MP Pension

Stor medlemsopbakning til MP Pensions visionære klimakurs

Del

Bestyrelsen i MP Pension fik til generalforsamlingen tirsdag aften medlemmernes opbakning, da de stemte for alle bestyrelsens indstillinger. Dermed støtter medlemmerne bestyrelsens tilgang til ansvarlige investeringer.

De globale klimaudfordringer var igen i år det helt store punkt på dagsordenen ved MP Pensions generalforsamling i Tivoli Hotel & Congress Center i København. Og der var stor opbakning til bestyrelsens visionære klimakurs.

En enig bestyrelse i MP Pension gik sidste år forrest og skrev målene fra den globale klimaaftale fra 2015 ind i MP Pensions investeringspolitik. Hensigten er at begrænse den globale opvarmning til maksimalt 2° og så tæt på 1,5° som muligt. Flere medlemmer kvitterede ved aftenens møde for bestyrelsens initiativer og arbejde med klimaudfordringerne.

”Ud over vores årlige rapport om ansvarlige investeringer har vi i marts 2017 udgivet vores første klimarapport, hvor vi beskriver vores arbejde med klimavenlige investeringer. Også her går vi forrest, da der ikke – så vidt jeg ved – er andre pensionskasser, der har udgivet en særskilt klimarapport. Vi er i bestyrelsen glade for, at så mange medlemmer støtter op om det arbejde, vi har sat i gang det seneste år”, siger bestyrelsesformand i MP Pension, Egon Kristensen.

Netop klimaudfordringerne fik mange medlemmer på talerstolen.

”Vi havde en god og konstruktiv dialog omkring klimaspørgsmålet. Klimaet og den globale opvarmning fylder meget for både os og vores medlemmer. Derfor værdsætter vi det store engagement, medlemmerne udviste ved årets generalforsamling”, siger Egon Kristensen.

Målet om en grønnere investeringskurs er der ingen uenighed om, men midlet var til diskussion på generalforsamlingen, hvor frasalg versus aktivt ejerskab blev debatteret heftigt.

”Vi anser aktivt ejerskab og ikke frasalg for at være den rette vej at gå for at sikre klimaet og overholdelse af 2° målsætningen”, siger Egon Kristensen.

Ansvarlig Fremtid havde fremsat et forslag om at anbefale bestyrelsen at frasælge alle investeringer i fossile selskaber, hvor det aktive ejerskab ikke har ført til de ønskede resultater. Forslaget blev stemt ned med 771 stemmer imod og 559 for.

”Vi er glade for,at et flertal af medlemmerne er enige i, at vi i bestyrelsen varetager en fornuftig investeringspolitik gennem vores aktive ejerskab. Forslaget drejer sig kun om en meget lille del af MP Pensions samlede investeringer, og vi mangler stadig at se dokumentation for, at frasalg rent faktisk gavner miljøet. I stedet forsøger vi at implementere Paris-aftalens målsætninger i hele vores investeringsportefølje. Det mener vi er langt mere visionært end kun at fokusere på fossile selskaber”, siger Egon Kristensen

Ansvarlig Fremtid stillede også et forslag, der anbefaler bestyrelsen – inden næste års generalforsamling – at offentliggøre en konkret metode til at definere, om fossilselskabers forretningsmodel inden udgangen af 2018 er foreneligt med den globale klimaaftale. Bestyrelsen havde nogle ændringer til forslaget, som blev vedtaget i stedet for det oprindeligt fremsendte forslag.

 

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om MP Pension

MP Pension
MP Pension
Smakkedalen 8
2820 Gentofte

MP Pension er en medlemsejet pensionskasse for mere end 120.000 magistre, gymnasielærere og psykologer.