Den Danske Klimaskovfond

Stor interesse for Klimaskovfondens første ansøgningsrunde

Del

I samarbejde med en række danske kommuner er Klimaskovfondens første projekter med skovrejsning og udtagning af lavbundsjord snart en realitet. Mere end 30 kommuner har vist interesse i den indledende ansøgningsrunde.

Eksempel på areal til udtagning af lavbund. Vandløbet viser, at arealet bliver drænet. Ved udtagning af lavbund bliver dræn lukket og den naturlige vandstand på arealet bliver genskabt.
Eksempel på areal til udtagning af lavbund. Vandløbet viser, at arealet bliver drænet. Ved udtagning af lavbund bliver dræn lukket og den naturlige vandstand på arealet bliver genskabt.

Klimaskovfondens første ansøgningsrunde til klimaprojekter er nu overstået. Runden var målrettet de danske kommuner – og herfra har interessen for at lægge arealer til skovrejsning og udtagning af lavbundsjord været stor.

“Vi har undervejs været i dialog med mere end 30 kommuner om projekter på rundt regnet i alt 300 hektar jord. Det lover rigtig godt,” siger direktør i Klimaskovfonden, Poul Erik Lauridsen.

Nu skal Klimaskovfonden så behandle ansøgningerne og beslutte, hvem der skal have tilsagn.

Det forventer direktøren at kunne melde ud i april måned, når Klimaskovfondens bestyrelse har været samlet. Derefter regner han med, at de første projekter kan stikke spaden i jorden i løbet af foråret.

“Det er dejligt, at vi kort tid efter etableringen af sekretariatet kan løbe de første projekter i gang,” siger Poul Erik Lauridsen.

Klimaprojekter kan skabe synergier med andre hensyn

Ansøgningsrunden viser, at der er et rigtig godt sammenfald mellem kommunernes interesser og fondens opdrag, hvor der udover klimaindsatsen også skal være plads til at skabe synergier med andre hensyn i det omfang, det er muligt.

“Kommunerne har været særligt interesseret i at skabe projekter, der også indtænker hensyn til biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og rekreative formål,” siger Poul Erik Lauridsen.

Det var ifølge Klimaskovfondens direktør derfor oplagt at sætte fokus på kommunerne i fondens første ansøgningsrunde, så arealerne her kan fungere som demonstrationsprojekter for, hvordan man kan sikre disse synergier.

"Flere kommuner har desuden haft en helhedsorienteret tilgang i deres ansøgning, hvor de kan bringe flere arealer i spil ved både at udtage lavbund og rejse skov. Og hvis arealerne ligger tæt ved hinanden, vil det kunne skabe nogle spændende landskaber med en blanding af skov og lysåben natur,” siger Poul Erik Lauridsen.  

Hos Kommunernes Landsforening (KL) glæder man sig over samarbejdet med Klimaskovfonden om klimaprojekter, der kan være med til understøtte den lokale klimaindsats inden for kommunernes DK2020-planer.

“Kommunerne spiller en central rolle i den lokale klimaindsats. Desuden er de en vigtig medspiller, når det gælder om at identificere arealer til mulig lavbundsudtagning og skovrejsning, der samtidig kan understøtte andre hensyn såsom rekreative formål,” siger Sara Røpke, der er kontorchef i Center for Klima og Erhverv hos KL og er medlem af Klimaskovfondens rådgivende udvalg.

Kontakter

Poul Erik Lauridsen, direktør, Klimaskovfonden, 31 53 25 65, pel@klimaskovfonden.dk
Sara Røpke, kontorchef i Center for Klima og Erhverv hos KL, 33 70 33 33 (pressevagten)

Billeder

Eksempel på areal til udtagning af lavbund. Vandløbet viser, at arealet bliver drænet. Ved udtagning af lavbund bliver dræn lukket og den naturlige vandstand på arealet bliver genskabt.
Eksempel på areal til udtagning af lavbund. Vandløbet viser, at arealet bliver drænet. Ved udtagning af lavbund bliver dræn lukket og den naturlige vandstand på arealet bliver genskabt.
Download
Direktør i Klimaskovfonden, Poul Erik Lauridsen
Direktør i Klimaskovfonden, Poul Erik Lauridsen
Download
Eksempel på areal til skovrejsning
Eksempel på areal til skovrejsning
Download

Information om Den Danske Klimaskovfond

Den Danske Klimaskovfond
C/O Enigheden, Bygmestervej 57
2400 København N

https://www.klimaskovfonden.dk/

Klimaskovfonden har som opdrag at accelerere indfrielsen af de danske klimamål gennem skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer.

En vigtig del af Klimaskovfondens formål er også at sikre hensynet til synergieffekter i fondens projekter, herunder især biodiversitet, men også grundvand, vandmiljø, rekreative områder og friluftsliv.

Klimaskovfonden blev oprettet ved lov d. 29/12 2020 af et enigt Folketing som en uafhængig forvaltningsenhed inden for den statslige forvaltning.

Følg pressemeddelelser fra Den Danske Klimaskovfond

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Den Danske Klimaskovfond