SMVdanmark

SMVdanmark: Vismændene overser muligheden for mere arbejdskraft fra EU

Del

Vismændene vil løse den akutte mangel på arbejdskraft ved at tiltrække flere mennesker fra lande uden for EU. Det er fint, men vismændene burde være mere opmærksomme på potentialet i arbejdskraft fra især Sydeuropa og arbejde for danske jobcentre i Sydeuropa. Vi må ikke stirre os blinde på den såkaldte beløbsordning, der regulerer, hvor mange ikke-EU-borgere der kan komme hertil, mener SMVdanmark.

Formandskabet for De Økonomiske Råd (DØR), populært kaldet vismændene, har netop fremlagt deres efterårsrapport om dansk økonomi. 

Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark og medlem af DØR, roser vismændene for en god og gennemarbejdet rapport, men der er enkelte punkter, han savner: 

”Jeg er glad for, at vismændene foreslår, at vi sænker beløbsgrænsen, så vi kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU. Det er der brug for. Men jeg så gerne, at vismændene også havde fremhævet, at regeringen burde - som de stillede i udsigt i deres forståelsespapir – arbejde for danske jobcentre i Sydeuropa, hvor arbejdsløsheden er stor, og hvor der er potentiale for en ny, anselig kilde til arbejdskraft,” siger han.  

Han understreger, at Danmark har haft meget stor glæde af udenlandske medarbejdere på danske virksomheder. 

”Især østeuropæerne har holdt hånden under Danmarks vækst. Men konkurrencen om at tiltrække dem er blevet hårdere, for der er brug for dem på deres eget hjemmemarked. Derfor må vi ikke stirre os blinde på de gængse måder at få arbejdskraft på, fx beløbsordningen, der bruges over for ikke-EU-borgere. Vi må være mere kreative,” siger Jakob Brandt. 

Vismandsrapporten konkluderer også, at hjælpepakkerne skal udfases. Det er Jakob Brandt som udgangspunkt enig i, men i praksis er det ikke helt så ligetil, mener han. 

”En række af de genåbnede virksomheder er sunde velfungerende virksomheder, men fordi de er afhængige af sæson og i et normalt år tjener hovedparten af deres penge om sommeren, fx inden for turisme- og oplevelsesindustrien, har de stadig brug for hjælp. Ikke fordi de er dårlige virksomheder, men fordi de nu i to sæsoner ikke har tjent penge. Og som bjørnen har de brug for at spise sig tykke om sommeren, så de har fedt at tære på om vinteren. Jeg så gerne, at vi fik sæsonvirksomhederne helt i mål også,” siger Jakob Brandt. 

 

Om klima og CO2-afgift:  

”SMVdanmark er helt enige i, at den mest omkostningseffektive måde at nå 70 pct -målet er gennem en ensartet beskatning af alle drivhusgasudledninger. Vi noterer os, at tilskud ikke er en lige så effektiv måde at omstille sig på og vi tilslutter os, at andre afgifter, fx elafgiften, bør tilpasses, når og hvis en CO2-afgift introduceres. Endeligt tilslutter vi os kommentarerne om, at Danmark bør arbejde for strammere kvoteudbud og reduktionsmål i ikke-kvotesektorer,” siger Jakob Brandt. 

Om helbred og ældres beskæftigelse:  

”Analysen peger på, at ældre godt kan blive længere på arbejdsmarkedet uden at helbredet står i vejen. Ældre (55-69 år) vurderes at kunne trække sig 3½ år senere tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis beslutningen alene afhænger af helbredet. Således har Danmark endnu ikke udtømt potentialet for at få befolkningen til at blive længere på arbejdsmarkedet. Og det er vigtigt fortsat at holde en samtale i gang om, hvordan vi kan øge arbejdsudbuddet fx gennem traditionelle tiltag, som fx lavere dimittendsats, højere beskæftigelsesfradrag og højere topskattegrænse, mens vi afventer anbefalingerne fra Kommissionen for 2. generationsreformer (Nina Smith-udvalget),” siger Jakob Brandt. 

Om regneprincipper og konsekvensvurderinger:  

”SMVdanmark bifalder målet om en transparent og ensartet metode til at foretage konsekvensberegninger af den økonomiske politik. SMVdanmark bakker op om ministeriernes tilgang om, at adfærdsvirkninger kun medregnes, hvis der er tilstrækkeligt empirisk grundlag for at kvantificere adfærdsændringen. Hermed undgås, at ”fugle på taget”-forslag får lov til at dominere over reelle og gennemprøvede politikforslag. For at udvide paletten af politikforslag, som der kan regnes på, vil vi opfordre til, at både ministerier, DØR og forskningsverdenen i endnu højere grad gennemfører empiriske analyser af mulige politikforslag. Vi vil samtidig opfordre til øget brug af evalueringer af tiltag og ordninger,” siger Jakob Brandt. 

Kontakter

Billeder

Information om SMVdanmark

SMVdanmark
SMVdanmark
Islands Brygge 26
2300 København S

+45 33 93 20 00https://smvdanmark.dk

Om SMVdanmark

SMVdanmark er paraplyorganisation for en række brancheorganisationer, lokale tværfaglige håndværker- og industriforeninger og flere hundrede enkeltvirksomheder. SMVdanmark repræsenterer omkring 18.000 små og mellemstore virksomheder og er den eneste hovederhvervsorganisation, der udelukkende arbejder for SMV’ernes interesser – både nationalt, lokalt og på EU-plan. Læs mere på SMVdanmark.dk

Følg pressemeddelelser fra SMVdanmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra SMVdanmark

SMVdanmark: Reformaftale er uambitiøs og med for mange fugle på taget21.1.2022 20:42:28 CET | Pressemeddelelse

Der er alt for få ekstra hænder i den nye aftale om en arbejdskraftsreform, der kun lige akkurat opvejer de 10.400 personer, som regeringen allerede har tabt i arbejdsstyrke, siden den tiltrådte. Aftalen indeholder dog isoleret set enkelte gode elementer, men desværre opvejes de gavnlige effekter langt hen ad vejen af de mindre hensigtsmæssige tiltag, mener SMVdanmark. At Folketinget skal stemme om mere udenlandsk arbejdskraft er godt, men selv hvis det munder ud i 10.000 flere på arbejdsmarkedet, er regeringen stadigt langt fra at løse de problemer, som virksomhederne står tilbage med i forhold til mangel på arbejdskraft.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum