AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Støj i statistikkerne medfører næsten en fordobling i offentlige fuldtidsbeskæftigede

Del

Den offentlige fuldtidsbeskæftigelse er steget under coronakrisen, men næsten halvdelen af stigningen i tallene skyldes støj i statistikkerne som følge af den nye ferielov, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Udrulningen af loven har pustet antallet af offentlige beskæftigede op med 15.000 fuldtidspersoner i statistikkerne, men ikke i virkeligheden.

Figuren viser ændringen i den offentlige fuldtidsbeskæftigelse fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021 fra statistikken for offentlig fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og Nationalregnskabet.
Figuren viser ændringen i den offentlige fuldtidsbeskæftigelse fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021 fra statistikken for offentlig fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og Nationalregnskabet.

OFFENTLIG BESKÆFTIGELSE

Den offentlige beskæftigelse er steget efter coronakrisen, men hvor meget afhænger af, hvilken statistik man kigger på.

Ifølge Nationalregnskabet er den offentlige beskæftigelse steget med 23.100 fuldtidspersoner siden starten af coronakrisen, men ser man på tal fra Danmarks Statistik for offentlig beskæftigelse, er stigningen derimod 33.900.

Men en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at en stor del af de 33.900 fuldtidspersoner skyldes støj i statistikkerne.

”Borgerlige debattører har slået på, at den offentlige beskæftigelse er steget meget under coronakrisen, men de tal, de henviser til, er ikke retvisende. Virkeligheden er en anden, end de høje tal Cepos, Dansk Erhverv og andre henviser til, ” siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

”Den store forskel i tallene skyldes primært, at sidstnævnte ikke tager højde for den nye ferielov, der rent teknisk øger den offentlige beskæftigelse med 15.000 fuldtidspersoner i statistikkerne, men ikke ude i virkeligheden”, siger Sofie Holme Andersen.  

Den nye ferielov medførte, at nyansatte optjente ferie allerede i den første måned, de var ansat. Særligt for nyuddannede var det en markant ændring. Før ændringen ville nyuddannede, der ønskede at holde ferie, skulle holde fri uden løn. Det betød, at de ikke talte som en hel fuldtidsperson i statistikkerne. Med den nye ferielov forsvinder denne effekt. Tager man ikke højde for det, ser man et hop i fuldtidsbeskæftigelsen på 15.000 fuldtidspersoner fra tredje kvartal 2020 til fjerde kvartal 2020.

”Det er lidt teknisk, men den nye ferielov har været med til at skabe et slør i statistikkerne, fordi den har medført et højere antal betalte arbejdstimer,” siger Sofie Holme Andersen. 

Renset for den nye ferielov er der sket en reel stigning i beskæftigelsen i den offentlige sektor på 19.200 fultidspersoner fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal 2021. Store dele af stigningen kan tilskrives COVID-19-indsatser. 

Læs analysen her

Analysens hovedkonklusioner:  

  • Næsten halvdelen af stigningen i offentligt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere - skyldes støj i statistikkerne afstedkommet af den nye ferielov. Støjen svarer til 15.000 fuldtidspersoner. Det vil sige, at stigningen i den offentlige fuldtidsbeskæftigelse kun er 19.200 fuldtidspersoner.

  • Mere end hver tredje af de 19.200 skyldes flere ansatte i sundhedssektoren – formentlig som følge af sundhedstiltag affødt af COVID-19. Tiltagene har antageligvis også bidraget til stigningen i beskæftigelsen i social beskyttelse, hvilket dækker over bl.a. daginstitutioner og plejehjem.

  • Dertil kommer stigninger i beskæftigelsen på grund af minimumsnormeringer og øget beredskab i SKAT. 

Stigningen i beskæftigelsen er i høj grad drevet af COVID-19

Tabellen viser ændringer i den offentlige fuldtidsbeskæftigelse fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021 fordelt på formål. Her fremgår det, at stigningen i beskæftigelsen i høj grad er drevet af COVID-19.

Formål Fuldtidspersoner
Sundhedsvæsen 7100
Social beskyttelse 6200
Generelle offentlige tjenester 3400
Økonomiske anliggender 950
Forsvar 700
Undervisning 400
Miljøbeskyttelse 350
Boliger og offentlige faciliteter 250
Offentlig orden og sikkerhed 50
Fritid, kultur og religion -200
I alt 19.200

Kilde:AE på baggrund af Danmarks statistik

Anm.:Tallene er renset for effekten af den nye ferielov og afrundet til nærmeste 50.

Læs analysen her

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Figuren viser ændringen i den offentlige fuldtidsbeskæftigelse fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021 fra statistikken for offentlig fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og Nationalregnskabet.
Figuren viser ændringen i den offentlige fuldtidsbeskæftigelse fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021 fra statistikken for offentlig fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og Nationalregnskabet.
Download

Links

Information om AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Reventlowsgade 14, 1. sal
1651 København V

3355 7710https://www.ae.dk/

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark. AE’s overordnede formål er at udarbejde og formidle samfunds- og erhvervsøkonomisk viden samt løsningsideer til gavn for lønmodtagerne og for at fremme den sociale retfærdighed.

Følg pressemeddelelser fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum