Globenewswire

SP Group A/S

Del

Etablering af warrantordning for selskabets direktion og ledende medarbejdere i SP Group A/S

Bestyrelsen har i dag besluttet at etablere en incitamentsordning for selskabets direktion og 41 ledende medarbejdere. Ordningen er baseret på warrants, der udstedes ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 5 stk. 5, der blev givet på generalforsamlingen i 2019, hvor programmet blev forelagt. Der udstedes i alt 108.750 stk., hvoraf direktionen tildeles 22.500 stk., og de resterende tildeles de ledende medarbejdere.

Tildelingen er begrundet i et ønske om at knytte de ledende medarbejdere tættere til koncernen.

Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 400,00 pr. nom. DKK 2 aktier med tillæg af 7,5 % p.a. regnet fra den 1. april 2021, og indtil udnyttelse faktisk sker. Udnyttelseskursen er fastsat ud fra markedsforholdene idag.

De udstedte warrants kan benyttes til køb af aktier i selskabet i perioden 1. april 2024 og indtil 31. marts 2027, dog således at udnyttelse kun kan ske i de første 2 uger af de perioder, hvor ledelsen i henhold til selskabets interne regler kan handle med selskabets aktier.

De udstedte warrants anslås at få en værdi på DKK 58,44 pr. warrant med en samlet markedsværdi på ca. DKK 6.355.311,00. Markedsværdien af de udstedte warrants er beregnet ud fra Black-Scholes-modellen med anvendelse af en volatilitet på 39,6 % beregnet ud fra selskabets aktiekurser de seneste 36 måneder, et renteniveau på 0,00 %, en aktiekurs på DKK 361,00 (lukkekursen i dag den 25. marts 2021) og under forudsætning af, at de tildelte warrants udnyttes i april 2024. Der tages højde for eventuelle udbytte betalinger i perioden.

Fratræder deltagerne fra det selskab i koncernen, hvor vedkommende er ansat, reduceres antallet af warrants forholdsmæssigt således, at der tages højde for, at deltageren kun har haft tilknytning til koncernen i den del af ordningens løbetid.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK