Esbjerg Kommune

Sandfanget i Hjortvad Å tømmes for sand

Del

Ca. 5400 tons sand graves op fra Hjortvad Å for at sikre afvandingen fra mark og by og for at undgå, at sandet giver gener i Ribe Vesterå.

I øjeblikket arbejder en 70 tons tung wiremaskine med at tømme sandfanget i Hjortvad Å, ud for Ribe Fritidscenter. Maskinens slæbeskovl rummer op til tre kubikmeter af det brunlige sand, som Hjortvad Å ubønhørligt fører med sig, og som bundfældes i sandfanget. Et forsigtigt gæt er, at der denne gang skal oprenses 2500-3000 kubikmeter sand, svarende til ca. 5400 ton. Sandfanget blev sidst tømt i vinteren 2015/16, og det tømmes typisk hvert 3-5. år. Arbejdet forventes at tage en uge, og det vil være færdigt midt i uge 39.              

Strategisk placering af sandfanget

Flere aspekter gør, at sandfanget er placeret på denne strækning af Hjortvad Å. På grund af åens fald sænkes vandhastigheden naturligt, inden vandet fortsætter ud i Ribe Vesterå. Samtidig tillader placeringen, at de store maskiner kan arbejde tæt på vandet med at hive det våde sand op fra bunden. På stedet er der plads til, at sandet kan blive lagt til afvanding. Efterfølgende skal det tørre sand køres bort fra stedet.

”Hvis sandet i Hjortvad Å fik lov til at fortsætte, ville det lægge sig i de stillestående dele af Ribe Vesterå, formentlig nedstrøms broen ved omfartsvejen. Her ville det bl.a. være til gene for sejladsen på åen, og det ville være både dyrere og mere vanskeligt at fjerne det herfra”, fortæller formand for Teknik- & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.

Det er især i forbindelse med vinterens større afstrømninger, at der løber mest vand gennem Hjortvad Å. Lige nu fører Hjortvad Å omkring 2000 liter vand i sekundet, hvor der på andre tidspunkter er betydeligt mere.

Fakta

Hvad er et sandfang?

Sandfang er den tekniske betegnelse for et sted på åen, hvor bredden og dybden er øget betydeligt. Når vandet i åen rammer dette sted, og vandmængden bliver fordelt over et større tværsnitsareal, nedsættes vandhastigheden. For det utrænede øje kan det se ud som om, at vandet står næsten stille. Den lavere vandhastighed betyder imidlertid, at de tungere partikler som åens vand fører med sig, f.eks. sand, falder til bunds. Dét er sandfangets funktion.

Kontakter

Formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen på telefon 40 12 24 12.

Billeder

Information om Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

76161616http://www.esbjerg.dk

Esbjerg er kendt som EnergiMetropol i erhvervssammenhænge, men begrebet energi er også relevant i langt bredere forstand. Hele kommunen summer af energi mellem mennesker, og her er stor handlekraft og vilje til at gå nye veje. Erhvervsmæssigt har vi en særlig styrkeposition på energiområdet, og i fremtiden vil en ny type energi i form af digital infrastruktur være med til at definere kommunen. Vi udvikler os hele tiden i en mere bæredygtig retning, og det er vores ambition, at alle skal opleve og bidrage til energien i Esbjerg Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Esbjerg Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum