Deloitte

Sidste chance for at optimere skatten i 2016

Del

11 gode råd fra Deloittes skatteekspert

Doris Erlandsen
Doris Erlandsen

København, 28. december 2016

Har du husket alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give pengegaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har konsekvenser for din skat? Inden du om lidt siger farvel til 2016, er det en god ide at give din privatøkonomi et servicetjek. Skatteekspert i Deloitte, Doris Erlandsen, har samlet 11 gode råd.

- Det er altid en god ide at bruge årsskiftet som anledning til at gennemgå sin økonomi. Dels kan der være sket mange ændringer i løbet af året, som har konsekvenser for ens husholdning, dels har man jo ligesom alle andre danskere mulighed for at udnytte forskellige fradrag, siger Doris Erlandsen.

Et godt sted at starte er at spørge sig selv, om man sparer nok op til pensionen.

- Når julefreden har sænket sig, kan man jo passende tage regnemaskinen frem og se på, om man nu også sparer nok op til sin alderdom. De forskellige pensionsopsparinger giver nemlig mulighed for forskellige fradrag. Det er fordelagtigt, hvis man synes, at ens skatteprocent er for høj, og man i øvrigt har råd til at spare op, siger Doris Erlandsen.

Er man i job, kan det også betale sig at se nærmere på sin lønpakke og evt. tilvælge flere personalegoder.

- Mange arbejdspladser tilbyder attraktive personalegoder som fx fri telefon, bus- og togkort, sundhedsydelser eller efteruddannelse. Da flere af disse goder beskattes lempeligt, kan det ofte betale sig at få udgiften finansieret via en reduktion af bruttolønnen. Også det vil reducere ens skattebetalinger, siger Doris Erlandsen.

Endelig råder Doris Erlandsen til, at man bruger juledagene på at vurdere, om man er generøs nok over for sine omgivelser:

- Julen er jo hjerternes og gavernes fest, og netop gaver giver mange forskellige muligheder for at reducere sin skat. Eksempelvis kan man få fradrag for donationer til velgørenhed for helt op til 15.200 kr. Samtidig kan man give op til 61.500 kr. til børn og børnebørn uden gaveafgift. Det vælger rigtig mange danskere at gøre.

FAKTA

Her er 11 gode skatteråd ved juletid fra partner i Deloitte Doris Erlandsen:

1. Indbetal restskat og undgå renter og procenttillæg

 

Hvis du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i 2016, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat på følgende måder:

 • Betal senest den 31. december 2016 det beløb, du har betalt for lidt i skat (dog senest sidste bankdag i året), og undgå helt at betale renter.
 • Betal senest 1. juli 2017, og betal en dag-til-dag rente på 2,0 pct. af restskatten fra 1. januar til den dag, du betaler.
 • Hvis du venter med at betale til efter 1. juli 2017, vil SKAT opkræve restskatten plus rente- og procenttillæg på 4,0 pct.

Rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Restskat (for 2016) til og med 19.600 kr. bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2018. Restskat over 19.600 kr. opkræves i august, september og oktober måned 2017. I begge tilfælde lægges et procenttillæg oven i beløbet.

2. Optimer dine pensionsindbetalinger

Her er de gældende regler for, hvor meget du må indbetale:

 • Alderspension – Max. indbetaling uden fradragsret 28.900 kr.
 • Ratepension – Max. fradrag for 52.400 kr., eksklusive arbejdsmarkedsbidrag
 • Livrente – Fuld fradragsret

3. Tjek din forskudsopgørelse og betal 'rigtig' skat i løbet af året

Alderspension

Hvis din arbejdsgiver indbetaler til din alderspension – max. 29.600 kr. (2017) – skal beløbet anføres på din forskudsopgørelse som B-indkomst. Hvis dette ikke sker, får du en restskat.

Fri bil

Kontroller værdien af fri bil, idet den anførte værdi absolut ikke nødvendigvis er korrekt, da forskudsregistreringen tager udgangspunkt i tidligere år (historisk værdi).

Hvis du har en ’ny bil’ til rådighed som fri bil, udgør beregningsgrundlaget 100 pct. af bilens nyvognspris i de første 36 måneder. Herefter (fra og med 37. måned) nedsættes beregningsgrundlaget til 75 pct. af bilens nyvognspris.

Du kan også allerede have fået – eller får – en ny firmabil i løbet af 2017. Da er det vigtigt at få tilrettet med den korrekte værdi på den nye bil.

Aktieordninger

Er du med i en aktieordning hos din arbejdsgiver, skal du se efter, om det rigtige beløb er medtaget, idet det ellers kan resultere i en restskat samt en renteudgift, som ikke er fradragsberettiget.

Fradrag, som du selv skal indtaste

Du bør kontrollere, at f.eks. fradrag for befordring, børnebidrag og rejseudgifter er medtaget korrekt på din forskudsopgørelse, ud fra det du selv forventer.

4. Kontroller din økonomi ved større ændringer

 • Hvis din løn ændrer sig i forhold til tidligere år, eksempelvis på grund af nyt arbejde
 • Hvis du går på pension eller skal på efterløn
 • Hvis du har købt eller solgt hus eller omlagt dit gamle huslån
 • Hvis du er blevet gift eller skilt
 • Hvis du starter eller ophører med virksomhed
 • Hvis du begynder eller slutter med at få SU

5. Giv penge til velgørenhed og få fradrag for donationer op til 15.200 kr.

Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og institutioner kan du få fradrag for i din skattepligtige indkomst. Du kan få fradrag for op til 15.200 kr. i 2016.

Et evt. fradrag kræver dog, at du oplyser dit cpr-nr. på betalingstidspunktet til den forening, som modtager bidraget og foreningen vil så indberette dine bidrag til Skat.

Bemærk, at der er særlige regler, hvis du binder dig til at give bidrag i mindst 10 år.

6. Giv op til 61.500 kr. til dine nærmeste

Gaver til børn og børnebørn på under 61.500 kr. (21.500 kr. til svigerbørn) for 2016 er ikke omfattet af gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person, hvorfor begge forældre kan give en gave op til 123.000 kr. til hvert barn og barnebarn uden afgift. Husk, at gaver også kan gives til ugift samlever eller søskende, hvis man har boet sammen i mindst 2 år og stadig er samboende.

7. Få fradrag i topskatten ved at købe anparter

Anpartsinvesteringer kan være en ganske udmærket investering, både før og efter at skattefradragene indregnes i budgettet – også for andre end udbyderne vel at mærke. Ønsker du at investere i et anpartsprojekt, skal det gøres inden nytår, hvis du skal have glæde af fradragene allerede i indeværende skatteår.

Dog bør du altså være meget varsom, før du involverer dig i sådanne projekter. Hav altid din rådgiver med på råd, før du skriver under på en bindende aftale.

Hvis du overvejer at købe en anpart i de såkaldte 10-mandsprojekter, skal du være opmærksom på, at skatteministeren d. 14. december 2016 har fremsat et lovforslag til fjernelse af fradragsretten i andre indkomster ved underskud på disse investeringer. Såfremt forslaget bliver vedtaget, vil loven få virkning for anparter købt d. 14 december 2016 eller senere.

8. Sælg tabsgivende aktier og reducer skatten på dine udbytter

Hvis du har aktier på det regulerede marked med tab, kan du overveje at sælge, da tabet kan modregnes i modtaget udbytte og aktiegevinster på andre aktier på det regulerede marked.

Køb aktien igen – men ikke for hurtigt
Har du fortsat tiltro til den aktie, du har solgt for at få det skattemæssige tab, kan du købe aktien igen, men vent for en sikkerheds skyld nogle dage, da skattevæsnet ellers kan underkende transaktionen.

Indbetaling på pensionsordning
Som alternativ til at sælge kan du overføre dine aktier på et reguleret marked til et privat pensionsdepot. Herved opnår du:

 • At realisere et tab, som kan udnyttes i henhold til ovenstående gennemgang.
 • Evt. fradrag for værdien af indskuddet.
 • Evt. værdistigninger på de overførte aktier beskattes med 15 pct.

Ved overførslen skal du iagttage de almindelige retningslinjer for indskud på private pensionsordninger, herunder især grænsen på 52.400 kr.

9. Se nærmere på din lønpakke

For personalegoder, som er skattefri, eller som beskattes lempeligt/skematisk, kan det ofte betale sig at være omfattet af en aftale med lønomlægning, hvor man aftaler med sin arbejdsgiver, at udgiften helt eller delvist finansieres via en reduktion af bruttolønnen.

Som eksempel på personalegoder, der er helt eller delvist skattefri, kan nævnes:

 • Bus- og togkort, hvis du ikke tager det almindelige befordringsfradrag (for samme strækning)
 • Uddannelse og kurser
 • Parkering ved arbejdsstedet
 • Arbejdsrelaterede sundhedsydelser (forebyggende behandling)

Værdi af fri telefon og internet kan også omfattes, men medfører en beskatning på 2.700 kr. i 2016 (2.700 kr. for 2017).

10. Udnyt håndværkerfradraget

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 18.000 kr. (inkl. moms) i 2016 og 2017 for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Fradraget er for alle medlemmer i husstanden, der er fyldt 18 år senest d. 31. december 2016. Et ægtepar/samlevende par kan således få fradrag op til 36.000 kr.

Servicefradraget er i 2016 blevet ændret til et todelt fradrag, hvoraf en række håndværksydelser, der kunne fratrækkes i 2015, men som ikke efter de ændrede regler kan fratrækkes i 2016 og 2017.

 • Serviceydelser
 • Grøn istandsættelse og tilslutning af bredbånd

Overordnet set, er der tale om en grundlæggende ændring af ordningen, således at der indføres fradragsret for grønne håndværksydelser, samtidig med at fradragsretten for ikke-grønne ydelser fjernes. Det gælder eksempelvis ombygningsudgifter, der ikke har en grøn profil såsom indvendigt malerarbejde, opsætning af køkkener og bad.

Fradraget i den nye BoligJobordning omfatter et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet som rengøring, børnepasning, havearbejde og lignende. Herudover bliver der mulighed for, at få et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv.

Husk, at du for at få fradrag skal indtaste beløbet via Tast Selv.

11. Husk regler for skattefri befordringsgodtgørelse og parkering

Tidligere på året blev der foretaget en ændring af reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse og parkering. Det fremgik af SKATs juridiske vejledning at det ikke var muligt at få dækket parkeringsudgifter, såfremt man samtidig fik udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse.

SKAT har via et styresignal nu præciseret at dette ikke var en korrekt fortolkning, og det er derfor muligt igen at få dækket parkeringsudgifter og samtidig få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse.

Så såfremt din arbejdsgiver tidligere på året har rettet ind efter SKATs udmelding og beskattet de refunderede parkeringsudgifter, så er det nu på tide at få rettet dette.  

Ændringen i bekendtgørelsen har også betydning for selvstændigt erhvervsdrivende, der fra og med 2017 vil kunne tage fradrag for reelle erhvervsmæssige parkeringsudgifter, uanset at de samtidig foretager fradrag for udgifter til erhvervsmæssig kørsel med Skatterådets satser.

 

Nøgleord

Kontakter

Doris Erlandsen
Tlf. +45 22 20 24 93
derlandsen@deloitte.dk

Billeder

Doris Erlandsen
Doris Erlandsen
Download

Information om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Weidekampsgade 6
2300 København S

http://www2.deloitte.com/dk/da.html

Doris Erlandsen er partner i Deloitte og ekspert i personskat.

Følg pressemeddelelser fra Deloitte

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Deloitte

Undersøgelse: Mindre danske virksomheder sætter mål – men det halter med strategien13.8.2018 10:12pressemeddelelse

Danske virksomheder med 50-199 medarbejdere er gode til at formulere målsætninger, men er klart udfordret, når de skal formulere og gennemføre strategier, der skal indfri målsætningerne. En smule anderledes ser det ud for de mellemstore virksomheder med mere end 200 medarbejdere. Epinion har for Deloitte undersøgt forholdet mellem mål og midler i de to segmenter og taget temperaturen ud fra virksomhedernes tilgang til vækst, internationalisering og digitalisering.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum