Globenewswire

Sanistål A/S

Del

2021 nr. 4 - Forløb af ordinær generalforsamling

                                                                                Kontaktperson:
                                                                                                                                Adm. direktør
                                                                                                                                Christian B. Lund
                                                                                                                Tlf. 96 30 60 00

Aalborg, den 25. marts 2021

I dag blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt. Som følge af corona situationen er generalforsamlingen afholdt elektronisk.

 • Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.
 • Den reviderede årsrapport for 2020 blev godkendt.
 • Det fremsatte forslag om ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat blev vedtaget.
 • Vederlagsrapporten for 2020 blev godkendt
 • Bestyrelsens vederlag for 2021 blev godkendt.
 • Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10 % af aktiekapitalen.
 • Bestyrelsen fremsatte forslag til nye vedtægter:
  • Forslaget om ændringen af vedtægternes § 9, til følgende ordlyd: " Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Selskabsloven. Hvis en generalforsamling afholdes elektronisk, kan aktionærer deltage via særlige internetbaserede løsninger. Yderligere information om procedurerne for elektronisk fremmøde og deltagelse, herunder tekniske krav og krav til identifikation, vil i tilfælde af elektronisk generalforsamling blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com, og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling",  blev godkendt.
  • Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmeldte det vedtagne, blev godkendt.
  • De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
 • Der var fra generalforsamlingen genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer:
  • Anders K. Bønding
  • Sven Ruder
  • Kim O. Schrøder
  • Claudio Christensen

Bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:

 • Tina Lund Vildhøj (medarbejdervalgt)
 • Gitte Østergaard Futtrup (medarbejdervalgt)

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Anders K. Bønding genvalgt som formand.

 • PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33771231 blev nyvalgt som selskabets revisor.


Med venlig hilsen

Sanistål A/S

Christian B. Lund

Adm. direktør


For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK