Globenewswire

Skjern Bank A/S

Del

Særdeles tilfredsstillende resultat

Nasdaq OMX Copenhagen A/S                             Skjern, 3. februar 2021
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2021


•  Resultat før skat på 143,8 mio. kr.

•  Egenkapitalen forrentes med 13,7 % før skat

•  Basisresultatet opgøres til 154,7 mio. kr.

• Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 3,9 % til 347,5 mio. kr.
                                                                                   
• Nedskrivninger stiger til 32,9 mio. kr. svarende til 0,4 % af udlån og garantier

•  Udlån udgør 4.225 mio. kr. og indlån udgør 6.464 mio. kr.

•  Tilfredsstillende kapitalprocent på 21,2 % og individuelt solvensbehov på 9,8 %

•  Basisresultat i 2021 forventes i intervallet 140 – 155 mio. kr. 

Venlig hilsen
Skjern Bank

Hans Ladekjær Jeppesen                   Per Munck
Bestyrelsesformand                          Direktør

Spørgsmål bedes rettet til direktør Per Munck på telefon 21 73 30 04.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK