Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Stærkere klynger skal styrke innovation i danske virksomheder

Del

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet annoncerer nu i fællesskab midler til at styrke innovationskraften i virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Der vil være et særligt fokus på grøn og digital omstilling.

Midlerne vil gå til landsdækkende klyngeaktiviteter og skal styrke samarbejdet om innovation mellem virksomheder, iværksættere, investorer og de mange stærke forskningsmiljøer på landets videninstitutioner.

Med en fælles annoncering af midlerne er ambitionen, at der kan skabes stærkere klynger, bedre sammenhæng mellem offentlige indsatser og øget innovationskraft i hele landet.

Formanden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Jakob Riis, siger:

”Flere virksomheder skal udvikle nye produkter og services via styrket innovationskultur og -kapacitet og en konsolideret klyngeindsats. Ved at samle ressourcerne i et fælles opslag kan vi skabe en mere målrettet indsats for at styrke virksomhedernes innovation i alle dele af Danmark. Jeg håber, at vi vil modtage ansøgninger fra meget stærke og robuste aktører, som kan bidrage til den forenkling og konsolidering, vi allerede er ved at skabe på klyngeområdet.”

Der kan tildeles midler til én klyngeorganisation for hvert af de erhvervs- og teknologiområder, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget i sin nye strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Det betyder, at landets klyngeorganisationer skal konsolideres, så virksomhederne vil møde en enklere og mere overskuelig indsats gennemført af professionelle klyngeaktører med dyb viden om brugernes behov.

De kommende klyngeorganisationer skal fra 2021 blandt andet

  • Være private, selvstændige juridiske enheder med eget CVR-nummer, der arbejder på et almennyttigt grundlag
  • I sin bestyrelse have medlemmer fra både private virksomheder og offentlige videninstitutioner
  • Være guldcertificeret efter European Cluster Excellence Initiative eller have en plan for at blive det.

Der lægges desuden op til, at et mindre antal yderligere spirende områder eventuelt kan findes efter ansøgning ved dette opslag. For hvert område udvælger uddannelses- og forskningsministeren den aktør, som kan tildeles bevilling til landsdækkende klyngeaktiviteter fra både Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet forventer på baggrund af opslaget at udmønte 80 millioner kroner årligt i en 4-årig periode inden for rammerne af de midler der afsættes til formålet på finansloven. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at udmønte et tilsvarende beløb.

Hent annonceringsmaterialet på bestyrelsens hjemmeside 

Læs strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

Yderligere information

Chefkonsulent Kasper Juel Gregersen, sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, 35 29 13 65 og kasgre@erst.dk.

Nøgleord

Information om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1717https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv. Det sker ved at fremme en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret erhvervsfremme- og turismeindsats for virksomheder på tværs af hele Danmark.   

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser, der tager højde for forskelle i de regionale og lokale erhvervsmæssige udfordringer, muligheder og prioriteter.

 

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Ny turismeindsats: 25 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal bidrage til stærkere danske destinationer16.4.2020 09:42:35 CESTPressemeddelelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu for ansøgninger til pulje på 25 mio. kr., der skal bidrage til at styrke de danske turistdestinationer og gøre dem til attraktive destinationer for danske og udenlandskabe turister i tiden efter COVID-19-pandemien. Midlerne skal fremme vækst og skabe jobs inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- og mødeturisme over hele landet.

Styrket digitalisering skal geare virksomhederne til tiden efter COVID-19-krisen2.4.2020 09:26:24 CESTPressemeddelelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tildeler nu det succesfulde SMV:Digital-program 20 mio. kr. til en hurtig indsats for at styrke 200 mindre virksomheders digitalisering og e-handel. Digitalisering kan ikke afbøde konsekvenserne af COVID-19, men det kan gøre det enklere at drive virksomhed i en svær tid og muliggøre, at kunderne nås på nye måder. Samtidig kan investeringer i digitalisering og e-handel give virksomhederne et styrket udgangspunkt til tiden efter COVID-19-krisen.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum