Globenewswire

Sanistål A/S

Del

2021 nr. 2 - Sanistål A/S offentliggør Årsrapport for 2020

Driftsindtjeningen (EBITDA) stiger i 2020 til 114 mio. kr. midt i forventningsintervallet - EBITDA for 2021 forventes at udgøre i niveauet 140 - 170 mio. kr.

                                                                                Kontaktperson:
                                                                                                                                Adm. direktør
                                                                                                                                Christian B. Lund
                                                                                                                Tlf. 96 30 60 00

Aalborg, 3. marts 2021

Bestyrelsen for Sanistål har i dag godkendt den reviderede årsrapport med flg. hovedpunkter:

2020: Forventninger til året opfyldt

Driftsresultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) blev 114 mio. kr. mod 70 mio. kr. i 2019 for de tilbageværende aktiviteter. Det var i tråd med de senest udmeldte forventninger om et EBITDA på 100 - 125 mio. kr. for 2020.
1. halvårs indtjening var presset af en ændring i kunde- og produktmiks mod kundekategorier med lavere marginer som følge af COVID-19 samtidig med, at vi reagerede forsinket herpå grundet implementering og operationalisering af vores nye organisation og kundesegmentering.
Tiltag relateret til Genesis-strategien samt yderligere tiltag sikrede en væsentlig forbedring af indtjeningen i 2. halvår.

Udvikling i nøgletal for 2020 (omsætning til EBITDA sammenholdes med de tilbageværende aktiviteter i 2019):

 • Omsætningen blev 3.251 mio. kr. mod 3.274 mio. kr. i 2019, svarende til et fald på 0,7%. 
 • Bruttoavanceprocenten faldt fra 23,8% til 23,2%. Forskydning i kunde- og produktmiks mod kunder og produkter med lavere marginer samt flere mindre ordrer  – primært afledt af COVID-19 i 1. halvår 2020 har påvirket udviklingen negativt i året. 
 • Personaleomkostningerne blev reduceret med 52 mio. kr. til 525 mio. kr. efter effektiviseringer og forenklinger af organisationen. 
 • Driftsresultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) blev øget til 114 mio. kr. mod et EBITDA på 70 mio. kr. i 2019.
 • EBITDA før engangseffekter steg til 130 mio. kr. mod 126 mio. kr. i 2019, svarende til en EBITDA-margin på 4,0 % mod 3,8 % i 2019. 
 • Årets resultat blev -21 mio. kr. mod -203 mio. kr. i 2019, som var præget af goodwill nedskrivninger samt effekter fra frasolgte og ophørte aktiviteter. 
 • Pengestrømmene fra driften blev øget til 248 mio. kr. mod 86 mio. kr. i 2019 efter højere indtjening, en periodeforskydning mellem leverandørgæld og bankgæld samt en reduktion af arbejdskapitalen. Forlængede betalingsfrister for A-skat mv. bidrog med 52 mio. kr. 
 • Det digitale salg i moderselskabet steg 18 % efter lancering af ny webshop, ny app og stigende salg af værdiskabende koncepter. Det digitale salg udgjorde 37 % af omsætningen mod 32 % i 2019.


4. kvartal 2020: Årets bedste 

 • Omsætningen i 4. kvartal steg 4% til 850 mio. kr., og EBITDA før engangseffekter blev forbedret til 36 mio. kr. mod 13 mio. kr. i 4. kvartal 2019.           


2021: Yderligere forbedring af indtjeningen

Sanistål forventer i 2021 at forbedre driftsindtjeningen (EBITDA) til at udgøre i niveauet 140 - 170 mio. kr. Fremgangen ventes at blive mest udtalt i 2. halvår, mens 1. halvår i nogen grad vil være påvirket af COVID-19 effekter hos visse kundegrupper.

 • Omsætningen ventes at stige i niveauet 4 % som følge af en organisk vækst. 
 • En række nye initiativer vil blive udrullet under Genesis-strategien. Det største enkeltinitiativ er en gennemgribende automatisering af centrallageret i Billund, der ventes at få effekt fra 4. kvartal.


Adm. direktør Christian B. Lund siger: "Efter et presset 1. halvår har vi i 2. halvår opnået momentum, og i 4. kvartal forbedrede vi salg og indtjening, trods skærpede COVID-19 restriktioner på alle markeder. Hovedopgaven i 2021 er at bygge videre på det momentum. Selv om pandemien fortsat vil hæmme den økonomiske aktivitet og presse efterspørgslen fra nogle kunder, så er vi overbeviste om, at vi kan forbedre marginer og indtjening i kraft af de mange Genesis-initiativer."

Yderligere oplysninger: Adm. direktør Christian B. Lund, tel. 9630 6000, e-mail cbl@sanistaal.dk

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK