Sampension

Sampension runder 24 mia. kr. i investeringsafkast

Del

Kundernes pensionsindbetalinger runder 11 mia. kr., og afkastet lander på 24 mia. kr. i Sampension-fællesskabet, som på fem år er vokset med mere end 30 pct.

Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension
Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension

Kundernes indbetalinger til pension i Sampension-fællesskabet runder 11 mia. kr. i 2019 og er 8,4 pct. højere end samme periode sidste år. Alene i Sampension Liv er væksten 9,5 pct. Dette tal indeholder også indskud, som er 20,6 pct. højere end året før.

”Det er meget tilfredsstillende, at indbetalingerne til pension voksede med 875 mio. kr. i 2019, som samtidig var et år med usædvanligt høje afkast til kunder og medlemmer. Alt i alt gav investeringerne lige knap 24 mia. kr. i investeringsafkast,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Tallene er positivt påvirket af ISP Pensions indtræden i Sampension-fællesskabet pr. 1. juli 2019, hvor Sampension overtog medlemsbetjening, forsikringsadministration og kapitalforvaltning. Med udgangen af året fik ISP-medlemmerne også et nyt markedsrenteprodukt med bedre forsikringsdækninger og en ny og mere individuel investeringsstrategi. Hertil kommer også et par større firmaordninger i Sampension Liv.

Fem års udvikling: Indbetalinger op med 32 pct., omkostningerne ned med 6 pct.

Sampension har været i en meget positiv udvikling de seneste fem år, hvor især tilgangen af Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og ISP Pension har sat tydelige spor i tallene sammen med flere virksomhedsordninger.

Sampension-fællesskabet

Mio. kr.

2015

2019

Udvikling

Indbetalinger

8.597

11.307

+32 %

Aktiver i alt

249.624

338.501

+36 %

Antal forsikrede

266.803

317.088

+19 %

Omkostninger i kr. pr. forsikret:

     

Sampension Liv

412

388

-6 %

ISP Pension

828

722

-13 %

PJD

1.319

489

-63 %

AP

1.263

486

-62 %

”Sampension står godt med stærke tal over de seneste fem år, hvor vi er lykkes med at udvide forretningsomfanget betragteligt, både hvad angår indbetalinger og aktiver. Det er glædeligt, at denne vækst er opnået samtidig med, at vi har realiseret et fald i omkostningerne og har høj kundetilfredshed,” siger Hasse Jørgensen.

Sampension har gennem en årrække arbejdet målrettet på at reducere omkostningerne, som er blandt de laveste i branchen: Jo lavere omkostninger, desto større del af indbetalinger og afkast går til at styrke opsparingen. Med en ÅOP for kunderne på ca. 0,5 pct. har Sampension Liv en af branchens laveste omkostninger til administration og investering.

”Fordelen med lave omkostninger i pensionsordningen kommer alle til gode i form af samme satser, uanset om man er pensionist eller i arbejde. Vi kalder det livslang værdiskabelse, og her er Sampension rimelig unik. Vores priser stiger ikke, når man stopper med at indbetale til pensionsordningen,” siger Hasse Jørgensen.

24 mia. kr. i investeringsafkast

2019 var et fantastisk investeringsår for pensionsopsparerne, hvor risikovillighed gav betragtelige gevinster. Årets samlede afkast i Sampension-fællesskabet på godt 24 mia. kr. kom således på bagkant af et tab på 868 mio. kr. i 2018.

Kunderne i markedsrente i Sampension Liv opnåede op til 20,5 pct. i afkast før skat. I puljerne med moderat risiko, hvor langt de fleste befinder sig, ligger afkastene på 5,8-17,0 pct. afhængig i af alder.

På fem år har alle kunder under 41 år med moderat risiko opnået 43,5 pct. i afkast. Personer tættest på pensionering har opnået 18,9 pct.

I ISP Pension fik medlemmerne i markedsrente med moderat risiko et afkast på 10,6 pct., mens medlemmer med høj risiko opnåede 15,8 pct. Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, som sparer op med gennemsnitsrente, opnåede afkast på hhv. 10,2 og 10,3 pct.

Høj kundetilfredshed

Sampension har fastlagt servicemål på kundevendte leverancer, og alle ekspeditionsmål var overholdt ved årets udgang. Sampension gennemførte i 2019 en række aktiviteter for at informere om mulighederne i pensionsordningerne. Informationerne var digitale og målrettet kundernes og medlemmernes engagement i Sampension-fællesskabet. Det medførte blandt andet:

 • 758.000 besøgende på hjemmesiderne
 • 380.000 log ind
 • 320.000 kunder og medlemmer modtog digitale beskeder om deres pensionsordning
 • 40.000 gennemførte digitale selvbetjeninger. Herunder 17.000 pensionstjek
 • 126.000 modtog digitale nyhedsbreve.

Sampension har netop lanceret en ny app, der blandt andet leverer en hurtig behovsafdækning, hver gang kunderne logger på. Den vil blive videreudviklet løbende og bliver en vigtig del af kundeoplevelsen fremover.

Det er strategisk vigtigt for Sampension at levere en kundeoplevelse, der er blandt de allerbedste i sektoren. Derfor spørger vi løbende om kundernes tilfredshed. Disse målinger viser en høj tilfredshed med den individuelle rådgivning og service. Tilbagevendende målinger giver input til, hvad vi gør godt, og hvor vi skal forbedre os, ligesom en branchemåling viser, at Sampension Liv scores højest af alle 15 pensionsselskaber på parametrene ”Generelt godt orienteret om min pensionsordning” og ”Kan altid få rådgivning om min pension”.

Klimatiltag og forstærket aktivt ejerskab

Sampension sænker aktieporteføljens klimaaftryk med 20 pct. og udelukker 54 kulselskaber fra investeringsuniverset som led i ny klimastrategi. Samtidig udbygges dialogprogrammet, og selskaber vil fremadrettet også blive vurderet ud fra deres evne til at indgå i den grønne omstilling.

De nye indsatser støtter aktivt målene i klimaaftalen COP21 og betyder, at hele aktieporteføljens klimaaftryk skal falde år for år og ligge lavere end verdensaktieindekset generelt.

”Vi ønsker at arbejde med alle vores investeringer under samme målsætning om at påvirke erhvervslivet til at begrænse den negative påvirkning af klima og miljø, og nu tager vi fat i de børsnoterede aktier,” siger Hasse Jørgensen.

Han tilføjer, at global lovgivning, beskatning og andre økonomiske incitamenter er det mest effektive middel til at begrænse udledningen af klimagasser, men at udviklingen ikke går hurtigt nok, og at der er behov for en større indsats for at nå de mål, der er sat i Paris-aftalen.

Regnskabstal 2019 (mio. kr.)

 

Mio. kr.

Administrations-fællesskabet

Sampension Liv

Arkitekternes Pensionskasse

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

ISP Pension

Indbetalinger

11.307

10.129

388

422

369

Investeringsafkast

23.952

20.102

921

1.410

1.520

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

-194

-175

-4,9

-5,1

-9,5

Aktiver

338.501

293.330

10.517

15.960

18.695

Heraf investerings-aktiver

326.816

282.597

10.371

15.803

18.045

Omkostninger i kr. pr. forsikret

 

388

486

489

722

Solvensdækning

 

293 %

256 %

316 %

172 %

Antal forsikrede

317.088

283.769

10.090

10.632

12.597

Antal tjeneste-mænd

17.752

17.752

     

I gennemsnitsrente er de samlede reserver påvirket af rentefald og regulatoriske ændringer, hvor det såkaldte VA-tillæg har været faldende hen over året på grund af en ny beregningsmetode fra myndighedernes side. Begge elementer påvirker de frie reserver og har reduceret solvensdækningen for danske livsforsikringsselskaber generelt og også selskaberne i Sampension-fællesskabet.

Tal for virksomhederne i Sampension-fællesskabet

Indbetalinger i alt: 11,3 mia. kr. (+8,4 pct.)

 • Heraf engangsindskud på 1,9 mia. kr. (+17,5 pct.)

Samlet investeringsafkast: 24,0 mia. kr.

Investeringsafkast:

 • Sampension Liv markedsrente op til 20,5 pct. (10,8 pct. i alt)
 • ISP Pension markedsrente op til 15,8 pct.
 • Sampension Liv traditionel gennemsnitsrente: 9,8 pct.
 • Arkitekternes Pensionskasse: 10,2 pct.
 • Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger: 10,3 pct.

Sampension Liv har en af de laveste ÅOP på ca. 0,5 pct. i både markeds- og gennemsnitsrente

Aktiver i alt: 339 mia. kr. (303 mia. kr. i 2018).

317.088 pensionskunder, 18.000 genforsikrede tjenestemænd og 758.000 gruppelivsordninger.
 

Nøgleord

Kontakter

Eventuelle spørgsmål kan stilles til adm. direktør Hasse Jørgensen på 40205866
eller undertegnede.

Billeder

Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension
Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension
Download
Download

Information om Sampension

Sampension
Sampension
Tuborg Havnevej 14
2900 Hellerup

77 33 18 77https://www.sampension.dk/

Følg pressemeddelelser fra Sampension

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sampension

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum