Danmarks NaturfredningsforeningDanmarks Naturfredningsforening

Skovens kæmper skal beskyttes af fredning i Vordingborg

Del

Kirkeskovens ældgamle træer og Kirkeengens idylliske landskab bliver nu fredet. Det har Fredningsnævnet netop besluttet.

Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening står sammen bag den fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen, som fredningsnævnet netop har besluttet. Det har været et hurtigt og effektivt samarbejde, som i løbet af kun godt 2 år har resulteret i en fredning. Vordingborgs borgmester Mikael Smed, som har fulgt arbejdet med fredningen, er godt tilfreds med resultatet:

- Samarbejdet med naturfredningsforeningen har været effektivt og konstruktivt, og vi er glade for at det så hurtigt har båret frugt takket være dialog og samarbejde parterne imellem.

Kirkeskoven

Kirkeskoven er en enestående oprindelig løvskov med mere end 200 meget gamle træer, som hver især er levested for et utal af sjældne og rødlistede arter. Træerne er en blanding af hovedsalig eg, småbladet lind, spidsløn, ask, bøg, naur, avnbøg, storbladet elm og småbladet elm. Ud over de mange gamle veterantræer lever i hvert fald 6 arter af flagermus, 7 rødlistede svampe og en lang række sjældne og rødlistede insekter. Men skoven er dårligt undersøgt og grundigere eftersøgninger ville uden tvivl give en meget lang liste. I Danmarks Naturfredningsforening er den lokale DN-formand i Vordingborg Martin Vestergaard stærkt begejstret for den særlige beskyttelse en fredning giver de gamle træer:

- Ikke mange steder i landet har man bevaret en byskov med så gamle træer. Det er helt fantastisk at de har fået lov at stå trods presset fra byudviklingen. Og nu skal de stå til de segner af sig selv, til uvurderlig gavn for biodiversiteten!

Forfædrenes vilde arv

Allerede på gamle raderinger fra 1600-tallet er der skov, der hvor kirkeskoven er i dag. Flere af træerne fra dengang står der endnu og er derfor 350 år gamle eller måske endnu ældre. Driften af Kirkeskoven har hidtil haft som mål at bevare de gamle træer, sikre naturlig foryngelse samt undgå beskæring og andre indgreb. Men uden en fredning kan driften ændres, hvis den politiske vilje til at beskytte naturværdierne ændrer sig. Vordingborgs borgmester, Mikael Smed, understreger fredningens betydning:

- Når vi har så vigtige naturværdier i kommunen, så er det vores pligt at beskytte dem bedst muligt. Og her ser jeg fredning som den oplagte mulighed, fordi fredningen i princippet varer i al evighed. Det betyder at kommende byråd også skal respektere fredningen.

Kirkeengens fine natur

I forlængelse af Kirkeskoven mod øst ligger Kirkeengen neden for Vordingborg Kirke. Den udgør med sine græssende kreaturer en lille landskabelig perle. Kirkeengen er først og fremmest smukt beliggende mellem skoven og ruinterrænet med Gåsetårnet. Der vokser mange gamle kulturplanter på de højere liggende dele af Kirkeengen op ad kirkegårdsmuren, f.eks. den sjældne hjertespand, ligesom der på ruinterrænet findes en lang række relikter fra middelalderen, som blev indført af munkene og har overlevet helt op til vores tid. Kirkeengen har stort potentiale for at få en endnu bedre naturtilstand, og f.eks. kan man med den rette pleje forvente en dag at se gøgeurt, ligesom den grønbroget tudse, som tidligere ynglede i søen på engen, forhåbentlig vender tilbage.

Hvorfor overhovedet fredning?

Gennem de senere år har der været forskellige trusler imod både Kirkeskoven og Kirkeengen. I Kirkeskoven har der været flere indgreb med fældning af gamle træer, som har været skadelige for skovens biodiversitet, og for år tilbage var der forslag om sportshals-byggeri tæt på skovpavillonen. For få år siden var der forslag om vej- og parkeringsareal på Kirkeengen, men lige som med halbyggeriet, blev disse ideer heldigvis ikke realiseret.

FAKTA OM FREDNINGEN AF KIRKESKOVEN OG KIRKEENGEN

Fredningsområdet omfatter i alt 12 ha. Fredningen er gennemført af fredningsnævnet, og afgørelsen forventes at være endelig. Hvis fredningsafgørelsen imod forventning påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, så kan der gå yderligere et par år før sagen er endeligt afgjort.

Kontakter

Yderligere oplysninger:

Danmarks naturfredningsforening: DN-Vordingborg v/formand Martin Vestergaard, 25141589/martin@naturatlas.dk eller fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch, 61691822/bbi@dn.dk

Vordingborg Kommune: Borgmester Michael Smed, 22783455/msmed@vordingborg.dk eller Naturforvalter Stefan Skov 51316057/stes@vordingborg.dk

Billeder

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Naturvenner sætter Øresunds fremtid til debat på Christiansborg19.4.2022 14:33:39 CEST | Pressemeddelelse

Folketinget har vedtaget, at Øresund skal udlægges som marin naturnationalpark for at redde det pressede havmiljø. Samtidig har man netop taget første spadestik til det historisk store anlægsprojekt, Lynetteholm, i selvsamme område. Det skaber spørgsmålstegn hos en lang række lokalafdelinger hos Danmarks Naturfredningsforening, som derfor sætter politikere, eksperter og organisationer stævne til konference om Fremtidens Øresund på Christiansborg.