Globenewswire

Scandinavian Investment Group A/S

Del

SIG præsenterer tilfredsstillende resultat

Udvalgte highlights for 2020:

  • Årets resultat udgjorde DKK 25,6 mio. Resultatet er påvirket positivt med DKK 10 mio. fra aktivering af udskudt skat.
  • Fra regnskabsåret 2021 vil SIG ikke længere rapportere den ophørende forretning særskilt, da den næsten er afviklet og beløbsmæssigt vurderes uvæsentligt for koncernen.
  • Selskabet har pr. 31/12-2020 en udvandet indre værdi på 2,26 DKK pr. aktie.
  • Der indstilles til at der for året 2020 ikke betales udbytte.

Forventninger til 2021:
Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, obligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.

Opsigelse af market maker ordning:
For fortsat at optimere Selskabets omkostningsstruktur har Selskabet opsagt sin market maker ordning med Danske Bank til ophør fra udgangen af april 2021.

Kontakt:
Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-invgroup.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedhæftede filer


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK