Hjørring Kommune

Stor søgning til Corona-hjælpepulje

Del

Hjørring Kommune har etableret sin egen støtteordning, og der er mulighed for at yde støtte med et samlet beløb på knap 1,5 mio.kr. Fristen for at søge af puljen udløb den 14. september.

Puljen vil ikke påvirke de ordinære tilskud, der er afsat til foreningerne, men den bliver finansieret via ekstraordinære midler.
"-Ved fristens udløb har vi modtaget 42 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på mere end 2,5 mio. kr. Så nogle ansøgere har måske søgt forgæves. Enten fordi de ikke kan oppebære støtte, fordi det ikke er en folkeoplysende forening, eller fordi puljebeløbet ikke slår til i forhold det samlede ansøgte beløb”: fortæller formand for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Børge Bech.
 

Han tilføjer: “Vi har stor forståelse for, at forårets og sommerens nedlukning af aktiviteterne og forsamlingsbegrænsningerne har betydet, at mange foreninger har mistet og måske vil miste indtægter i form af f.eks. medlemskontingent, stævner, events, sponsorater m.v. De nyeste smittetal og skærpede retningslinjer for forsamlinger gør formentlig, at flere foreninger og klubber føler sig nødsaget til at begrænse eller indstille nogle af aktiviteterne, fx som ved fodboldtræning, som man kan læse om i pressen.

-Det er derfor Fritids- og Folkeoplysningsudvalget har besluttet at oprette denne hjælpepulje for frivillige folkeoplysende foreninger”.

“Det er imidlertid vigtigt at understrege, at tilskud fra puljen ikke vil blive en forøgelse af de almindelige, løbende tilskudsordninger, som fx aktivitetstilskud/medlemstilskud og tilskud til lokaler.

-Der er tale om en særlig trangsbestemt støtte, som skal være med til at sikre foreningernes drift fremover - eller overlevelse og eksistens om man vil.

-Nu hvor ansøgningsfristen er udløbet, får vi et skaffet os et overblik over de foreninger, som har særlige økonomiske udfordringer i forhold til deres fremadrettede virke, der måske rækker langt ind i næste år. Corona-smitten er jo desværre i fremgang her i landsdelen og i vores kommune lige nu.

-Vi forventer, at ansøgninger bliver behandlet i Fritids- og Folkeoplysnings- udvalgets møde i oktober”, slutter Børge Bech.

Nøgleord

Kontakter

Børge Leif Bech
Byrådsmedlem (A), Hjørring Kommune
Fmd. for Fritids- & Folkeoplysningsudvalget
Medlem af Teknik & Miljø Udvalget
Bestyrelsesmedlem i Hjørring Vandselskab
Arbejde 41937703
Privat 40614512

Information om Hjørring Kommune

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

72 33 33 33https://hjoerring.dk/

Hjørring Kommune er med sine knap 65.000 indbyggere den anden største kommune i Nordjylland. Du finder os centralt placeret i Vendsyssel og dermed i centrum af Skandinavien og Nordeuropa. Klik dig videre og bliv meget klogere på Hjørring Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Besøgsrestriktioner på alle ældrecentre og botilbud i Hjørring Kommune16.12.2020 17:12:20 CETPressemeddelelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udstedt påbud om besøgsrestriktioner på alle ældrecentre i Hjørring Kommune. Restriktionerne træder i kraft i morgen torsdag d. 17. december og bliver ifølge styrelsen indført på grund af et stigende smittetryk. De nye restriktioner vil indebære, at den enkelte beboer kan udpege én pårørende, som kan aflægge besøg i beboerens egen bolig. Derudover kan to pårørende aflægge besøg i særlige besøgsrum. Det er dog fortsat også muligt med besøg i kritiske situationer. Hjørring Kommune forventer, i løbet af et par dage, at modtage et tilsvarende påbud om besøgsrestriktioner fra Social- og Indenrigsministeriet gældende sociale botilbud med sårbare borgere. Alle plejecentre vil orientere både beboere og pårørende om besøgsforbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis pårørende har spørgsmål, er de velkommen til at henvende sig til plejecenteret/botilbuddet. Påbuddet om besøgsrestriktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed er vedlagt som bilag.

Besøgsrestriktionerne på plejecentre og botilbud bliver ophævet24.11.2020 14:42:59 CETPressemeddelelse

Styrelsen for Patientsikkerhed og Social- og Indenrigsministeriet har besluttet at ophæve besøgsrestriktionerne på henholdsvis plejecentre og botilbud i Hjørring Kommune, som har været gældende i store dele af efteråret. Styrelsen begrunder åbningen for besøg med, at smittetrykket den seneste uge har været lavt samt at der ikke længere er farme med smittede mink. - Jeg er meget glad for, at det igen bliver muligt for pårørende at komme på besøg på vores plejecentre og botilbud. Der er ingen tvivl om at rigtig mange blandt både beboere og pårørende, har oplevet et stort afsavn i de seneste par måneder. Jeg håber for alle at det meget lave smittetryk kan fastholdes i en længere periode, og gerne helt til vaccinen kommer, så vi ikke igen kommer i en situation, hvor der skal indføres besøgsrestriktioner, siger formand for Sundheds- Ældre- Handicapudvalget, Per Møller (K). Det vil fortsat være et krav om at anvende mundbind i forbindelse med besøg, og besøgene skal ske i overensstemmelse me

Borgere og politikere taler sammen og finder fælles retning29.10.2020 08:54:03 CETPressemeddelelse

Borgere og politikere, der mødes omkring samme bord gennem et helt år. Det har været opskriften på en ny måde at arbejde på i Hjørring Kommune. I august 2019 blev to grupper med borgere og politikere sat i gang. Den ene gruppe, ”Boligliv”, har siden arbejdet med hvilke boliger vi i fremtiden skal bo i, og de forskellige måder vi vil bo på. Den anden gruppe, ”Kystliv”, har arbejdet med anbefalinger for udvikling af hverdagsliv og turismeliv for kommunens kyststrækning med Løkken i syd til Tversted i nord. Grupperne har mødtes adskillige gange og det har for alle været en helt ny arbejdsform. På møderne er borgere og politikere blevet præsenteret for forskellige oplæg som input til de efterfølgende livlige og gode drøftelser i begge grupper. - Det har været positivt at opleve, at borgerne var med hele vejen i processen. Ingen blev koblet af. Som borger var det spændende at være med helt inde i maskinrummet og få et indblik i de faglige og politiske mellemregninger. Alle lærer også noget

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum