Globenewswire

Solar A/S

Del

Nr. 6 Udnyttelse af aktieoptioner i Solar A/S

I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 skal Solar meddele bestyrelsesmedlemmer, direktionen og disses nærtståendes transaktioner med Solars aktier og tilknyttede værdipapirer.

I 2017 tildelte bestyrelsen aktieoptioner til direktionen og ledende medarbejdere, og en række af disse medarbejdere udnytter nu deres respektive aktieoptioner.

Ved tildelingen i 2017 var udnyttelseskursen fastsat til DKK 373,84. Afregningskursen i 2021 er beregnet til DKK 456,39.

Solar offentliggør nedenstående transaktioner under fondskode DK0010274844 Solar B baseret på indberetninger til Solar. Alle transaktioner vedrører udnyttelse af aktieoptioner fra tildelingsåret 2017 og vil enten blive konverteret til aktier eller differenceafregnet.

CEO Jens E. Andersen har udnyttet 2.709 stk. aktieoptioner og tildeles dermed et tilsvarende antal aktier.

CFO Michael H. Jeppesen har udnyttet 2.186 stk. aktieoptioner og tildeles dermed et tilsvarende antal aktier.

CCO Hugo Dorph har udnyttet 2.703 stk. aktieoptioner til et differenceafregningsbeløb på DKK 223.140.

Solar har ikke yderligere udestående aktieoptioner.

Transaktionerne medfører at Solar sælger 4.895 B-aktier. Solar’s beholdning af egne aktier udgør derefter i alt 56.813 B-aktier.

Med venlig hilsen
Solar A/S

Jens Borum

Bestyrelsesformand

Kontaktpersoner
Bestyrelsesformand Jens Borum: Tlf. 79 30 00 00

IR Director, Dennis Callesen - tlf. 29 92 18 11

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK