SampensionSampension

Sampension leverer investeringsafkast på 14,2 mia. kr.

Del

Sampensions årsrapport for 2016 viser et investeringsafkast på hele 14,2 mia. kr. mod 3,0 mia. kr. i 2015. Kunderne fik forrentet deres pensionsopsparing med op til 9,7 %. Sampensions samlede balance steg med 18 mia. kr. til i alt 268 mia. kr.

”Det er det bedste årsregnskab, jeg har været med til i Sampension. Ikke så meget på grund af enkelte tal, der springer frem, men fordi vi hele vejen rundt har fremgang og stærke tal," siger adm. direktør Hasse Jørgensen.

”2016 blev et rigtig godt år for pensionsopsparerne, som fik forrentet deres opsparing i markedsrente med op til 9,7 %. Det er godt for kunderne igen at kunne se deres pensionsopsparing vokse markant, efter et trægt 2015. Og godt for kunderne, at Sampension atter leverer et af de bedste afkast blandt konkurren­terne. Samlet set gav investeringerne et tilfredsstillende afkast på 14,2 mia. kr. mod 3,0 mia. kr. i 2015,” siger han.

 

Investeringsafkast på 14,2 mia. kr. – trukket op af noterede og unoterede aktier

2016 var et meget uroligt finansår og endte med at blive et meget godt investeringsår med højt udbytte til pensionsopsparerne. 14,2 mia. kr. landede det samlede afkast på i Sampension. Godt hjulpet på vej af den stigende rente i andet halvår.

Sampensions unoterede aktier – private equity – var den aktivklasse, der performede bedst med et afkast på 14,1 %. Men også investeringer i børsnoterede aktier gav et højt afkast på 11,5 %. Det havde stor betydning for det samlede afkast, da Sampension har næsten 47 mia. kr. placeret her. Et andet vigtigt område er investeringer i ejendomme, grunde og infrastruktur, hvor Sampension har placeret over 17 mia. kr. De gav et tilfredsstillende afkast på 7,5 %.

På rentesiden leverede investeringerne i kreditobligationer mv. et fint afkast på 6,8 % - der udgør 14,5 mia. kr. Mens den store portefølje af obligationer med lav kreditrisici på i alt 81 mia. gav et afkast på 4,2 %.

”Vi holder et benhårdt fokus på at tilbyde kunderne investering til meget lave omkostninger, hvilket sikrer mere værdi til pensionen. Investeringsomkostnin­ger i ÅOP går således helt ned til 0,25 %,” siger Hasse Jørgensen.

Investeringsafkast skal måles på lidt længere sigt og efter omkostninger – det viser den sande værdiskabelse af pensionsopsparingen.

De seneste fem år har fx en 25-årig opsparer med moderat profil fået et afkast på hele 62,9 % efter omkostninger.

Stor vækst i den samlede koncern

Indbetalingerne til Sampension KP Livsforsikring A/S har været stigende de seneste år. I 2016 steg de samlede indbetalinger med 4,9 % til 9,0 mia. kr., mens de voksede med 10,8 % i 2015.Væksten skyldtes hovedsageligt overenskomstfornyelser, hvor arbejdsmarkedets parter valgte at styrke pensionsdelen. Indskud for 2016 var på samme høje niveau som 2015, hvilket er meget positivt set i lyset af, at indskuddene i 2015 var positivt påvirket af, at it-koncernen KMD tegnede ny pensionsordning hos Sampension.

I løbet af året tegnede Sampension yderligere firmapensionsordning inkl. fuld sundhedsordning med it-virksomheden Tech Mahindra og sportstøjskæden Sportmaster. Nettostigningen i antal direkte forsikrede kunder var i 2016 på ca. 5.000 svarende til 1,8 %.

”Vi har det meste af 2016 arbejdet på at inkludere de knap 20.000 medlemmer med samlet kapital på 22 mia. kr. fra Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger i fællesskabet i Sampension. De er fuldt ud med i Sampension Administrationsselskab A/S fra årsskiftet 2017. Samarbejdet betyder, at de to pensionskasser næsten kan halvere deres administrationsomkostninger pr. medlem," siger Hasse Jørgensen. 

Medlemmerne af de to pensionskasser kan fra 2017 se frem til at høste stordriftsfordele i form af næsten halverede omkostninger pr. medlem og et forbedret rådgivnings- og service­udbud. Samarbejdet omkring leverandør­skiftet har været så positivt, at pensions­kasser­nes udgifter til skiftet er tjent hjem på omkring et år.

”Sampensions unikke samarbejdsmodel tilbyder pensionskasser selvstændighed og egen identitet koblet med maksimale stordriftsfordele i et administrationsfælleskab. Det findes ikke på samme værdiskabende måde andre steder. Samarbejdet giver også skalafordele, der kommer kunderne i Sampension KP Livsforsikring A/S til gode. Sampension har således sænket prisen for administration med 12,5 % til 420 kr. om året," siger Hasse Jørgensen.

Grundidéen bag samarbejdsmodellen er at tilbyde selvstændighed og egen identitet i pensionskasserne koblet med maksimale stordriftsfordele i et forsikrings­administrations­fælleskab.

Sampensions samarbejds­model på området er åben for yderligere tilgang af pensionskasser, da det forventes, at konsolideringen i markedet fortsætter i årene fremover.

Indregnes de samlede indbetalinger fra Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, som Sampension Administrationsselskab A/S forvalter fra 1. januar 2017, udgør de samlede indbetalingerne i alt 9,7 mia. kr., og balancen lander på 290 mia. kr.

Faldende omkostninger bag prisfald for kunderne på 12,5 %

Lave omkostninger er vigtige for kunderne, fordi en større del af indbetalingerne og afkastet dermed går til at styrke opsparingen. Sampension har gennem en årrække arbejdet målrettet på at reducere omkostningerne, som er blandt de laveste i branchen, når de vurderes ud fra den høje grad af fleksibiliteti pensionsordningerne og den omfattende rådgivning.

”Sampension havde også faldende omkostninger pr. kunde i 2016, og vi har besluttet at sænke prisen for pensionsadministrationen for alle kunder fra 1. januar 2017 fra 40 kr. til 35 kr. om måneden. Det viser værdien af vores forretningsmodel, som er baseret på, at vækst skaber fordele for alle kunder, eksisterende som nye. Og baseret på, at Sampensions leverancesystem er skalerbart uden store omkostningsstigninger til følge,” siger Hasse Jørgensen.

Markant øget kapitalstyrke – solvensdækning steg til 427 %

Sampensionøgedekapitalstyrkenhenoverperioden og endte åretmedensolvensdækningpå427 %mod252 % ved årets start.Detafspejleretfald i solvenskrav fra 3,1 mia. kr. ved årets start til 1,8 mia. kr.ultimo 2016. Det overskydende kapitalgrundlag udover solvenskravet voksede til 6,0 mia. kr. Der betyder også, at Sampension er godt rustet til fremtiden, nårdetgælderkapitalogsolvensdækningunderSolvensII,somtrådteikraft1.januar2016.

Stigende kundetilfredshed i Sampension

I Sampension evalueres både rådgivninger og telefoniske opkald af kunderne umiddelbart efter samtalen. Tilfredsheden med rådgivningerne lå meget højt med en score på omkring 4,8 på en 5-skala. Tilfredsheden med telefonbetjeningen lå ligeledes meget højt med en score på 4,5.

Udover de løbende tilfredshedsmålinger af den konkrete kundeoplevelse deltager Sampension i en større ekstern benchmarkundersøgelse, det såkaldte AMP-Barometer fra Aalund. Sampension er gået fra en delt fjerdeplads i 2014 til en delt førsteplads i 2016 med en score på 4,0 på en 5-skala i samlet tilfredshed.

I en anden undersøgelse af kundetilfredshed gennemført af Loyalty Group blandt både traditionelle firmapensionsselskaber og arbejdsmarkedspensionsselskaber fremhæves Sampension som selskabet med den højeste fremgang i kundeloyalitet. Sampension er eneste selskab, hvis kundeloyalitet er steget hvert år siden 2014 og overgår de fleste traditionelle selskabers niveau.

Ny satsning på digitalisering

Igen i 2016 var der stor stigning i kundernes brug af de digitale tilbud. Det samlede antal besøg på sampension.dk rundede 610.000, hvoraf 310.000 loggede på – en stigning på 29 %. Brugen af de digitale selvbetjeningsmuligheder steg tilsvarende – det er med til at fastholde omkostningerne på et lavt niveau og gør det samtidig let og enkelt for kunderne at justere deres pensionsordning.

”Vi har nu sat os for a forny hele den digitale kundeoplevelse fremover og er ved at stifte en udviklings­organisation ved siden af Sampension. Arbejdsmetoden vil ligne det man kender fra en start up virksomhed eller ventureorganisation. Vi er ambitiøse og forventer de første leverancer allerede i 2017,” siger Hasse Jørgensen

Kontakter

For yderligere kommentarer, kontakt adm. direktør Hasse Jørgensen på 4020 5856.

Billeder

Information om Sampension

Sampension
Sampension
Tuborg Havnevej 14
2900 Hellerup

77 33 18 77https://www.sampension.dk/

Sampension er med 290 mia. kroner under forvaltning landets tredje største pensionsselskab. Sampension leverer firmapensioner til virksomheder og organisationer og er samtidig en af de største, billigste og mest effektive spillere på markedet for arbejdsmarkedspensioner. Sampension administrerer også pensionsordningerne for Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Følg pressemeddelelser fra Sampension

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sampension

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum