BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

SMV’erne viser fremgang såvel i omsætning som i overskud for tredje år i træk

Del

Årets SMV Barometer, der er én af de mest omfattende analyser af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder i Danmark, viser, at SMV’erne i gennemsnit hævede deres omsætning med 3,2 % i 2018. Det er lidt mindre end i 2017, hvor omsætningen voksede med 5,6 %, men stigningen er helt på linje med, hvad landets største virksomheder præsterede i 2018. SMV’ernes overskud – forstået som deres resultat af primær drift – steg i 2018 i gennemsnit med 4,0 %. Det er også lidt lavere end året før, hvor den primære drift steg med 6,7 %, hvilket stadig er rigtig pænt. Ser vi på perioden 2015 til 2018 har SMV’erne hævet omsætningen med 15 %. I samme periode er overskuddet steget med imponerende 20,5 %.

”Det er glædeligt, at virksomhederne fortsætter med at udvikle sig flot og konsolidere sig yderligere. Med en soliditetsgrad der ved slutningen af 2018 lå på 40,1 % mod 39,3 % i 2017 kan vi med årets SMV Barometer konkludere, at de mindre og mellemstore virksomheder er bedre rustet til at modstå en konjunkturnedgang, end de har været længe,” lyder det fra Stig Holst Hartwig, administrerende direktør i BDO.

Kapløbet i provinsen – Aalborg løber af med sejren

Hvert år sammenligner analysen nøgletallene for provinsen, og i år er det Aalborg, der tager guldet hjem. De mindre og mellemstore virksomheder i Aalborg kommune løftede deres omsætning med i gennemsnit 6,1 % i 2018 og deres overskud med 7,6 % sammenlignet med 2017. Begge tal altså pænt over landsgennemsnittet der for det foregående år lyder på henholdsvis 3,2 % og 4,0 %. Sølvmedaljerne går til Aarhus, hvor SMV’erne øgede deres omsætning med 4,2 % og deres overskud med 2,3 % sammenlignet med 2017.

SMV’erne i Odense kommune, der sidste år kunne fremvise den største fremgang i omsætningen, men til gengæld den laveste vækst i overskuddene, ligger i år nederst på begge målepunkter. De lykkedes nemlig kun med at hæve deres omsætning med i gennemsnit 1,0 %, mens de på bundlinjen måtte konstatere en decideret nedgang på i gennemsnit 2,8 %.

Størrelse betyder noget ift. omsætning, lånebehov og sikring mod angreb fra hackere

At størrelse betyder noget er tydeligt. Virksomheder med en omsætning på over 10 mio. kr. har over de seneste tre år hævet deres omsætning med i gennemsnit 25,9 % og deres overskud med hele 30,5 %. For virksomheder, der har en omsætning under 10 mio. kr. er tallene henholdsvis 8,3 % og 13,4 % i overskud.

Interessen for at låne penge er ikke stor. Ikke overraskende er der lidt flere virksomheder med over ti ansatte end virksomheder med færre ansatte, som har et aktuelt behov for at låne penge. Det største aktuelle lånebehov opleves blandt virksomhederne i Region Midtjylland og det mindste i Region Hovedstaden.

De mindre og mellemstore virksomheder har i højere grad fået fokus på at sikre sig mod hackerangreb og cyberkriminalitet. I alle tilfælde svarer 71,4 % bekræftende på, at de har indført procedurer, overvågning mv., der sikrer deres data, systemer og hjemmesider. Der er stor forskel på svarene fra virksomheder med mere end ti ansatte og dem med færre ansatte. Hos de lidt større svarer 88,5 % bekræftende, mens det kun er 60,2 % hos de mindste, som har fokus på at sikre sig. Geografisk set er der til gengæld næsten ingen forskel på svarene.

Forskel på brancherne

Fremgangen inden for omsætning er jævnt fordelt over flere brancher, dog er væksten størst inden for information og kommunikation – især blandt it-konsulentvirksomheder, hvor fremgangen lyder på næsten 10 % samt inden for sundhed og socialvæsen; læger, tandlæger og private daginstitutioner mv., som har oplevet vækst på over 7 %. Branchemæssigt var fremgangen på bundlinjen størst blandt virksomheder inden for finansiering og forsikring – hvilket, når det gælder mindre og mellemstore virksomheder, primært er formidlingsvirksomheder – med 12,7 % og inden for bygge og anlæg med 12,4 %.

Klimavinklen er interessant

Klimadebatten har tydeligvis også sat sig spor hos de mindre og mellemstore virksomheder. I årets undersøgelse har vi spurgt virksomhederne, om de har eller vil kunne få konkurrencemæssige fordele ved at foretage klimavenlige tiltag. 32,0 % er enige eller meget enige, mens 28,6 % er uenige eller meget uenige. 39,4 % er hverken enige eller uenige. Fordelingen af svarerne er i denne forbindelse næsten den samme for virksomheder med over ti ansatte som for dem med færre medarbejdere.

Virksomhederne er i mål med GDPR – vurderer de selv

De nye persondataregler, der trådte i kraft den 25. maj 2018, var en tung administrativ opgave for næsten alle virksomheder. Ikke kun de mindre og mellemstore. I årets undersøgelse har vi spurgt virksomhederne, hvorvidt de i deres egen optik nu lever op til reglerne. Det svarer 90,8 % bekræftende på. Blandt de helt små virksomheder, dem med under ti ansatte, svarer 88,6 % bekræftende. Det tal vil formentlig overraske mange, da implementeringen af den slags administrative regler altid er en større udfordring for de mindste virksomheder.

Læs hele analysen SMV Barometret 2019 her: https://smvbarometret.dk/

 

Nøgleord

Kontakter

Vedhæftede filer

Information om BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Kystvejen 29
8000 Aarhus C

89 30 78 00https://www.bdo.dk/

Om SMV Barometret

SMV Barometret bygger på omfattende data hentet blandt BDO’s kunder. De kvantitative data stammer fra ca. 30.000 regnskaber samt spørgeskemabesvarelser fra mere end 14.000 SMV-virksomheder i dansk erhvervsliv. Dermed giver SMV Barometret et af de mest detaljerede, velunderbyggede og aktuelle billede af, hvordan de danske SMV-virksomheder har det netop nu.

Definition af SMV-virksomheder

Små og mellemstore virksomheder er virksomheder med færre end 250 fuldtidsansatte. Fuldtidsansatte er defineret som antal ansatte lønmodtagere omregnet til årsværk. Små virksomheder er virksomheder med mindre end 50 fuldtidsansatte, mens virksomheder med under 10 fuldtidsansatte kaldes mikro-virksomheder (Kilde: Danmarks Statistik).

Kort om BDO

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO-netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger mere end 1.200 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har over 80.000 medarbejdere i mere end 160 lande.

Følg pressemeddelelser fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

BDO etablerer Danmarks største og førende afdeling for toldrådgivning – Toldkonsulenterne I/S bliver en del af BDO23.10.2019 08:35:03 CESTPressemeddelelse

Rådgivningsvirksomheden Toldkonsulenterne I/S bliver pr. 1. januar 2020 lagt sammen med det landsdækkende rådgivnings- og revisionshus BDO. Det sker som følge af, at begge virksomheder ser et stort potentiale i at forene rådgivningskræfterne på toldområdet. Sammenlægningen betyder samtidig, at BDO’s toldafdeling bliver Danmarks største og førende inden for toldrådgivning.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum