Lolland Kommune

Skolerne i Lolland Kommune er godt på vej

Del

Skoleåret 2014-2015 har været et godt og udfordrende år for Lolland Kommunes folkeskoler. Det viser skolernes kvalitetsrapport for 2014-2015. Siden rapporten blev behandlet første gang i januar, har den været i høring i skolebestyrelserne, hos Handicaprådet og i Fælleselevrådet, og tilbagemeldingerne på rapportens resultater er yderst positive. Torsdag 3. marts blev kvalitetsrapporten med høringssvar behandlet af Børne- og Skoleudvalget.

Skolernes kvalitetsrapport er den årlige opfølgning på, hvilke faglige og sociale resultater skolerne har opnået i forhold til de mål, der er stillet op nationalt og kommunalpolitisk. Samtidig beskriver rapporten, hvilke tiltag der er sat i gang for at løfte niveauet det efterfølgende skoleår.

Kvalitetsrapporten for 2014-2015 viser, at folkeskolerne i Lolland Kommune er inde i en positiv udvikling både i forhold til elevernes karakterer, og hvad angår elevernes præstationer i de lovpligtige nationale tests. Samtidig præsterer skolerne flot i læsetests på 1., 3. og 5. klassetrin. Ud over den faglige udvikling er der desuden sket en fremgang i forældrenes tilfredshed med skolerne og i elevernes mulighed for at blive hørt.

”Skolerne er kommet rigtig godt i gang med at løse de nye udfordringer og gøre brug af de spændende muligheder, som skolereformen har givet. Nu kan vi tydeligt se, at de mange indsatser bærer frugt. Jeg glæder mig især over, at skolerne har rykket sig fagligt ved hjælp af systematisk arbejde med individuelle læringsmål, og at de har fået et godt samarbejde med omverdenen. Derudover er jeg særligt glad for det øgede fokus på elevinddragelse og for Fælleselevrådets vilje til at styrke trivslen på skolerne og nedbringe fraværet,” siger Børne- og Skoleudvalgsformand Tom Larsen, og fortsætter:

”Nu skal vi bygge videre på de gode erfaringer og sætte ind på de områder, der trænger til at blive forbedret, eller hvor vi endnu ikke er helt i mål. Jeg er derfor glad for de engagerede høringssvar fra skolebestyrelserne, Handicaprådet og Fælleselevrådet, som er en vigtig del i det videre arbejde med at skabe så gode skoler som muligt for elever, forældre og medarbejdere,” siger han.

I høringssvarene udtrykker bestyrelserne og rådene tilfredshed med udviklingen i karakterer og testresultater, men er samtidig opmærksomme på, at karakterniveauet endnu ikke er på højde med landsgennemsnittet. De peger blandt andet på læsebånd, holddeling og bootcamps for 9. klasserne som positive tiltag, der bør arbejdes videre med for at opnå endnu bedre resultater.

Skolerne glæder sig desuden over resultaterne af sidste års tilfredshedsundersøgelse, hvor næsten ¾ dele af forældrene svarede, at de var ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med skolen. Til gengæld er der i høringssvarene bred enighed om, at der er behov for en forstærket indsats for at fremme elevernes trivsel og nedbringe deres fravær. 

Skolernes kvalitetsrapport 2014-2015 forelægges Byrådet på byrådsmødet 31. marts 2016.

Nøgleord

Kontakter

Bjarne Voigt Hansen
Skolesektorchef i Lolland Kommune
Tlf. 27 15 29 15

Tom LarsenFormand for Børne- og Skoleudvalget

27 15 29 00

Vedhæftede filer

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Ekstra mulighed for at søge midler fra Grøn Ordning til lokale projekter18.9.2017 05:00pressemeddelelse

Energistyrelsen har meddelt, at der er udsendt forslag til lov om ændring af statstilskud til Grøn Ordning. Det betyder, at der kun kan gives tilsagn om tilskud til og med 20. februar 2018. Efter første ansøgningsrunde tidligere på året er der en restpulje for nettilsluttede vindmøller, og derfor bliver der nu åbnet op for en ekstra ansøgningsrunde. Ansøgere, som ikke fik tilskud i første omgang, vil blive vurderet igen, ligesom der er mulighed for at søge om tilskud til nye projekter.

Vinder af entrepriseudbud for Projekt Maribo Domkirke og Søbred fundet4.9.2017 14:30pressemeddelelse

Lolland Kommune har nu sat navn på de firmaer, der har vundet konkurrencen om tømrer- og anlægsentreprisen til udførelsen af projektet Maribo Domkirke og Søbred - et projekt under Realdanias kampagne Stedet Tæller. Det er de to firmaer, anlægsgartner H. Rasch & Søn A/S fra Stubbekøbing og Ringtved A/S fra Maribo, som i dag var hos Lolland Kommune og underskrive kontrakt på opgaven

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum