FSR – danske revisorer

Stor efterspørgsel efter troværdige klimadata

Del

Ny undersøgelse viser, at en stor del af landets virksomheder og investorer mener, at der skal stilles krav til virksomhederne om at informere om deres CO2-udledning. Hovedparten af virksomhederne har allerede stort fokus på deres CO2-udledning, men det er forsat en mindre del, der rapporterer om deres klimaaftryk

Syv ud af 10 virksomheder og investorer mener, at det skal være et krav, at virksomhederne offentliggør deres CO2-udledninger. Desuden mener langt størstedelen af virksomhederne og investorerne, at det skal være obligatorisk at offentliggøre CO2-udledningen på en standardiseret måde.

Det viser en ny analyse fra FSR – danske revisorer, der er udarbejdet af analyseinstituttet Wilke. Analysen baserer sig på interviews blandt 110 økonomiansvarlige i store danske virksomheder, 30 repræsentanter for investorer og kreditinstitutter samt 2.022 danskere.

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer mener, at resultaterne i analysen taler sit tydelige sprog.

”Vi kan ikke længere nøjes med at tale om klimaudfordringerne og hvad vi mener, der skal gøres. Der skal handling bag ordene, og det skal være muligt at se udviklingen i virksomhedernes CO2-udledning. Derfor er det positivt, at der er så stor opbakning til, at virksomhederne skal offentliggøre klimadata på en standardiseret måde,” siger Charlotte Jepsen og fortsætter:

”Og netop her har revisorbranchen en central funktion med at sikre robuste klimadata og validerede klimaregnskaber.”

Rapportering halter bagefter
Seks ud af 10 store virksomheder i analysen siger, at de i høj grad har fokus på deres CO2-udledning. Det er dog ikke en information, der i alle tilfælde bliver formidlet videre til offentligheden. Kun en mindre andel (40 pct.) oplyser, at de i dag rapporterer om virksomhedens CO2-udledning i årsrapporten, i CSR-rapport eller lignende, viser analysen.

”Undersøgelsen viser tydeligt, at virksomhederne er meget bevidste om det ansvar, der ligger på deres skuldre i forhold til at reducere udledningen af drivhusgasser, og de vil gerne leve op til det ansvar. Det er et godt udgangspunkt for et eventuelt lovkrav om mere standardiseret klimarapportering. Den store efterspørgsel efter standardiseret information blandt virksomheder og investorer kan godt læses som en opfordring til politikerne om, at der er behov for politisk handlekraft,” fortsætter Charlotte Jepsen.

Stadig opbakningen til klimadagordenen på trods af coronakrisen
Danmark og resten af verden har de sidste seks måneder været ramt af en sundhedsmæssig og økonomisk krise som følge af udbredelsen af coronavirus. Det har dog ikke ændret på hverken danskernes, virksomhedernes eller investorernes ambitioner i forhold til klimaet.

Klimadagordenen er stadig i top-5 over prioriterede politikområder blandt danskerne, og godt syv ud af 10 virksomheder ønsker, at målsætningen om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030 skal fastholdes, viser analysen.

”Det er et godt udgangspunkt for de reformer, vi ikke kommer uden om at gennemføre i de kommende år, hvis vi skal have succes med at ændre aftrykket fra vores adfærd på klimaet."

"Det er særligt i erhvervslivet, at opbakningen til klimamålsætningen er uanfægtet af COVID-19-krisen. Både til ambitionen om at reducere udledningen med 70 pct. og til skæringsåret 2030. Det er ikke uden betydning, da erhvervslivet både kan og skal spille en afgørende rolle i grønne omstilling,” slutter Charlotte Jepsen.

Læs hele analysen

Har den økonomiske krise påvirket befolkningens, virksomhedernes og investorernes syn på og ambitioner i forhold til klimaudfordringen?
- Wilke for FSR - danske revisorer, september 2020

Nøgleord

Kontakter

Charlotte Jepsen
Administrerende direktør
4193 3198
cbj@fsr.dk

Anders Lau
Kommunikations- og analysechef, presse og public affairs
4193 3147
ala@fsr.dk

Vedhæftede filer

Information om FSR – danske revisorer

FSR – danske revisorer
FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
1306 København K

3393 9191https://www.fsr.dk/

Følg pressemeddelelser fra FSR – danske revisorer

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra FSR – danske revisorer

Troldtekt og Missionpharma blandt de bedste mindre virksomheder til at rapportere på samfundsansvar1.9.2020 10:01:56 CESTPressemeddelelse

Man kan godt lave en god bæredygtighedsrapport selvom man er en lille virksomhed. Det viser blandt andre Troldtekt og Missionpharma, der er blandt de fem nye små og mellemstore virksomheder (SMV), der i dag bliver fremhævet for deres rapportering på samfundsansvar til SMV COP 2020. Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer står bag initiativet, der hylder SMV’ers bæredygtighedsrapportering ved at offentliggøre en liste med de rapporter, der særligt udmærker sig. Formålet er at motivere flere SMV’er til at løfte deres bæredygtighedsarbejde.