltagerne i firedages-kurser anbefale kurset til andre, Både Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning udtrykker stor tilfredshed med projektet, både hvad angår proces og resultater.

"Et godt sprog er vigtigt. Det giver adgang til børnefællesskaberne, og sproget har stor betydning for, hvordan børnene klarer sig i skolen og senere i livet. Jeg er derfor meget glad for, at det har været så stor tilslutning til sprogpakken, hvor der er fokus på at arbejde systematisk og målrettet med børns sprog," siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

SDU og Rambøll samarbejder nu med UCL og VIA om forskningsprojektet ’Fart på sproget’, der som led i det samlede projekt skal afholde introduktionskurser. Projektet er finansieret med 8 mio. kr. af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Yderligere oplysninger
University College Lillebælt: Områdeleder Kirsten Hillman, kihi@ucl.dk
VIA University College: Chefkonsulent Birte Nielsen, bn@viauc.dk
Professionshøjskolen UCC: Adjunkt Margit Mikkelsen, mami@ucc.dk
Syddansk Universitet: Professor Dorthe Bleses, bleses@sdu.dk
COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling: Uddannelsesleder Hannah Arlien-Søborg, hs@cok.dk
Projektets hjemmeside www.sprogpakken.dk har allerede haft 33.839 besøgende. Her er materiale fra kurser og gå-hjem-møder samt fra forskning og praksisundersøgelser. Desuden findes forældremateriale oversat til rumænsk, thai, arabisk og andre sprog.

Information om Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC
Buddinge Hovedgade 80
2860 Søborg

3586 8510http://ucc.dk

Følg pressemeddelelser fra Professionshøjskolen UCC

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Professionshøjskolen UCC

Dyrk talenterne i klasseværelset20.6.2012 15:58:11 CEST | Pressemeddelelse

Lærere skal blive bedre til at spotte og dyrke talenterne - ikke kun de bogligt stærke, men også elever med særlige evner inden for fx kreativitet, teknik og innovation. Det mener UCC's Center for Undervisningsmidler, der glæder sig over regeringens nye talentstrategi. I august afholder centret talentdag, hvor stand-upper Rune Klan, SF-politiker Nanna Vesterby, eksperter, undervisere og kommuner sætter talenterne i centrum.