ATP

Seks fremtrædende danske fonde og foreninger tilslutter sig pensionssektorens skattekodeks

Del

Seks af Danmarks store fonde og foreninger tilslutter sig fra 2021 de skatteprincipper, som ATP, Industriens Pension, PensionDanmark og PFA i 2019 vedtog i fællesskab. Med en ny type institutionelle investorer i kredsen bag skattekodekset styrkes muligheden for at påvirke skatteadfærden i både Danmark og udlandet.

Ansvarlig adfærd på skatteområdet har i flere år stået højt på pensionssektorens dagsorden. Målet om at forhindre aggressiv skatteplanlægning og sikre øget transparens har været tværgående i pensionssektoren, hvor 11 selskaber pt. har tilsluttet sig et fælles skattekodeks. Fra nytår tiltræder en helt ny type investorer principperne for ansvarlig skat, når Leo Fondet, Novo Holdings, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Velux Fonden og Realdania bliver en del af skattekodekset.

Kodekset rummer et fælles sæt principper og anbefalinger for ansvarlig skatteadfærd, når det gælder unoterede investeringer gennem eksterne forvaltere.

En stærk stemme

De fire initiativtagere til de fælles skatteprincipper, Bo Foged, adm. direktør i ATP, Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension, Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark, og Allan Polack, Group CEO i PFA, byder de nytiltrådte velkommen. Nu kan investorerne lægge endnu mere pres på for at sikre ansvarlig skatteadfærd hos eksterne forvaltere:

”Jo flere investorer, vi står sammen, desto mere kan vi påvirke udviklingen. Når en stor del af den samlede, danske pensionsbranche og seks toneangivende fonde og foreninger forener sig og sammen stiller krav, så taler vi med én meget stærk stemme. Vi forventer, at det stadigt større samarbejde om ansvarlig skattepraksis mellem institutionelle investorer vil styrke vores dialog med eksterne forvaltere, så det i højere grad er muligt at undgå aggressiv skatteplanlægning og fremme skattemæssig transparens i investeringer,” lyder det i en fælles udmelding fra de fire stifterselskaber.

Efter den seneste udvidelse er skattekodekset nu tiltrådt af 17 investorer - 11 pensionsselskaber og seks fonde eller foreninger.

Kernen i skatteprincipperne er:

  • Investorerne accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning
  • Investorerne opfordrer eksterne forvaltere til at vedtage egne skattepolitikker
  • Eksterne forvaltere skal overvåge og håndtere relevante skatterisici på en ansvarlig måde
  • Investorerne opfordrer til transparens på skatteområdet
  • Investorerne forbeholder sig ret til at efterspørge yderligere rapportering og foretage stikprøver for at kontrollere, at eksterne forvaltere ikke udøver aggressiv skatteplanlægning

Pressekontakt:

Senior presserådgiver Gerd Buchhave, ATP, tlf.: 2499 0911

Pressechef Laurits Harmer Lassen, Industriens Pension, tlf.: 2939 6676

Kommunikations- og pressechef Ulrikke Ekelund, PensionDanmark, tlf.: 2019 9238

Seniorpressekonsulent Rune Lindberg, PFA, tlf.: 4032 2901

Vedhæftede filer

Information om ATP

ATP
ATP
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

70 11 12 13https://www.atp.dk/

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Med en pensionsformue på 936 mia. kr. er ATP samtidig et af Europas største pensionsselskaber. Pensions & Investments er ansvarlige for ATP’s pensionsprodukt, ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med over 5 mio. medlemmer. Målet er at levere gode, stabile pensioner i form af en livsvarig garanti, som vi tilstræber at realværdisikre. Det sker gennem investeringer i blandt andet obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP Livslang Pension sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på pension – og resten af livet.

Følg pressemeddelelser fra ATP

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ATP

ATP establishes new fund and opens for external investors2.10.2020 09:30:00 CESTPress release

With a capital commitment of €800m, ATP has established its seventh fund ATP PEP VII in the subsidiary Private Equity Partners (ATP PEP). ”ATP PEP has year after year provided a world-class return to our members and at the same time the team has been able to implement our increased requirements for ESG-integration in the investment processes and ensured that ATP’s tax policy has been implemented. Therefore, I am very pleased that we have entered into an agreement on another fund”, says Mikkel Svenstrup, CIO at ATP. At the same time, ATP gives the team in ATP PEP the possibility to seek interest among other likeminded institutional investorstoparticipate in a parallel fund to ATP PEP VII. ”This in order to ensure a longer lasting business model where ATP achieves further savings and can still maintain a strong and competent investment team”, says Mikkel Svenstrup. In parallel ATP will work on obtaining the necessary regulatory approvals. ”We are pleased with the launch of the seventh fu

ATP etablerer ny fond og åbner for eksterne investorer2.10.2020 09:30:00 CESTPressemeddelelse

ATP har med et kapitalgrundlag på 6 mia. kroner etableret sin syvende fond, ATP PEP VII, i datterselskabet Private Equity Partners (”ATP PEP”). ”ATP PEP har år efter år leveret afkast i verdensklasse til vores medlemmer, og samtidig har teamet evnet at implementere vores øgede krav om ESG-integration i investeringsprocesserne og været med til at sikre, at ATP’s skattepolitik er blevet ført ud i livet. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har landet en aftale om endnu en fond”, siger Mikkel Svenstrup, investeringsdirektør i ATP. ATP giver samtidig teamet i ATP PEP mulighed for at afsøge interessen blandt eksterne institutionelle investorer for at deltage i en parallel fond til ATP PEP VII. ”Det gør vi for at sikre en mere langtidsholdbar forretningsmodel, hvor ATP opnår yderligere besparelser, og vi er samtidig i stand til at fastholde et stærkt og kompetent investeringsteam”, siger Mikkel Svenstrup. Sideløbende vil arbejdet med at opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser blive ivær

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum