Seniorerne er også optaget af bæredygtighed

Del

Borgere der har rundet 60 år vil gerne være med til at skabe en bæredygtig verden. Og nu kommer de til at spille en vigtig rolle i at udvikle verdensmålene lokalt på landets folkebiblioteker.

En helt ny undersøgelse fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker viser at seks ud af ti borgere, som har rundet 60 år, gerne vil bidrage aktivt til en bæredygtig fremtid. Og mere end halvdelen har desuden reduceret deres forbrug af flyrejser, tøjindkøb og plastik de seneste to år - også når de bliver bedt om at se bort fra covid-19.

Alligevel er de sjældent målgruppen for projekter og tiltag, der arbejder med FN’s verdensmål. Med støtte fra VELUX FONDEN har Tænketanken derfor startet det nationale projekt Sammen om verdensmål, som er gået i gang på syv pilotbiblioteker og skal rulles ud til yderligere 30 i løbet af et år. 

Man bliver ikke dum af at blive 60

Ellen Farr er et eksempel på den engagerede borger over 60 år, som gerne vil bidrage til en mere bæredygtig verden. Hun er derfor med i projekt Sammen om Verdensmål og aktiv i netværket Globale Seniorer, hvor hun holder oplæg om nogle af FN´s verdensmål. Det er Ellen Farrs klare holdning, at hun langt fra står alene med viden, vilje og evner til at bidrage. Der er masser af kræfter og ressourcer at finde blandt de borgere, der enten er gået på pension eller nærmer sig tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet.

Vi vil ikke omtales som en gruppe, der skal hives op og ikke ved noget. Vi skal hellere adresseres som en vidende ressource, hvoraf rigtig mange faktisk allerede er engagerede og fortsat gerne vil lære noget og bruge af vores energi. Man bliver jo ikke dum af at blive 60 år. Man mister jo ikke sin viden om det, man har arbejdet med, siger Ellen Farr.

Fra tanke til handling

Det er denne stærke og oversete ressource af engagerede borgere Sammen om verdensmål ønsker at sætte i spil rundt omkring i hele landet. Projektet har samtidig fokus på, at det kan øge trivslen, når man skrider til handling om noget meningsfuldt i fællesskab med andre. Ud over at seniorerne har meget at give til udviklingen af verdensmålene lokalt, kan aktiviteterne også skabe øget trivsel. Og netop bibliotekerne er oplagte samlingspunkter for fællesskaber og engagement i verdensmål, forklarer direktør for Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen. Michel Steen-Hansen.

Bibliotekerne er den mest besøgte kulturinstitution, og det er oplagt at bibliotekerne spiller en langt større rolle som værter for lokale fællesskaber, hvor folk mødes, sætter initiativer i værk og oplever, at de kan bidrage og gøre en forskel. Og når nogle af vores mest trofaste brugere (60+) siger, de gerne vil bidrage til et bæredygtigt samfund, så har vi som bibliotek en forpligtigelse til at handle på det.

Verdensmålsaktører og ældreorganisationer bakker op

Projektet rulles i gang på syv folkebiblioteker i Viborg, Stevns, Århus, Roskilde, Horsens, Rudersdal og Ballerup Kommune, og for at sikre høj faglig kvalitet er der blevet samlet et stærkt hold af vidensaktører, der foruden Globale Seniorer tæller UNESCO Danmark, Verdens Bedste Nyheder og Ældre Sagen med flere. Administrerende direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, glæder sig over, at projektet giver flere muligheder for, at ældre kan engagere sig i aktiviteter og fællesskaber om verdensmålene – og han er ikke overrasket over undersøgelsens resultater.

Vi genkender undersøgelsens billede af 60+erne som aktive medborgere, der interesserer sig for at gøre noget godt for andre og for samfundet. Hos Ældre Sagen arbejder vi og vores frivillige hver dag for et samfund, hvor flest muligt kan leve et godt liv hele livet. Vores mange indsatsområder bidrager til at løfte FN’s verdensmål og det grundlæggende princip om at ”ingen må lades i stikken, siger han.

Læs mere om projektet: www.sammenomverdensmål.dk

 

Kontaktpersoner:

Projektleder Kira Gilling Hansen: kgh@fremtidensbiblioteker.dk tlf. 31102358

Direktør Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening:msh@db.dk tlf. 40305230De syv pilotbiblioteker

Aarhus Bibliotekerne: Sidsel Bech-Petersen. Mail: sibp@aarhus.dk og tlf. 51576442

Ballerup Bibliotekerne: Pil Hodal. Mail: pilh@balk.dk og tlf. 29135736

Horsens Kommunes Biblioteker: Louise Buus. Mail: lobu@horsens.dk og tlf. 30 16 71 88

Roskilde Bibliotekerne: Martin Zandi. Mail: Martinz@roskilde.dk og tlf. 24806905

Rudersdal Bibliotekerne: Cæcilie Helmer Madsen. Mail: caehe@rudersdal.dk og tlf. 61658620

Stevns Bibliotekerne: May-Britt Diechmann. Mail: MayBritD@stevns.dk og tlf. 21156985

Viborg Bibliotekerne: Mikael Vinther Graaberg. Mail: mvg@viborg.dk og tlf. 23277161


Fakta om undersøgelsen

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med Moos-Bjerre A/S gennemført en national undersøgelse, som skal være med til at afdække borgeres adfærd, holdninger og kendskab til bæredygtighed og til FN´s verdensmål med et særligt fokus på deres interesse for at engagere sig lokalt. Spørgeskemaet er blevet besvaret med hjælp fra Norstats borgerpanel og omfatter 1.078 komplette besvarelser. Undersøgelsen er således repræsentativ for den del af den danske befolkning, som er 60 år eller derover og i forhold til alder, køn og bopæl.

Klima og bæredygtighed optager målgruppen 60+

 • 52 pct. af de adspurgte i målgruppen 60+ mener, at klima og
  bæredygtighedsområdet optager dem.
 • 77 pct. er bekymrede for, at klimaforandringer vil påvirke de yngre generationers liv.
 • 66 pct. siger, at de er interesserede i aktiviteter, der enten forbedrer miljøet eller øger trivslen blandt andre ældre, hvis de skulle være frivillige.
 • 59 pct. er enige eller meget enige i, "at de ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid".

Nøjsomhed og bæredygtig adfærd blandt målgruppen 60+

 • 41 pct. er enige eller meget enige i, at de har et lavere forbrug af kød og mindre madspild end resten af befolkningen. Det begrunder de med, at de generelt lever mere nøjsomt.
 • 36 pct. har begrænset deres kødforbrug inden for de sidste to år.
 • 51 pct. har begrænset deres flyrejser de sidste to år - også selvom de bliver bedt om at se bort fra Covid-19.
 • 52 pct. har begrænset deres tøjforbrug, og 36 pct. har købt flere genbrugsting de sidste to år
 • 68 pct. har forbrugt mindre plastik de seneste to år

Fakta om projekt Sammen om verdensmål

Projektet handler om at engagere målgruppen 60+ i lokale fællesskaber omkring FN’s verdensmål. Med bibliotekerne som platform skaber vi lokale fællesskaber med udgangspunkt i målgruppens egne interesser og virkelighed. Samtidig kan det øge livskvaliteten at skride til handling om noget meningsfuldt i fællesskab med andre. Tænketanken har modtaget 5.5 mio. i støtte fra VELUX FONDEN til at realisere projektet, som løber over to år og fire måneder fra februar 2021 til april 2023.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker repræsenterer omkring 40 folkebiblioteker, biblioteksorganisationer, forskningsbiblioteker og en række private virksomheder, der deltager aktivt i Tænketankens aktiviteter og støtter arbejdet økonomisk. Få mere viden om projektet på hjemmesiden www.sammenomverdensmål.dk

Billeder

Information om Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Tænketanken Fremtidens Biblioteker
farvergade 27D, 2. sal
1463 København

http://www.fremtidensbiblioteker.dk

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.