Vallensbæk Kommune

Samtlige partier i Vallensbæk vedtager budget

Del

De fem partier i Vallensbæk Kommunalbestyrelse er blevet enige om, hvordan pengene skal fordeles i kommunen de næste fire år.

Med forliget om budgettet for 2023 – 2026 er Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti enige om et budget, der tilgodeser velfærden, byudvikling og sikrer, at Vallensbæk Kommune fortsat har en robust og bæredygtig økonomi.

- Jeg er glad for, at vi har kunnet samle en enig kommunalbestyrelse omkring det her budget. Vi underbygger med budgettet den udvikling, som Vallensbæk har gennemgået de seneste år. Det sender et klart signal om, at vi alle vil det bedste for kommunen, og at vi fortsætter med at gøre Vallensbæk til en attraktiv kommune for både borgere, erhvervsliv. Det er vigtigt for mig, at alle partier kan se sig selv i budgettet, samtidig med, at vi fortsat har en sund økonomi, siger Vallensbæks Borgmester Henrik Rasmussen.

Der er blevet plads til to nye daginstitutioner, skoleudvidelser, daghjem og ikke mindst opstart af et nyt ungekulturhus. Og på trods af at inflation, energikrise og krig udfordrer økonomien, holder kommunen skatten i ro, og alle velfærdsområderne tilgodeses. Både småbørn, skolebørn, ældre og foreningsliv.

I hjemmeplejen i Nord har man som forsøg arbejdet i mindre faste teams, så borgeren oplever færre, og faste medarbejdere. Det har givet mere fleksibilitet for borgeren og større tryghed. Politikerne i Vallensbæk ønsker nu at det udbredes til flere teams i hjemmeplejen.

Derudover er der afsat 200.000 kroner om året til, at borgere som modtager hjemmeplejeydelser, kan få ekstra oplevelser sammen med fast personale, som de kender. F.eks. komme til frisør eller spise en god middag hjemme med deres faste medarbejder fra hjemmeplejen.

Der er også et grønt aftryk i budgetaftalen. Man er blevet enige om, at nyanskaffelser af køretøjer og arbejdsredskaber så vidt muligt skal være eldrevne/fosilfrie. Og så skal kommunens grønne arealer rumme stor biodiversitet, dvs. forskellige slags planter, der tiltrækker forskellige insekter og dyr.

Endelig er der også sat penge af til, at man som pårørende kan få tilbudt psykologhjælp hvis man er pårørende til folk, der står i en svær situation.

Politikerne er blandt andet enige om:

  • at der skal være mindst 30 mio. kr. i kassebeholdningen i det vedtagne budget 2023 og overslagsårene.
  • at nedbringe kommunens gæld.
  • at der ikke bliver skattestigninger. Skatten fastholdes i 2023 på 25,6 procent og grundskyldspromillen på 24,38 procent.
  • at der bliver annulleret fire ikke-igangsatte anlægsbevillinger i 2022 (i alt ca. 6,6 mio. kr.) og at der bliver låneoptaget 8 mio. kr. i 2022 til finansiering af indefrosne ejendomsskatter
  • Der afsættes ca. 890 mio. kr. i 2023. til serviceudgifter.
  • Hertil kommer bruttoanlægsudgifter for ca. 72 mio. kr.

Budgettet indeholder samtidig ingen forringelser af kommunens serviceniveau. Der er dog indarbejdet besparelser på i alt 3 mio. kr., heraf er 2 mio. kr. en besparelse på administration.

Vallensbæks budget for 2023 – 2026 har været særligt udfordret på grund af tre ting:

  • Udligningsreformen fra 2021 som fra 2025 permanent koster kommunen ca. 29 mio. kr. årligt.
  • En stram økonomiaftale mellem KL og regeringen for 2023 – herunder en lav anlægsramme samtidig med stigende priser i samfundet.
  • At staten har udmeldt et garanteret udskrivningsgrundlag for 2023 samt tilhørende tilskud og udligning til Vallensbæk, som er meget lavt.

Vedhæftede filer

Information om Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand

https://www.vallensbaek.dk/

Vallensbæk er en kommune i vækst med cirka 16.500 indbyggere, fordelt på 9,15 km2.

Kommunen tilbyder med sin gode infrastruktur og unikke placering på Københavns Vestegn, optimale muligheder for at komme til og fra job, gode indkøbsfaciliteter, fleksible pasningsmuligheder, optimale betingelser for et sundt og aktivt fritidsliv og fokus på nære relationer og tidssvarende boliger. Store rekreative naturområder omkring landsbyen og ved Strandparken i syd, hvor der også er en lystbådehavn, gør, at man føler sig på landet midt i storbyen.

Følg pressemeddelelser fra Vallensbæk Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vallensbæk Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum