Dansk Socialrådgiverforening

SOCIALRÅDGIVERNE: GODE TAKTER I REGERINGENS UDSPIL

Del

Der er flere positive tiltag i beskæftigelsesministerens udspil til forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet.

Dansk Socialrådgiverforening roser ministeren for den første reelle afbureaukratisering af området i mange år, men samtidig er bekymret for økonomien i udspillet.

- Det er dejligt, at Troels Lund Poulsen nu vil tage livtag med de mange tusind siders meget kompliceret lovgivning, som både spænder ben for sagsbehandlernes arbejde med de ledige og borgernes mulighed for at gennemskue systemet. Det har skiftende regeringer lovet i mange år, og nu tager denne regering så første skridt, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau.

- Det her udspil tyder på, at regeringen har lyttet til blandt andet vores konkrete forslag, der bygger på erfaringer fra praksis, og jeg fornemmer klart en reel politisk vilje til at gøre noget ved bureaukratiet for at forbedre indsatsen for de ledige, lyder det fra Majbrit Berlau.

Selvom socialrådgiverne tager positivt imod udspillet, er der imidlertid mange spørgsmål, som stadig udestår, og det kræver en nærlæsning for at de konkrete konsekvenser står klart.

- Alt er ikke på plads med dette udspil. Først og fremmest så vi gerne, at ledige borgere med mange udfordringer som fysiske og psykiske lidelser, misbrug og lignende kan få én samlet plan, der tager højde for, at de er hele mennesker. Derudover bør politikerne også arbejde på at sikre bedre ressourceforløb for borgere langt fra arbejdsmarkedet, klarere regler for førtidspension og fleksjob og støtte kommunerne i at hjælpe borgere langt fra arbejdsmarkedet så tidligt som muligt i forløbet, siger socialrådgiverformanden.

Udspillet indeholder dog også en række udfordringer, særligt i forhold til økonomien. Ifølge regeringen vil forslagene frigøre en halv milliard kroner, men det er ikke klart, hvad alle pengene præcis skal gå til.

- Vi har længe sagt, at forenkling af beskæftigelsesområdet kan frigøre penge, men det er afgørende, at de kommer de ledige til gavn gennem bedre indsatser og ordninger, der virker, som for eksempel revalidering. Desuden omregner regeringen de 500 millioner til 1000 fuldtidsstillinger, men hvis man dermed mener, at der skal fyres ansatte, begår man en fejl. Vi mener, at de timer, der frigives, skal bruges til tættere opfølgning og ordentlige samtaleforløb med borgerne, så flere kommer i arbejde – det er det, der virker, siger Majbrit Berlau.

Hun understreger, at den økonomiske gevinst først og fremmest kommer, når vi hjælper mennesker til at få et bedre liv væk fra kontanthjælp.

Socialrådgiverne er også bekymrede over, at regeringen som en del af aftalen om Erhvervspakken regner med at kunne spare knap 900 millioner kroner om året ved at omlægge statens refusion af kommunernes udgifter til indsatserne for de ledige. Frem for som i dag at kompensere kommunerne for udgifterne til de enkelte indsatser, får de i stedet pengene samlet gennem bloktilskuddet fra staten, men det er uklart, hvordan pengene præcis skal findes.

- Regeringen mener, at det vil få kommunerne til at give de ledige billigere indsatser, der er mere effektive, men ledige med mange udfordringer uden uddannelse  har altså brug for andet og mere end bare praktik i en virksomhed, for eksempel uddannelse og vejledning, siger Majbrit Berlau, der til gengæld roser regeringen for ambitionen om at måle kvaliteten af indsatsen for de ledige kommunerne imellem.

- Vi har set mange eksempler på kommuner, der virkelig har leveret dårlige tilbud til ledige borgere. Vi bidrager gerne til at finde en løsning, der sikrer, at kommunerne i højere grad leverer ensartet, god kvalitet.

--

For yderligere information, kontakt journalist Bjarke Hartmeyer Christiansen:

26 27 99 14

bhc@socialraadgiverne.dk

Information om Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforening
Dansk SocialrådgiverforeningFølg pressemeddelelser fra Dansk Socialrådgiverforening

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Socialrådgiverforening

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum