Behandlingsskolerne

Specialskole får markant flere udfordrede elever tilbage i uddannelsessystemet

Del

Alt for få unge med særlige behov får en ungdomsuddannelse i dag, og som konsekvens ender mange af de udfordrede unge på kontanthjælp, i kriminalitet og med genindlæggelse på psykiatriske hospitaler. Men nu viser en ny rapport fra VIVE, at Behandlingsskolerne, som er Danmarks største specialskole, har knækket koden til, hvordan unge med særlige behov kommer tilbage i uddannelsessystemet.

Hvert 10. barn i dag får en psykiatrisk diagnose, hvilket er en fordobling på blot syv år.
Mange af de udfordrede unge i samfundet får ikke den nødvendige hjælp og støtte til at gennemføre en uddannelse, og som konsekvens ender mange af dem på kontanthjælp og med hyppige genindlæggelser på psykiatriske hospitaler.

Men ifølge ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) er der håb at hente.
Rapporten, der har sammenlignet, hvordan elever fra Behandlingsskolerne klarer sig i forhold til andre elever med lignende udfordringer efter endt grundskole, peger nemlig på, at

Behandlingsskolernes elever i langt højere grad starter og gennemfører en ungdomsuddannelse, ligesom de i mindre grad ender på kontanthjælp en årrække efter grundskole.
Knap 50 pct. færre elever fra Behandlingsskolerne ender på kontanthjælp fire år efter endt grundskole, 28 pct. færre elever bliver idømt en fængselsstraf og hele 84 pct. af de tidligere elever har større sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse.

Rapporten fra VIVE er banebrydende, da det er første gang, man får tal på, hvordan det går psykisk udfordrede børn i ungdoms- og voksenlivet. Alligevel forbavser resultatet fra rapporten ikke Christopher Moyell Juul, Direktør for Behandlingsskolerne:

”Jeg er glad for, men ikke overrasket over, at tidligere elever fra Behandlingsskolerne lader til at klare sig bedre end andre, ligestillede unge. Vi har 15 års erfaring med arbejdet med børn og unge med psykiske diagnoser, og vi kan se, at vores elever udvikler sig socialt, personligt og fagligt, mens de er hos os. Det er rart at få bekræftet af en ekstern undersøgelse, at vores indsats sætter spor på den længere bane,” siger Christopher Moyell Juul.

Udfordrede unge bliver en del af samfundet
Behandlingsskolerne arbejder miljøterapeutisk med de elever, som folkeskolen eller specialskoler ikke har mulighed for at hjælpe, hvor behandling, undervisning og pædagogik går hånd i hånd.
Hos Behandlingsskolerne gør man sig umage for at skabe de bedste rammer med fokus på trivsel og tryghed, og elever med psykiske udfordringer går der så længe, der er brug for det.

”Konsekvenserne for samfundet, når udfordrede unge ikke får tilstrækkelig hjælp til at komme videre i voksenlivet, er enorme. Derfor er den største succes for både Behandlingsskolerne og samfundet, når en elev kan håndtere egne udfordringer så godt, at han eller hun kan komme tilbage til folkeskolen og deltage i samme aktiviteter, som alle andre børn og unge,” siger Christopher Moyell Juul.

Ifølge en beregning fra CBS og Scandia Danmark koster en person med særlige behov, som aldrig kommer i uddannelse eller job, samfundet ca. 16,6 mio. kr.

For yderligere information:

  • Christopher Moyell Juul, administrerende direktør,
    Behandlingsskolerne tlf. 60 29 95 19

Nøgleord

Billeder

Information om Behandlingsskolerne

Behandlingsskolerne
BehandlingsskolerneFakta om Behandlingsskolerne

  • Behandlingsskolerne er Danmarks største special- og dagbehandlingsskole med 16 forskellige tilbud til børn og unge med komplekse psykiske udfordringer. Tilbuddene inkluderer dagbehandlingsskoler, STU, døgn- og aktivitetstilbud og undervisning i dansk som andetsprog.  
  • Med mere end 35 fuldtidsansatte psykologer og 2 psykiatere har Behandlingsskolernes tilbud særligt fokus på psykologfaglig behandling. Behandlingsskolernes mission er at skabe mulighederne for, at alle elever får et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv.
  • Afgangselever fra Behandlingsskolernes 9. og 10. klasse går både videre til uddannelser inden for normalområdet, fx gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, samt til specialområdet, fx særlig tilrettelagt undervisning (STU) og produktionsskoler.
  • På Behandlingsskolerne gennemfører 98% af alle elever folkeskolens afgangsprøve og 81% i fuldt fagrække.
  • Læs mere om Behandlingsskolerne: www.behandlingsskolerne.dk
  • Læs mere om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE): www.vive.dk

Følg pressemeddelelser fra Behandlingsskolerne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.