Globenewswire

SKAGEN Fondene AS

Del

Nyt referenceindeks i SKAGEN Avkastning

SKAGEN Avkastning skifter referenceindeks d. 1. februar 2021. Årsagen til ændringen er, at børsen i Oslo, som hidtil har leveret indekset, med udgangen af januar 2021 ikke leverer dette længere.

Det nye indeks træder i kraft fra og med 1. februar 2021.

Ændringen får ingen konsekvenser for fondens mandater, omkostninger eller forvaltningsstil. Indeksændringen er godkendt af SKAGENs bestyrelse.

Det nye indeks er sammensat af 80 % NBP Norwegian RM2 FRN Index NOK (NORM2FRN) og 20 % NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGOVD5). Det er variable indekser, der dækker det norske obligationsmarked, herunder bl.a. bankgæld, obligationer med fortrinsret og obligationer udstedt af lokale myndigheder. Dette er de samme indekser, som bl.a. Storebrand benytter sig af for tilsvarende fonde. Fondens prospekt og centrale investorinformation opdateres, så de afspejler de nye indekser.

Ændringen er reflekteret i vedlagte prospekt punkt 6. 

Spørgsmål kan rettes til 7010 4001 eller kundeservice@skagenfondene.dk

SKAGEN AS

Søren Risager Rasmussen, Adm. Direktør                             Lars Wienberg, Relationship Manager

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK