Globenewswire

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Del

Indberetningspligtiges handler

Selskabsmeddelelse nr. 6/2021
Holbæk, den 11. februar 2021


Indberetningspligtiges handler med Sparekassen Sjælland-Fyn A/S aktier 

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 meddeler Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, at der er foretaget følgende transaktioner med aktier i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S:

Navn: Lars Petersson
Årsag: Adm. direktør
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 11. februar 2021
Marked: Nasdaq Copenhagen A/S
Antal: 2.500 stk.
Kursværdi: 249.800 kr.

Navn: Tokasi Thomas ApS
Årsag: Tokasi Thomas er nærtstående til bestyrelsesformand, Thomas Kullegaard
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 11. februar 2021
Marked: Nasdaq Copenhagen A/S
Antal: 1.000 stk.
Kursværdi: 99.404,00 kr.

Navn: Bent Andersen
Årsag: Bestyrelsesmedlem
Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Fondskode: DK0060670776
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 11. februar 2021
Marked: Nasdaq Copenhagen A/S
Antal: 500 stk.
Kursværdi: 49.900 kr.

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                     Thomas Kullegaard
Administrerende direktør                      Formand     

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Administrerende direktør Lars Petersson
Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK