Danmarks Statistik

Satellit-teknologi vinder frem hos unge landmænd

Del

Mere end hver 6. landmand bruger traktor eller mejetærsker med præcisions­styring. Der er tale om GPS, som gør det muligt at styre maskinerne med en præci­sion på 1-2 cm ved hjælp af såkaldte RTK-signaler.

Mere end hver 6. landmand bruger traktor eller mejetærsker med præcisions­styring. Der er tale om GPS, som gør det muligt at styre maskinerne med en præci­sion på 1-2 cm ved hjælp af såkaldte RTK-signaler. Det er især yngre og vel­uddan­nede landmænd, som er i front med præcisionslandbrug: fx bruger 29 pct. af alle landmænd under 40 år RTK-GPS i det daglige arbejde i marken mod 16 pct. af alle landmænd.

Det skriver NYT fra Danmarks Statistik i dag.

Præcisionsstyring med RTK-GPS muliggør sprøjtning, jordbearbejdning og høst med mindre overlap, ligesom det er muligt at køre i længere perio­der. Resultaterne opdeler anvendelsen af præcisionslandbrug efter landmændenes uddannelse og bedrifternes størrelse.

Det er første gang Danmarks Statistik opgør udbredelsen af præcisionslandbrug. Statistikken afdækker også hvor mange landmænd, der bruger billeddata fra satellitter eller droner fx til at gøde markerne mere optimalt.

Undersøgelsen er gennemført med finansieringsbidrag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og bygger på svar fra 6.281 bedrifter.

Læs hele NYT fra Danmarks Statistik om præcisionslandbrug her.

http://www.dst.dk/twitnyt/29269

Nøgleord

Kontakter

Martin Lundø, chefkonsulent, 39 17 38 73, mlu@dst.dk

Links

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skrive dig op her og du vil løbende modtage pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

STIGNING I OVERTRÆDELSER AF STRAFFELOVEN FOR FØRSTE GANG I SYV ÅR13.12.2017 08:36pressemeddelelse

Antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven steg med 3 pct. fra 2015 til 2016 til lidt over 400.000. Stigningen kommer efter seks år med et faldende antal anmeldelser. Den samlede stigning dækker bl.a. over flere bedragerier, mens antallet af indbrud både i beboelse og virksomheder er faldet. Ligeledes er antallet af anmeldte volds- og seksualforbrydelser steget, hvilket til dels kan skyldes ændret registreringspraksis.

Vær forsigtig med at bruge lønindekset til historiske sammenligninger12.12.2017 14:12pressemeddelelse

Rigsstatistikerens klumme af Jørgen Elmeskov: Vi er i opløbet til overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte. I den situation er der et naturligt fokus på den historiske udvikling i offentlige lønninger sammenlignet med private lønninger. Tal fra Danmarks Statistiks lønindeks bruges i denne sammenhæng, og der kan derfor være grund til at præcisere naturen af tallene. Vores lønindeks er beregnet efter en fælles EU forskrift. Det gør, at tallene bliver mere sammenlignelige på tværs af lande. Forskriften påvirker imidlertid også tallenes udvikling over tid og dermed konklusionerne, når man sammenligner historiske udviklinger på tværs af den offentlige og private sektor. Lidt forsimplet så viser lønindekset udviklingen i gennemsnitslønnen i hhv. den private og offentlige sektor. Det er i princippet nemt at forholde sig til, men man skal være opmærksom på, at det indebærer, at forskellige sammensætningsændringer slår igennem i tallene. Hvis der på en given offentlig arbejdsplads er

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum