IFFD - Idræts- og Fritidsfaciliteter i DanmarkIFFD - Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark

Selvejende idræts- og kulturinstitutioner lades i stikken

Del

Det er dybt kritisabelt, at selvejende idræts- og kulturinstitutioner, der modtager mere end 50% i offentlige tilskud, ikke kan få adgang til hjælpepakkerne på området. Sådan lyder det fra IFFD og Organisationen Danske Museer, som frygter store huller i pengekassen og i værste fald konkurser, hvis der ikke snart bliver gjort noget ved sagen.

Landets selvejende kultur- og idrætsinstitutioner har i de seneste måneder befundet sig i et vakuum sammen med resten af den danske kultur- og idrætssektor.

De har som mange andre kæmpet med en lang række udfordringer i forbindelse med nedlukningen af Danmark. Situation forværres nu yderligere af, at de stadig må se langt efter den støtte, der skulle holde hånden under dem i en svær tid.

Det hænger sammen med, at selvejende kultur- og idrætsinstitutioner, som modtager mere end 50 % i offentlige tilskud, ikke kan søge hverken lønkompensation eller kompensation for faste udgifter. Det faktum finder IFFD-formand Jane Jegind dybt kritisabelt.

”Det kan simpelthen ikke passe, at kompensationsordningerne ikke er blevet gjort tilgængelige, når det er over to måneder siden, de blev vedtaget. Det sætter de selvejende idrætsinstitutioner i en helt umulig situation, der i sidste ende kan medføre konkurser og afstedkomme en forringelse af danskernes muligheder for at holde sig sunde og raske,” forklarer hun

Pengekassen er snart tom
Den 7. april blev lønkompensationsordningen ellers udvidet, så det også gælder selvejende institutioner, der modtager mere end halvdelen af sine ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.


Det samme gælder kompensationsordningen for faste omkostninger, men udvidelserne er af uransagelige grund ikke blevet gjort tilgængelige.

For landets selvejende museer er situationen også særlig alvorlig. Manglende indtægter har nemlig skabt store huller i museernes økonomi, der kan vise sig at få alvorlige konsekvenser – også på kort sigt. Det påpeger Nils M. Jensen, direktør i Organisationen Danske Museer.

”Det er ganske urimeligt, at museerne nu i to måneder har skuet ind i en uvis økonomisk fremtid. Lige nu taler man om at udfase hjælpepakkerne, men for dele af kulturlivet er de ikke engang tilgængelige at søge endnu. Vi får også behov for et rigt og mangfoldigt kulturliv, når vi kommer på den anden side af coronakrisen. Pengekasserne er ved at være tomme og derfor skal vi for alt i verden have åbnet for hjælpepakkerne,” siger Nils M. Jensen.

Nøgleord

Kontakter

Jane Jegind, formand for IFFD: +45 20 91 10 31

Nils M. Jensen, direktør for ODM: +45 25 48 93 28

Information om IFFD - Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark

IFFD - Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark
Toldboden 3, 2. sal D18
8800 Viborg

http://www.iffd.dk

IFFD er en forening af kommuner og selvejende institutioner, der beskæftiger sig med drift og udvikling af idræts- og fritidsfaciliter i Danmark. Brancheforeningen har eksisteret siden 2018 og repræsenterer en lang række kommuner og faciliteter fordelt over hele landet.


Om Organisationen Danske Museer, ODM
ODM er interesseorganisation for 171 af landets museer og konserveringscentre og har eksisteret siden 2005. ODM er museernes fælles stemme i en række museumspolitiske spørgsmål samt centrum for efteruddannelse, netværk og konferencer.