Furesø Kommune

Samlet byråd ønsker aftale om Furesøgæld

Del

Furesø Kommune slap nådigt igennem i de nationale udligningsforhandlinger. Nu skal næste skridt tages for at sikre klarhed over Furesøs økonomi. Et enigt byråd har sendt et brev til indenrigsminister Astrid Krag og bedt om en forhandling om den resterende del af Furesø-tilskuddet.

Resultatet af forhandlingerne om udligningsreformen blev godt 14 mio. kr. bedre for Furesø end regeringens oprindelige udspil. Men kommunen er dog fortsat en meget stor nettobidragsyder til udligningssystemet. De seneste 10 år er Furesøs bidrag til andre kommuner gennem udligningssystemet vokset med 100 pct. fra 160 mio. kr. i 2010 til 320mio. kr. i 2020. I samme periode er beskatningsgrundlaget i kommunen kun steget med 40 pct.

Store udgifter til renter og afdrag

Udligning er ikke Furesøs eneste økonomiske udfordring. Den store gæld fra før kommunesammenlægningen udgør i dag 2,2 mia. mia. kr. med årlige udgifter til renter og afdrag på 123 mio. kr. Samlet udgør Furesøs udgifter til udligning og betaling til den store gæld fra før kommunesammenlægningen ca. 20 pct. af Furesøs samlede skatteindtægter.

”Det er dejligt, at vi har stået sammen i byrådet om at få en bedre udligningsaftale end regeringens udspil. Nu har byrådet i enighed sendt et brev til indenrigsministeren. Vi har brug for klarhed over, hvordan den resterende del af tilskuddet til afvikling af gælden fra før kommunesammenlægningen skal udbetales. Vi vil gerne lande en samlet aftale med regeringen, der kan skabe vished om kommunens økonomi på den lange bane” siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Under forhandlingerne om udligningsreformen understregede Furesø den særlige situation med en stor gæld fra tiden før kommunesammenlægningen. Indenrigsministeriet meldte tilbage, at man ville se på Furesøaftalen, når et nyt udligningssystem var på plads.

Gruppeformændene for alle partier i byrådet har sendt et brev til indenrigsminister Astrid Krag for at få forhandlet en aftale på plads.

”Furesø blev født med en kæmpegæld, der stadig kaster stadig lange skygger. Det er vores ansvar at få styr på økonomien. Det kræver, at vi fortsætter med at effektivisere kommunens drift, men også at vi får en aftale på plads med regeringen om det særtilskud, der er fastlagt i Furesøaftalen,” siger Lars Carstensen (C), viceborgmester i Furesø Kommune.

Brev fra hele byrådet til indenrigsministeren

I brevet til indenrigsminister Astrid Krag kvitterer gruppeformændene fra alle byrådets partier for, at der i udligningsforhandlingerne blev lyttet til Furesøs ønsker.

I den supplerende Furesøaftale fra marts 2011 blev det besluttet, at Furesø Kommune vil modtage et yderligere særtilskud på samlet 250 mio. kr. (2011 prisniveau) i perioden 2022-2040. Det blev samtidig aftalt, at vilkårene for udbetaling af dette tilskud skulle aftales mellem parterne. 

Bred aftale om økonomien

Furesø Kommune kan først få overblik over sin økonomi, når der ligger en samlet og holdbar løsning for Furesøs økonomi. Derfor er der brug for dialog med Indenrigsministeriet. Løsningen vil bl.a. kunne omhandle:

  • Vilkår for udbetaling af tilskuddet fra 2022 og frem
  • Mulighed for at lægge lån om til mere favorable lånevilkår
  • Mulighed for at komme i betragtning til den nye forhøjede særtilskudspulje til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder.

Af hensyn til den økonomiske planlægning i kommunen ønsker Furesø Byråd at indlede et hurtigt forhandlingsforløb.

”Vi ser således gerne, at vi kan få en aftale på plads inden sommerferien, og vil bede ministeriet om at fremsende forslag til en mødeplan. Vi vil være maksimal fleksibilitet mht. mødetidspunkter”, afslutter byrådet sit brev.

Brev til indenrigsminister Astrid Krag er vedlagt nederst pressemeddelelsen.

Kontakter

Ole Bondo Christensen (A), Furesøs borgmester, tlf. 7216 5200
Lars Carstensen (C), 2. viceborgmester i Furesø og gruppeformand, tlf. 7216 3997
Preben S. Petterson (A), gruppeformand, tlf. 7216 5007
Gustav Juul (V), gruppeformand, tlf. 2349 9652
Tine Hessner (B), gruppeformand, tlf. 4119 6041
Øjvind Vilsholm (Ø), gruppeformand, tlf. 2027 4465
Ole F. Holleufer (I), gruppeformand, tlf. 2067 3261
Carsten Svensson (O), gruppeformand, tlf. 93931164

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum