Furesø Kommune

Seks anbefalinger til at bekæmpe støj

Del

Borgere og politikere i Furesøs rådgivende støjudvalg har afsluttet deres arbejde. Tirsdag i sidste uge overleverede støjudvalget 6 anbefalinger til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

Ole Holleufer, formand for støjudvalget, afleverer udvalgets anbefalinger.
Ole Holleufer, formand for støjudvalget, afleverer udvalgets anbefalinger.

Støjudvalget, som siden forsommeren har belyst trafikstøjproblemerne i Furesø, mødtes tirsdag aften med politikere fra Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling for at dele de erfaringer og anbefalinger, støjudvalget har samlet op gennem sit arbejde.

Lovgivning, planlægning, medfinansiering, støjsvag adfærd, vejteknik og trafiksaneringer. Sådan lyder overskrifterne på, hvordan Furesø fremover skal bekæmpe og forebygge vejstøj i vores område. Anbefalingerne er blevet til, efter at borgere og politikere det sidst halve år har mødtes for i fællesskab at blive klogere på støjudfordringen, som dagligt plager godt en fjerdedel af kommunens borgere. Anbefalingerne skal nu tænkes ind i det politiske arbejde med at udvikle Furesø, fortæller formanden for UNMG, Udvalget for miljø, natur og grøn omstilling.

”Støjudvalget har energisk og konstruktivt taget fat om ét af vores store problemer i kommunen. Måske et problem, som aldrig kan løses helt, men når borgere og kommune arbejder sammen, kan vi gøre alt for at reducere og inddæmme det. Derfor glæder jeg mig til, at vi politisk skal arbejde videre med de seks anbefalinger, og jeg glæder mig til at drøfte dem nærmere med mit udvalg,” siger Lene Munch-Petersen (A).

Ole F. Holleufer (I), der har været formand for det rådgivende §17 stk. 4-udvalg om støj, har længe glædet sig til at overdrage anbefalingerne til UMNG.
”Der har været en rigtig god energi i støjudvalget, som har medført, at vi kan afslutte vores arbejde og være stolte over resultatet,” siger han.
Udvalget har arbejdet ud fra en vision om, at ”I Furesø vil vi aktivt forebygge og bekæmpe trafikstøj sammen.” 

”Det er vigtigt, at alle, der er støjbelastet og de, der støjbelaster, arbejder sammen om at finde gode løsninger. Derfor peger vores anbefalinger både mod, at borgere selv kan medfinansiere støjværn, trafikanter kan køre mere støjsvagt, kommunen kan planlægge med tanke på støjdæmpning og sammen med entreprenører vælge mere støjsvage vejforbedringer, og vores folketing kan stille større krav i lovgivningen. Og alle kan vi arbejde for mere støjdæmpning langs Hillerødmotorvejen. Alt sammen skal vi nu arbejde videre med politisk,” siger Ole Holleufer.

Arbejdet i støjudvalget har strakt sig over 5 møder og været åbent for alle borgere i kommunen på 2 workshops og på nettet via den digitale platform Citizenlab. Dermed har mange borgere været involveret i at komme med forslag til at bekæmpe problemerne med trafikstøj.

§17 stk. 4-udvalgets anbefalinger om trafikstøj:

1. Lovgivning
”Furesø Kommune skal arbejde på at få ændret eksisterende lovgivning i forhold til flere muligheder for støjreducerende tiltag”
2. Planlægning
”Der skal gennem trafik- og byplanlægning arbejdes på løsninger, som reducerer trafikstøj, hvor borgere bor og opholder sig”
3. Medfinansiering
”Der bør udvikles metoder til, at borgerne kan medfinansiere støjreducerende løsninger”
4. Støjsvag adfærd
”Furesø Kommune bør arbejde på at oplyse og understøtte borgerne og trafikanter til en støjsvag adfærd”
5. Vejteknik
”Der skal arbejdes med fysiske tiltag for at reducere trafikstøj ved vejrenoveringer”
6. Trafiksaneringer
”Ved byplanlægning skal veje placeres steder, hvor de generer mindst muligt”

----------------------
Bliv hørt om trafiksikkerhed og fremkommelighed

Furesø Kommune nedsætter i foråret 2019 et nyt rådgivende udvalg - et såkaldt §17 stk. 4-udvalg - om trafiksikkerhed og fremkommelighed.
Du kan ansøge om at sidde med i udvalget, hvis du har et særligt indblik i eller interesse i emnet. Bare hold øje med furesoe.dk

Nøgleord

Kontakter

Ole F. Holleufer (I), formand for det rådgivende §17 stk. 4-udvalg om støj, tlf. 2067 3261.
Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for miljø, natur og grøn omstilling, tlf. 3077 2250

Billeder

Ole Holleufer, formand for støjudvalget, afleverer udvalgets anbefalinger.
Ole Holleufer, formand for støjudvalget, afleverer udvalgets anbefalinger.
Download

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Furesøs pædagoger gennemfører diplomuddannelse5.7.2019 13:14:25 CESTPressemeddelelse

Alle dagtilbudsledere og udvalgte pædagoger fra hvert dagtilbud i Furesø Kommune har netop færdiggjort en diplomuddannelse. Pædagogerne er blevet faglige fyrtårne og skal sammen med lederne stå i spidsen for at skabe udviklende læringsforløb, der i endnu højere grad tænker børnenes perspektiv og deltagelse med. Formand for udvalg for dagtilbud og familier Bettina Ugelvig Møller (A) glæder sig over, at pædagogerne udfordres fagligt, og at børnene får glæde af kompetencerne i deres dagligdag.

Furesøs pædagoger gennemfører diplomuddannelse4.7.2019 14:40:35 CESTPressemeddelelse

Som en af de eneste kommuner på Sjælland har Furesø Kommune brugt puljemidler fra dagtilbudsloven til at give samtlige dagtilbudsledere og 1-2 pædagoger fra hvert dagtilbud en diplomuddannelse. Mens andre kommuner har givet pædagoger et tre dages kursus, har Furesø uddannet faglige fyrtårne fra januar til juni. Bettina Ugelvig Møller (A) glæder sig over, at pædagogerne udfordres fagligt, og at børnene får glæde af kompetencerne i deres dagligdag.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum