SMVdanmark

SMVdanmark: Sejr at selvstændige sikres udvidet ret til Arne-pension

Del

Tak til Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten for at have lyttet til SMVdanmark og udvidet ordningen, så flere selvstændige nu reelt får mulighed for en tidlig tilbagetrækning på Arne-pension. Ambitionen bør altid være at give selvstændige adgang til samme velfærdsordninger som lønmodtagere, da de betaler den samme skat, mener SMVdanmark.

”Givet at regeringen ønsker at give en ret til tidlig pension, ser jeg det som en sejr, at den endelige aftale udvider Arne-pensionen, så flere selvstændige bliver omfattet og sidestillet med lønmodtagerne. Den selvstændige tømrer, maler eller frisør kan blive lige så nedslidt som deres medarbejdere, og kan også ønske at trække sig tidligt tilbage,” siger Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, og tilføjer:

”Grundlæggende er Arne-pensionen dog ikke en idé, der er vokset i vores baghave. Vi er bekymrede for, at der trækkes flere tusinde medarbejdere ud af arbejdsmarkedet.”

I regeringens oprindelige udspil ville kun 4 ud af 10 ejere af enkeltmandsvirksomhederne i SMVdanmark kunne bruge ordningen fuldt ud, men efter forhandlingerne er afsluttet kan flere nu få adgang til ordningen. Det skyldes, at det oprindelige krav, nemlig at den selvstændige skulle have et årligt overskud på mindst dagpengeniveau for at opnå fuld anciennitet til ordningen, er blevet lempet. Nu kan fire år med et overskud på mere end, hvad der svarer til dagpengesatsen udligne ét år med underskud eller lavt overskud.

"Det er lidt et nybrud, at forslag til rettigheder ikke kun er rettet mod lønmodtagere. Selvstændige halter typisk efter, når det gælder sociale rettigheder, fx barselsmuligheder. De selvstændige betaler akkurat den samme skat som deres medarbejdere og bør have samme velfærdsrettigheder. Aftalen om Arne-pension er ikke en fuld sidestilling mellem de to grupper, men er dog et væsentligt skridt på vejen. Ambitionen bør være, at selvstændige altid får adgang til helt de samme velfærdsordninger som lønmodtagere. Jo længere vi går af den vej og sidestiller rettighederne mellem selvstændige og lønmodtagere, jo mere attraktivt vil det være at springe ud i livet som selvstændig. Det vil skabe vækst og arbejdspladser," siger Jakob Brandt.

Fra aftaleteksten:

Selvstændiges beskæftigelsesomfang opgøres på baggrund af nettooverskuddet fra virksomheden, der omregnes til en beskæftigelsesgrad i året. Hvis nettooverskuddet er større end det maksimale dagpengeniveau for året, opnås der ét års anciennitet. Ancienniteten tildeles proportionalt med graden af overskud ift. dagpengemaksimum. Det vil fx betyde, at hvis nettooverskuddet svarer til halvdelen af det maksimale dagpengeniveau, opnås et halvt års anciennitet.

Aftalepartierne ønsker at give mulighed for at regnskabsår med selvstændig virksomhed, hvor der ikke har været nettooverskud, også skal kunne tælle med i tid på arbejdsmarkedet, hvis der modsvarende har været regnskabsår med overskud over det maksimale dagpengeniveau for året.

For at tilgodese selvstændiges mulighed for at optjene anciennitet i år med underskud eller optjene yderligere anciennitet i år med overskud under dagpengeniveauet kan overskud over dagpengegrænsen i et givet kalenderår flyttes til år, hvor der ikke er opnået fuld anciennitet som selvstændige. Det vil være muligt at flytte op til 0,25 års anciennitet fra et givet kalenderår til et andet kalenderår. Det vil kun være muligt samlet at flytte op til 5 års anciennitet, for at modellen ikke bliver for lempelig for selvstændige sammenlignet med lønmodtagerbeskæftigelsen.

Kontakter

Billeder

Information om SMVdanmark

SMVdanmark
SMVdanmark
Islands Brygge 26
2300 København S

+45 33 93 20 00https://smvdanmark.dk

Om SMVdanmark

SMVdanmark er paraplyorganisation for en række brancheorganisationer, lokale tværfaglige håndværker- og industriforeninger og flere hundrede enkeltvirksomheder. SMVdanmark repræsenterer omkring 18.000 små og mellemstore virksomheder og er den eneste hovederhvervsorganisation, der udelukkende arbejder for SMV’ernes interesser – både nationalt, lokalt og på EU-plan. Læs mere på SMVdanmark.dk

Følg pressemeddelelser fra SMVdanmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra SMVdanmark

SMVdanmark: Glædeligt at nystartede selvstændige nu også kan få kompensation21.1.2021 11:44:40 CETPressemeddelelse

Iværksættere, der startede virksomhed fra 9. marts til 1. november 2020, kan nu også kan få kompensation. Det er glædeligt, at politikerne nu spænder et sikkerhedsnet ud under de iværksættere, der har trodset krisen og har haft modet til at forsøge at skabe vækst og nye arbejdspladser, men blev ramt hårdt af coronaens anden bølge. Dét skal der lyde en stor tak for, mener SMVdanmark.

SMVdanmark: Fagbevægelsen og regeringen vil klippe en skaldet – ny trepart er en katastrofe15.1.2021 10:42:21 CETPressemeddelelse

Aftalen om at forlænge den eksisterende lønkompensationsordning i yderligere tre uger uden at rette op på, at aftalen er en stor økonomisk åreladning af virksomhederne, er et svigt af dansk erhvervsliv. Det er ganske enkelt ikke samfundssind fra fagbevægelsens, regeringens og de store arbejdsgiverorganisationers side at lade virksomhederne bære så stor en del af corona-regningen. Det vil skubbe virksomheder ud i konkurs, mener SMVdanmark.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum