Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Skatteminister Karsten Lauritzen er positiv over for lovændring

Del

Selvejende idrætsanlæg risikerer at komme i klemme på grund af en lov, som SKAT er begyndt at håndhæve. Brancheorganisationen Danske Sportsfaciliteters Brancheforening har derfor sat skatteministeren, Karsten Lauritzen stævne til en snak om reglerne. Det får nu skatteministeren til at se på lovgivningen.

Formand Niels Bækgård og bestyrelsesmedlem Holger Kortbek fra Danske Sportsfaciliteters Brancheforening mødes med skatteministeren, Karsten Lauritzen til en snak om skattereglerne for selvejende idrætsanlæg.
Formand Niels Bækgård og bestyrelsesmedlem Holger Kortbek fra Danske Sportsfaciliteters Brancheforening mødes med skatteministeren, Karsten Lauritzen til en snak om skattereglerne for selvejende idrætsanlæg.

I brancheorganisationen Danske Sportsfaciliteters Brancheforening er man bekymret for den afgørelse, der har ramt den lille selvejende institution Bjert-Hallen lige udenfor Kolding. Hallen er efter en rutinemæssig gennemgang af regnskabet blevet vurderet skattepligtig. En afgørelse, der både kan ende som en økonomisk og administrativ byrde for hallerne og for de frivillige.

”At SKAT nu vil til at håndhæve en gammel lov kan få mange selvejende idrætsanlæg i klemme. Det kræver nemlig, at de sætter sig ind i skattereglerne og laver en selvangivelse. En opgave, der vil gøre det endnu sværere for de frivillige, der allerede lægger en del tid og kræfter i det frivillige arbejde”, fortæller Niels Bækgård, formand i Danske Sportsfaciliteters Brancheforening.

Brancheorganisationen har i samarbejde med De Samvirkende Idrætshaller haft massivt fokus på området. Derfor har de haft Revionsfirmaet BDO til at gennemgå reglerne for, hvilke konsekvenser loven kan have. Revisor Steen Mørup fra BDO fortæller, at SKAT ikke har noget økonomisk provenu af lovgivningen, da selvejende idrætsanlæg der er almennyttige er underlagt særlige bestemmelser, der gør, at de rent faktisk kan slippe for beskatningen. Det kræver dog, at hallerne har en regnskabskyndig med indgående kendskab til de komplicerede skattetekniske regler - som oftest en dyr revisor.

Det massive fokus på skattereglerne har nu fået Skatteministeren til at gå ind i sagen. Et møde mellem Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, BDO og skatteministeren har resulteret i, at skatteministeren nu vil finde en løsning på problematikken. Skatteministeren ser positivt på en ændring af lovgivningen, så ingen kommer i klemme eller det frivillige arbejde besværliggøres, for det har ingen glæde af.

En beslutning både Niels Bækgård og formanden for De Samvirkende Idrætshaller, Axel Lindgreen er rigtig godt tilfredse med. 

”Vi er glade for det samarbejde, vi har haft med Danske Sportsfaciliteters Brancheforening i denne sag. Dét, at Skatteministen nu vil ændre reglerne og lovgivningen, er til stor gavn og glæde for vores medlemmer og de selvejende idrætsanlæg. Der findes mere end 500 selvejende idrætsanlæg, så det berører rigtig mange mennesker. Det er en stor sejr, at vores foreninger nu har fået ministeren til at se på nye løsninger, der kan lette arbejdet for alle parter”, siger Axel Lindgreen.

Yderligere information

For yderligere information kontakt Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, formand Niels Bækgård. Tlf.: 70 70 10 54 eller mail post@sportsfaciliteter.dk   

Om Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening er en brancheforening for store og små idrætsanlæg samt kommuner. Vi arbejder for bedre kvalitet og mest mulig idræt for pengene samtidig med, at vi vil være med til at præge udviklingen i retning af et mere helhedsorienteret syn på sports- og idrætsfaciliteter og anvendelsen af disse.

Billeder

Formand Niels Bækgård og bestyrelsesmedlem Holger Kortbek fra Danske Sportsfaciliteters Brancheforening mødes med skatteministeren, Karsten Lauritzen til en snak om skattereglerne for selvejende idrætsanlæg.
Formand Niels Bækgård og bestyrelsesmedlem Holger Kortbek fra Danske Sportsfaciliteters Brancheforening mødes med skatteministeren, Karsten Lauritzen til en snak om skattereglerne for selvejende idrætsanlæg.
Download

Information om Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening
Danske Sportsfaciliteters Brancheforening
Toldboden 3, 2. Sal D18
8800 Viborg

70 70 10 54https://www.sportsfaciliteter.dk/

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening er en nystiftet brancheorganisation for idræts- og sportsfaciliteter i Danmark. Foreningen skal virke for god drift og udvikling af danske sportsfaciliteter og aktiviteterne på disse. Vi arbejder på tværs af faciliteternes ejerform, anvendelse og størrelse, og vi skal være med til at præge udviklingen i retning af et mere helhedsorienteret syn på sports- og idrætsfaciliteter og anvendelsen af disse.

Følg pressemeddelelser fra Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.