Folketingets Ombudsmand

Skatteforvaltningen bør overveje at informere bedre om ændringer af praksis

Del

Der ydes på skatteområdet en omfattende vejledning og information om regler og praksis, blandt andet i form af Skatteforvaltningens juridiske vejledning og ved brug af såkaldte styresignaler. Denne vejledning og information udgør et væsentligt værktøj for administrationen hos Skatteforvaltningen, ligesom den er praktisk relevant for borgere og virksomheder.

Ombudsmanden har på baggrund af bl.a. tilkendegivelser fra skatterevisorer og skatteadvokater foretaget en undersøgelse af skattemyndighedernes generelle information og administration, når der på baggrund af domme og afgørelser sker en praksisændring, som kan have betydning for rigtigheden af det, der anføres i Den juridiske vejledning om den gældende retstilstand.

Det er ombudsmandens opfattelse, at den tid, der efter det oplyste går med at opdatere informationen til borgere og virksomheder om betydningen af en ændret praksis, er lang i forhold til de informationshensyn, der ligger bag Den juridiske vejledning. Skattestyrelsen er da også ved at vurdere, om det kan gøres hurtigere.

Samtidig henstiller ombudsmanden, at Skatteforvaltningen overvejer, om den – indtil en opdatering er klar – på en hurtigere og mere hensigtsmæssig måde end i dag kan gøre borgere og virksomheder opmærksom på, at Skatteforvaltningen er i gang med at overveje ændringer af sin praksis.

”Det er forståeligt, at Skatteforvaltningen i visse situationer skal bruge tid på at vurdere nye domme og afgørelser, før den kan melde de nærmere konsekvenser ud. Det er imidlertid samtidig vigtigt, at det er klart ud fra den information, der gives, hvis indholdet ikke er opdateret og derfor eventuelt ikke er korrekt,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Skattestyrelsen har oplyst, at ombudsmandens undersøgelse har givet anledning til, at styrelsen nu vil udarbejde retningslinjer for Skatteforvaltningens sagsbehandling, i perioden fra en dom eller afgørelse mv. foreligger, til der kan informeres om den nye praksis i et styresignal og en opdatering af Den juridiske vejledning.

Skattestyrelsen vil sende retningslinjerne til ombudsmanden.

Læs ombudsmandens redegørelse her.

Læs mere om myndighedernes pligt til at vejlede i overblik #5 i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.

FAKTA

Den juridiske vejledning og styresignaler

Den juridiske vejledning giver udtryk for Skatteforvaltningens opfattelse af gældende praksis. Vejledningen er digital og findes på www.skat.dk.

Vejledningen opdateres hvert halve år og suppleres af bl.a. styresignaler, som udstedes i forbindelse med, at Skatteforvaltningens hidtidige praksis er blevet underkendt eller ved ændringer af praksis samt i øvrigt for at fastlægge eller præcisere praksis. Styresignalerne indarbejdes efterfølgende i Den juridiske vejledning.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91
Souschef Anne Djurhuus, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden går ind i sag om politiets nye våbenregister12.5.2022 14:30:23 CEST | Pressemeddelelse

Folketingets Ombudsmand har besluttet at indlede en undersøgelse af egen drift af politiets nye våbenregister og behandlingen af sager om våben. Der har i medierne været omtale af forskellige problemer med det nye våbenregister, der blev taget i brug i januar i år. Efter det oplyste har problemerne samtidig betydet, at der er sket en ophobning af ubehandlede våbensager. Ombudsmanden har også modtaget en henvendelse om sagen fra Danmarks Jægerforbund. Ombudsmanden har i dag bedt de ansvarlige myndigheder om en udtalelse. Ombudsmandens brev til Rigspolitiet kan læses her. Ombudsmanden afventer nu myndighedernes udtalelser. FAKTA Det følger af § 17 i lov om Folketingets Ombudsmand, at ombudsmanden af egen drift kan optage en sag til undersøgelse og gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.

Miljø- og Fødevareklagenævnet er for længe om at behandle klagesager om aktindsigt19.4.2022 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Miljø- og Fødevareklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid i klagesager om aktindsigtsanmodninger må anses for uforenelige med forudsætningerne i de bagvedliggende love. Det konkluderer Folketingets Ombudsmand efter en gennemgang af nævnets sagsbehandlingstid i klagesager for 2021 om aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i klagesager afgjort efter miljøoplysningsloven – som nævnet har flest af – er ligesom i 2020 lidt over 100 arbejdsdage i 2021 (cirka 101 arbejdsdage i 2020 og cirka 109 arbejdsdage i 2021. Nævnets sagsbehandlingstid i klagesager afgjort efter offentlighedsloven er steget fra cirka 102 arbejdsdage i 2020 til cirka 240 dage i 2021. Her er der dog kun tale om 3 klagesager. Miljø- og Fødevareklagenævnet har forklaret, at en del af stigningen skyldes, at nævnet har afsluttet nogle meget langtrukne klagesager vedrørende afgørelser fra et forsyningsselskab, som ikke ønskede at medvirke til at få sagerne oplys

Sag med enlig mor løst efter dialog med myndighederne6.4.2022 09:00:00 CEST | Pressemeddelelse

En enlig mor fra en kommune i Øst-Danmark fik besked på at betale børnetilskud for godt tre år tilbage, fordi Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen vurderede, at hun reelt ikke havde været enlig i perioden. Moren klagede til ombudsmanden, der oversendte klagen til Ankestyrelsen og bad styrelsen om at svare på den enlige mors klage bl.a. på baggrund af styrelsens praksis på området. Ankestyrelsen ændrede sin afgørelse, og moren skulle så alligevel ikke tilbagebetale tilskuddet. Sagen er et eksempel på, hvordan Folketingets Ombudsmand kan hjælpe borgerne til en hurtig løsning af deres sag – simpelthen ved at gå i dialog med myndighederne og bede dem om yderligere at begrunde eller genoverveje deres afgørelse, for eksempel med henvisning til hidtidig praksis på området. Det er en fremgangsmåde, ombudsmanden bruger i nogle sager hvert år. Og når den virker, er det en hurtig og effektiv måde at hjælpe borgerne på, fordi deres sager bliver løst uden en omfattende og tidskrævende undersøgelse f

Tilsynsbesøg i anstalter og detentioner i Grønland5.4.2022 10:45:00 CEST | Pressemeddelelse

Folketingets Ombudsmand har været på tilsyn i Grønland og besøgt en række anstalter, politistationer og kommunefogeder. Formålet med besøget var at undersøge forholdene for dem, der er frihedsberøvet af politiet eller kriminalforsorgen i Grønland, herunder deres relation til personalet og andre indsatte og deres mulighed for at arbejde og uddanne sig. Hos kommunefogederne havde ombudsmandens tilsynshold særligt fokus på de lokale detentioner, som flere af kommunefogederne har ansvaret for. I alt omfattede tilsynsbesøget seks anstalter, seks politistationer og otte kommunefogeder. Ombudsmandens tilsynshold talte med ledelsen, personalet og de indsatte og beså de fysiske lokaliteter. Hovedindtrykket var, at politiet og kriminalforsorgen i Grønland grundlæggende behandler mennesker i deres varetægt hensynsfuldt og værdigt. Tilsynsbesøget gav dog ombudsmanden anledning til anbefalinger til myndighederne om ændringer på visse punkter. Læs mere om tilsynsbesøget i denne artikel fra Folketing

Ombudsmandens beretning for 2021 offentliggjort5.4.2022 10:35:00 CEST | Pressemeddelelse

I de senere år er der blevet nedsat flere kommissions- og advokatundersøgelser af sagsforløb i centraladministrationen. I Folketingets Ombudsmands netop udkomne beretning for 2021 kan man læse om journalisters muligheder for at få aktindsigt i sager, der er omfattet af disse undersøgelser, og dermed lave deres eget kulegravende arbejde sideløbende med undersøgelserne. Artiklen i beretningen formidler blandt andet det budskab, at selv om en advokatundersøgelse skal kulegrave et bestemt forløb, betyder det ikke, at journalister automatisk er afskåret fra at få aktindsigt i sagens dokumenter. Det viser sagen om det action card, som politiet brugte til sine samtaler med minkavlerne om aflivning af deres dyr i november 2020. Journalister søgte om aktindsigt i action cardet men fik afslag af Rigspolitiet og Justitsministeriet – blandt andet med henvisning til, at udlevering af materialet kunne føre til, at medierne lavede sideløbende undersøgelser af de spørgsmål, der skulle indgå i en forve

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum