Globenewswire

SKAKO A/S

Del

Årsrapport for SKAKO A/S for 2020

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S                                                          
GlobeNewswire

                                                                                                                      Faaborg, den 19. marts 2021

                                                                                                                                                                                                            Selskabsmeddelelse nr. 3/2021

                                                               
Årsrapport for SKAKO A/S for 2020

Til trods for svære vilkår grundet Covid-19 pandemien realiserer SKAKO et tilfredsstillende resultat for 2020

I 2020 fastholdt SKAKO en EBIT-margin på 5,1% til trods for et fald i omsætningen som følge af Covid-19, idet SKAKO formåede at styre omkostningsniveauet i forhold til den faldende omsætning. SKAKO realiserede et resultat af primær drift (EBIT) på 17,2 mio. kr., hvilket udgør et fald på 4.5% i forhold til 2019, hvor et EBIT-resultat på 18,0 mio. kr. blev realiseret. Nedlukningen på en lang række markeder i forbindelse med Covid-19 pandemien medførte et fald i omsætningen på 5,2% til 335,9 mio. kr. sammenlignet med en omsætning på 354,2 mio. kr. i 2019. På baggrund af en forventning om tilbagevending til et aktivitetsniveau som før Covid-19 pandemien blev de faste produktionsomkostninger ikke reduceret i samme omfang som faldet i omsætningen, og udgjorde dermed en relativt større andel af omsætningsbasen, hvorfor bruttomarginen faldt med 0,5 procentpoint til 23,8% (2019: 24,3%). På baggrund af de positive resultater og selskabets kapitalstruktur, har SKAKO besluttet at udbetale et udbytte for 2020 på 3 kr. pr. aktie.

"Covid-19 pandemien havde betydelig påvirkning på den globale økonomi og SKAKOs forretning i 2020. Til trods for dette leverer SKAKO et tilfredsstillende resultat, som ikke er langt fra niveauet i 2019. Det er særdeles positivt at se, hvordan selskabets medarbejdere har formået at skabe positive resultater under vanskelige omstændigheder. Derudover er jeg meget tilfreds med at se det markante resultatløft som S2020 resultat-optimeringsprojektet i SKAKO Concrete har medført. Samtidig har vi formået at integrere SKAKO Dartek i koncernen, løfte vores anvendelse af digitale værktøjer og har lanceret en opdateret visuel identitet. Alle elementer som giver tro på en positiv fremtid for SKAKO, hvilket har gjort, at vi nu også lancerer vores finansielle ambitioner frem til 2024, som overordnet består af en gennemsnitlig årlig vækstrate i den organiske omsætning på 8% fra 2020 til 2024 samt en EBIT-margin på 7-9% i 2024," udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

Resume

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for SKAKO A/S.

 • Omsætningen faldt i 2020 med 5,2% til 335,9 mio. kr. (354,2 mio. kr. i 2019).
  • Vibration-divisionen realiserede et fald i omsætningen på 7,2 % til 167,6 mio. kr. (180,6 mio. kr. i 2019).
  • Concrete-divisionen realiserede et fald på 3,0% til 172,4 mio. kr. (177,8 mio. kr. i 2019).
  • Faldet i begge divisioner sker som følge af nedlukningen i samfundet i forbindelse med Covid-19 og de usikkerheder, som pandemien medfører.
    
 • Bruttomarginen i 2020 faldt med 0,5 procentpoint til 23,8% sammenlignet med 2019 (24,3%).
  • SKAKO Concrete har realiseret en stigning i bruttomarginen, mens SKAKO Vibration har realiseret et fald.
  • De forbedrede marginer i Concrete-divisionen kommer i forlængelse af de igangsatte initiativer i S2020 resultat-optimeringsprojektet, som har haft særligt fokus på at øge profitabiliteten på anlægsordrer.
  • Et højt niveau af faste omkostninger i forhold til den realiserede omsætning medfører et fald i bruttomarginen i SKAKO Vibration.
    
 • Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde 17,2 mio. kr. (2019: 18,0 mio. kr.).
  • Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde i Vibration-divisionen 11,8 mio. kr. (2019: 18,9 mio. kr.). Resultatet i Vibration-divisionen, som faldt med 7,1 mio. kr. i forhold til 2019, er påvirket negativt af den faldende omsætning.
  • Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde i Concrete-divisionen 7,7 mio. kr. (2019: 1,3 mio. kr.). EBIT-resultatet i SKAKO Concrete-divisionen er en fremgang på 6,4 mio. kr. i forhold til 2019 og kommer i forlængelse af de igangsatte initiativer i S2020 resultat-optimeringsprojektet, som har haft særligt fokus på at øge profitabiliteten på anlægsordrer.
  • Besparelser igangsat som følge af nedlukningen af samfundet i forbindelse med Covid-19 samt modtaget lønkompensation har til en vis grad kompenseret for den negative indvirkning fra Covid-19 pandemien i begge divisioner.
    
 • Resultat efter skat udgjorde for 2020 12,9 mio. kr. (14,2 mio. kr. for 2019).


 • Pengestrømmene fra driften udgjorde i 2020 4,8 mio. kr. (24,5 mio. kr. i 2019).
  • Som følge af et stort antal forudbetalinger fra kunder ultimo 2019 er pengestrømmene fra driften lavere end årets resultat samt pengestrømmene fra driften i 2019.
    
 • Ordreindgangen faldt med 18% til 304,1 mio. kr. (271,0 mio. kr. i 2019).

            Ordrebeholdningen udgjorde ved udgangen af 2020 91,9 mio. kr., hvilket er et fald på 26% i forhold til udgangen af 2019 (123,7 mio. kr. ultimo 2019).
                  o    Ordreindgangen i 2020 og ordrebeholdningen ved udgangen af 2020 er negativt påvirket af den usikkerhed, som Covid-19 medfører.

Udbytte
På baggrund af resultaterne for 2020 og SKAKO A/S’ kapitalstruktur anbefaler bestyrelsen, at der udloddes et udbytte på 3 kr. pr. aktie, svarende til 72% af årets resultat og en total udbytteudbetaling på 9,3 mio. kr. Med en aktiekurs på 49,8 pr. 31. december 2020 udgør dette en udbytteprocent på 6,0%. Udbyttebetalingen vil være et behandlingspunkt på agendaen for den ordinære generalforsamling 28. april 2021.

Ex-udbytte dato: 29. april 2021
Optagelsesdato: 3. maj 2021
Udbetalingsdato: 4. maj 2021

Forventninger til 2021

Vi forventer et resultat af den primære drift (EBIT) på 18-23 mio. kr. i 2021.

Som følge af Covid-19’s uforudsigelige og dynamiske udvikling samt indvirkning på økonomier verden over, er denne forventning behæftet med større usikkerhed end normalt. Forventningen er baseret på en fortsat gradvis forbedring af forretningssituationen i 2021 uden begivenheder med væsentlig negativ betydning for den globale økonomi. 

Præsentation af årsrapporten for 2020
Mandag d. 22. marts kl. 12.00 – 12.30 præsenterer SKAKO, i samarbejde med HC Andersen Capital, sin årsrapport for 2020. Tilmelding kan ske via: https://hcandersencapital643.clickmeeting.com/praesentation-af-arsrapporten-skako/register

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand
Tlf.: 23 47 56 40

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK