Globenewswire

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Del

Sparekassen Sjælland-Fyn har realiseret et tilfredsstillende resultat efter skat på 228,7 mio. kr. i 2020

Selskabsmeddelelse nr. 4/2021                                   
Holbæk, den 11. februar 2021

Sparekassen Sjælland-Fyn har – på trods af et uforudsigeligt år grundet Covid-19 - realiseret et tilfredsstillende resultat efter skat på 228,7 mio. kr. i 2020, hvilket er 2 mio. kr. højere end i 2019

Den realiserede basisindtjening stiger tilfredsstillende med over 41 mio. kr., svarende til 13 % i forhold til 2019. Forventningerne til resultat før skat i 2021 udgør 300-340 mio. kr., svarende til en stigning i forhold til resultat før skat i 2020 i niveauet 24-41 %.   

Året i overskrifter

  • Netto rente- og gebyrindtægter stiger 3 %
  • Omkostninger til personale- og administration samt af- og nedskrivninger på aktiver falder samlet 2 %
  • Basisindtjeningen stiger 13 %
  • Årets resultat efter skat forrenter primo egenkapitalen med 7,1 % p.a.
  • Den samlede kreditformidling er steget 7 % og udgør i alt 56,1 mia. kr.
  • Nedskrivninger udgør 160,9 mio. kr., hvoraf ledelsesmæssige skøn udgør 166,6 mio. kr., primært som følge af covid-19 situationen
  • Kapitalprocenten stiger tilfredsstillende til 21,8 %
  • Sparekassen har valgt at følge myndighedernes henstilling om tilbageholdenhed med udlodning af udbytte. Det indstilles derfor til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2020. Udlodning jf. sparekassens udlodningspolitik forventes genoptaget på baggrund af regnskabet for 2021 
  • Stigende forventninger til resultat før skat i 2021

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                                  Thomas Kullegaard
Adm. direktør                                                    Formand

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf.  53 85 07 70
Administrerende direktør Lars Petersson
Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK