Globenewswire

Sparinvest SICAV

Del

Fejl i indberetning af indre værdi for Sparinvest SICAV

Under henvisning til Nasdaq Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal Sparinvest S.A. på vegne af Sparinvest SICAV meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående andelsklasse har været forkert fastsat ved prisudsendelse den 5. marts 2021, kl. 09:45 frem til kl. 09:56 samme dag.

Indre værdi har været forkert beregnet for følgende andelsklasse:
                                                            

ISINAfdeling/andelsklasseFejlberegning i procent
LU1438960566Global Convertible Bonds EUR ROp til +6,48%


Der har i perioden for fejlberegningen ikke været emissioner eller indløsninger i den berørte andelsklasse.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat. 

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Sparinvests Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse legal@sparinvest.dk

Med venlig hilsen

Niels Solon
Managing Director, Spainvest S.A.


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK