Miljømærkning Danmark

Skærpede krav til svanemærkede investeringsfonde

Del

I dag lancerer Svanemærket nye kriterier for fonde og investeringsprodukter. Første generation af kriterierne blev lanceret i 2017, og den samlede værdi af svanemærkede investeringsprodukter udgør i dag 32 mia. EUR.

Fra 2017 til 2022 er 76 fonde og investeringsprodukter til en værdi af 32 mia. EUR blevet certificeret med Svanemærket. Illustration: Nordisk Miljømærkning
Fra 2017 til 2022 er 76 fonde og investeringsprodukter til en værdi af 32 mia. EUR blevet certificeret med Svanemærket. Illustration: Nordisk Miljømærkning

Svanemærket har netop lanceret nye, skærpede kriterier for fonde og investeringsprodukter. Siden 2017, hvor Svanemærket gjorde entre på finansmarkedet, er antallet af svanemærkede investeringsfonde steget markant i hele Norden. Således er der nu 76 svanemærkede fonde og investeringsprodukter i Norden til en samlet værdi på 32 mia. EUR.

”Den stærke udvikling vidner om, at Svanemærket er nået ud til både finansbranchen og investorer. Svanemærket ønsker at påvirke virksomheder og brancher i en mere bæredygtige retning og bidrage til de globale mål for bæredygtig udvikling. Og med lanceringen af de nye kriterier, forsætter Svanemærket med at drive udviklingen”, siger Per Sandell, produktansvarlig for investeringsfonde i Nordisk Miljømærkning.

Kravene til svanemærkede produkter bliver løbende evalueret og strammet. Det sikrer, at Svanemærkets krav bliver stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet. Ved revisionen af kriterier til investeringsfonde og investeringsprodukter har der været fokus på at skærpe krav, som reducerer klimabelastningen og bevarer biodiversiteten. Og på at sikre, at fonden bruger EU’s taksonomi (den første delegerede retsakt) i sin investeringsproces:

  • Skærpede klimakrav: Virksomheder indenfor brancher, der udleder store mængder drivhusgasser, fx cement- og stålindustrien, skal overholde grænseværdier og vise, at de er blandt de bedste i deres branche.
  • Krav til biodiversitet: Hvis virksomheder får en dårlig vurdering i den bæredygtighedsanalyse, som laves for alle virksomheder i fonden, skal fonden: a) forsøge at få virksomheden til at reducere sin negative påvirkning og b) redegøre for situationen i sin bæredygtighedsrapport.
  • EU-taksonomien: Taksonomien skal være en del af bæredygtighedsanalysen og den model, som fonden bruger til at inkludere de bedre virksomheder. Fonde, der investerer i virksomheder, der opfylder taksonomien, præmieres med point.

Læs mere om svanemærkede investeringsfonde og se de nye kriterier på www.svanemærket.dk/fonde.

HVAD KENDETEGNER EN SVANEMÆRKET INVESTERINGSFOND?

  • Fonden må ikke investere i visse brancher og virksomheder, der er særligt problematiske.
  • Fonden skal udføre en bæredygtighedsanalyse af alle beholdninger – og skal ud fra et bæredygtighedsperspektiv prioritere de bedre virksomheder. EU's taksonomi skal tages i betragtning i forbindelse med bæredygtighedsanalysen.
  • Fonden skal minimum hvert kvartal oplyse, hvilke aktier og obligationer der findes i fonden. Derudover skal fonden årligt udgive en rapport om sit bæredygtighedsarbejde.
  • Fonden opfordres til at tage aktivt ejerskab og arbejde med at påvirke de virksomheder, der er investeret i.

Det er muligt at certificere: aktiefonde, obligationsfonde, blandede fonde og investeringsprodukter, fx forsikrings- og pensionsprodukter eller fondsporteføljer.

Nøgleord

Kontakter

For spørgsmål: Per Sandell, produktansvarlig for investeringsfonde hos Nordisk Miljømærkning, +46 708-661763, Per.Sandell@svanen.se.

Billeder

Fra 2017 til 2022 er 76 fonde og investeringsprodukter til en værdi af 32 mia. EUR blevet certificeret med Svanemærket. Illustration: Nordisk Miljømærkning
Fra 2017 til 2022 er 76 fonde og investeringsprodukter til en værdi af 32 mia. EUR blevet certificeret med Svanemærket. Illustration: Nordisk Miljømærkning
Download
Svanemærket har netop lanceret nye krav til fonde og investeringsprodukter.
Svanemærket har netop lanceret nye krav til fonde og investeringsprodukter.
Download
Kravene til svanemærkede produkter bliver løbende evalueret og strammet. Det sikrer, at Svanemærkets krav bliver stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet.
Kravene til svanemærkede produkter bliver løbende evalueret og strammet. Det sikrer, at Svanemærkets krav bliver stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet.
Download

Links

Information om Miljømærkning Danmark

Miljømærkning Danmark
Miljømærkning Danmark
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn

http://www.ecolabel.dk

Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkning Danmark er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Følg pressemeddelelser fra Miljømærkning Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljømærkning Danmark

Klare ambitioner for svanemærkede hoteller19.5.2022 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Svanemærket er blandt verdens skrappeste miljøcertificeringer, og kun de bedste formår at opfylde kravene. Svanemærkede hoteller og andre overnatningssteder skal allerede i dag opfylde omfattende krav for at reducere deres miljø- og klimabelastning, og med skærpede krav hæves ambitionsniveauet nu yderligere. I de nye krav er der bl.a. fokus på at reducere klimabelastningen og på at vælge fødevarer med lavere miljøbelastning.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum