Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Social skævhed på universitetet er størst i studiestarten

Del

Studerende med akademikerforældre har større chancer for at gennemføre en universitetsuddannelse, men forskellen mellem dem og andre unge forsvinder efter første semester. Herefter har de unge lige store chancer for at fuldføre, så længe deres forældre har en uddannelse. Studerende med ufaglærte forældre har fortsat større risiko for at falde fra – også efter første semester. Det viser en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Universitetet kan være en hård nød at knække, og næsten hver tredje studerende falder fra i løbet af de første to studieår. Men unge med akademikerforældre har lidt bedre odds end andre unge. Blandt dem er det kun ca. hver fjerde, der dropper ud inden for de første to år.

Forskellen på akademikerbørn og børn af forældre med en kortere uddannelse udjævnes dog efter det første semester. En ny registerbaseret undersøgelse fra EVA viser, at der på andet til fjerde semester på universitetet er stort set samme frafaldsrisiko for alle studerende, så længe deres forældre har en eller anden form for uddannelse. Dvs., at de enten er faglærte eller har en lang, en mellemlang eller en kort videregående uddannelse.

»Det kan være en stor omvæltning at starte på universitetet for alle, og man taler ofte om, at akademikerbørn har et forspring, fordi de allerede kender mange af de kulturelle koder og uskrevne spilleregler. EVA’s nye undersøgelse tyder dog på, at forældrenes uddannelsesniveau ikke spiller den store rolle, når først man er kommet ind i studiehverdagen i løbet af det første semester,« fortæller Bella Marckmann, chefkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut.

Indsatsen for ikke-akademiker børn skal foregå tidligt

Ønsker man fra universiteternes side at bekæmpe det høje frafald, peger EVA’s nye undersøgelse på, at der bør ske en øget indsats på første semester for at lette overgangen til studielivet.

»For mange er universitetet en helt ny verden med et helt nyt sprog. En lærer hedder fx en underviser, og et frikvarter hedder en pause. Arbejdsformen er også meget anderledes med store forelæsningshold og store læsemængder, man selv står for. Her gælder det om, at man på uddannelserne hjælper de studerende med at ”knække koden” tidligt. Fx ved at vejlede i, hvordan man går til de store mængder af litteratur eller ved udvidet feedback på de første faglige opgaver,« forklarer Bella Marckmann.

Børn af ufaglærte forældre falder oftere fra end andre

For én gruppe af studerende bliver frafaldsrisikoen ved med at være større end hos andre unge – også efter første semester. Undersøgelsen viser nemlig, at børn af ufaglærte forældre generelt har en smule forhøjet risiko for at droppe ud af universitetet inden for de første to år. Her falder 21 pct. fra mod fx 19 pct. af studerende hvis forældre har en kort videregående uddannelse.

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen stammer fra EVA’s notat: ’Frafald og forældres uddannelse - analyse af frafald blandt universitetsstuderende’ (2021)
  • Populationen i undersøgelsen omfatter alle studerende, som blev optaget på en universitetsbacheloruddannelse gennem KOT i 2016 og 2017 med sommerstart (42.675 individer)
  • Forskellene i frafald er renset for en række baggrundsfaktorer, således at studerende sammenlignes med andre, der ligner dem selv i forhold til fagligt niveau, alder, køn med videre.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Tidemansvej 1
4300 Holbæk

35 55 01 01http://www.eva.dk/

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum