DigiRehab A/S

Samfundsøkonomien udfordres alvorligt af inaktive ældre

Del

På grund af corona-restriktioner er ældres adgang til sundhedsfremmende aktiviteter blevet begrænset. Udover de konsekvenser det kan have for de ældres eget helbred, forudser sundhedsøkonom at de stillesiddende ældre også kan blive en alvorlig udfordring for samfundsøkonomien. Svaret på udfordringen findes dog lige om hjørnet i form af en allerede eksisterende digital træningsløsning, der tager hensyn til afstandskrav og endda forbedrer de ældres helbred.

Sundhedsøkonom: Det bliver dyrt

Siden marts har ældre borgere ikke haft de store muligheder for at holde deres fysik ved lige. Med corona-virussen er der lagt en dæmper på fysisk kontakt mellem de ældre borgere og hjemmeplejen, ligesom store dele af genoptræningen i kommunalt regi i længere tid har kørt på vågeblus, og aktivitetscentre dermed har været lukket ned.

Men inaktive ældre borgere kan hurtigt få et større behov for hjælp og dermed blive meget dyre for samfundet. Deres fysiske helbred forringes hurtigt og kan på sigt betyder yderligere behov for hjemmehjælp og dermed en belastning for samfundsøkonomien. Det handler dog ikke kun om at komme i gang med de fysiske aktiviteter, men også om at komme hurtigt i gang. Det forklarer sundhedsøkonom og professor ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), Jakob Kjellberg.

”Vi har et studie, der meget tydeligt viser, at jo længere tid, der går fra visitationen af borgeren til selve genoptræningen finder sted, jo mere forringes sandsynligheden for, at borgeren bliver selvhjulpen. Og det er ganske kort tid, der er tale om, før sandsynligheden for fremskridt forringes”, siger Jakob Kjellberg.

Han kan ikke sætte tal på, hvor dyrt det bliver for samfundet, at den fysiske genoptræning og hverdagsaktivitet har stået stille under Coronakrisen.

”Det er svært at regne på. Men det siger sig selv: Det kommer til at blive dyrt,” siger Jakob Kjellberg og peger på, at hvis der findes løsninger, der får de ældre i gang med at røre sig, er det bare om at udnytte det.

Genoptræning med gevinst for alle

I Aalborg Kommune har hjemmeplejen længe benyttet sig af den digitale træningsløsning DigiRehab, som har vist sig at være særdeles oplagt under corona-nedlukningen. DigiRehab lader sig ikke begrænse af fysiske afstandskrav og kan derfor indgå som et vigtigt middel til at aktivere borgere. På den måde medvirker DigiRehab til at reducere forventelige udgiftsstigninger til praktisk hjælp, pleje og behandling, som inaktivitet ellers ville medføre.

”Det kan faktisk ikke være mere enkelt,” siger Rikke Elmstrøm, der er faglig koordinator i Myndighedsafdelingen i Aalborg Kommune, som svar på hvordan brugen af DigiRehab i hjemmeplejen har været.

”Det er en gevinst for alle. Borgeren bliver mere selvhjulpen og opnår for eksempel at kunne gå på toilettet, tømme postkassen eller drikke kaffe hos naboen. Det øger livskvaliteten og reducerer plejebehovet. Samtidig er SOSU-hjælperne glade for redskabet, fordi det skaber en god kontakt til borgeren og giver samtidig variation i deres arbejde”, siger Rikke Elmstrøm.

Direktøren for den danske virksomhed DigiRehab, Niels Heuer mener, der er særlig grund til at gøre opmærksom på muligheden nu, hvor samfundet endnu er pålagt restriktioner om at holde afstand og begrænse den fysiske kontakt.

”Det giver gevinst både for borgeren, kommunen og samfundsøkonomien at tage DigiRehab i brug. Hvis borgerne ikke har jævnlig fysisk aktivitet, vil der på den lange bane ophobe sig en stor pukkel af ældre, pleje- og behandlingskrævende mennesker, hvilket vil blive meget omkostningstungt,” siger Niels Heuer.

De ældre er helt vilde med det

I de kommuner som bruger DigiRehab er langt de fleste borgerne selv glade for aktiviteten.

”De ældre er helt vilde med det,” siger teamleder i hjemmeplejen, Nakskov Nord, Hanne Juul Christoffersen, og fortsætter:

”Ofte er disse borgere svære at overtale til at skulle noget nyt. Men det her vænner de sig meget hurtigt til, og de er glade for at slippe for det besvær, der ellers ofte er forbundet med genoptræning, hvor man skal hentes og hjælpes ud i en bus og køres afsted til et genoptræningscenter.”

Hanne Juul Christoffersen peger på, at borgeren opnår markant øget livskvalitet ved at være mere selvhjulpen i hverdag. Og selve træningssituationerne giver et helt andet samspil og nærvær mellem borgeren og medarbejderen fra hjemmeplejen. Det kan SOSU-hjælper Ingelise Gehlert fra hjemmeplejen i Aalborg tale med om.

”Det hjælper på arbejdsglæden. Det giver os variation i arbejdet – også fysisk, hvor vi bliver aflastet i vores vante rutiner – og så giver det et nærvær med borgeren på en hel anden måde, end det er muligt, når vi skal lave vores normale ernærings- eller hygiejneopgaver. Det er guld værd.”

Faglig koordinator i Myndighedsafdelingen i Aalborg, Rikke Elmstrøm peger på, at det for kommunen har været let at implementere DigiRehab i organisationen.

”Vi arbejder ud fra ’Investeringstankegangen’ og troede med det sammen på konceptet. Der har ikke været udfordringer i forhold til organiseringen eller tvister mellem faggrupperne. Fysio- og ergoterapeuterne får mere tid til opgaver, som er mere fagligt udfordrende, og medarbejderne i hjemmehjælpen får mere variation i deres arbejde. Det er ren win-win for alle. Jeg kan simpelthen ikke forstå de kommuner, der ikke bruger det her redskab”, siger Rikke Elmstrøm.

Faktaboks:

DigiRehab er et digitalt træningsprogram til iPads/tablets udviklet af fysioterapeuter til brug i hjemmeplejen ved rehabiliteringsforløb.

Programmet er målrettet ældre, der taber styrke og derved får sværere ved at klare hverdagens aktiviteter.

Understøttet af det digitale træningsprogram laver hjemmeplejens medarbejdere en forundersøgelse af den ældre borgers fysiske evner og behov for hjælp. På baggrund heraf skræddersyes et individuelt program for borgerens træning, som medarbejderen understøtter ved hjælp af video og forklaring.

Træningen kan foregå uden direkte fysisk kontakt mellem borger og medarbejder, og uden at borgeren mister støtte og vejledning til træningen. 

Sundhedsstyrelsen udgav i november 2020 en evalueringsrapport om effekten af rehabiliteringsforløb hos ældre borgere. Resultatet af evalueringen var, at rehabilitering og herunder træning har en yderst positiv effekt på ældres trivsel, behov for hjemmepleje og oplevelsen af at være herrer i eget hus:

65 % blev bedre til at bevæge sig
60% kunne klare flere ting i hverdagen
39 % oplevede forbedret humør
32 % oplevede forbedret socialt fællesskab
58 % oplevede forbedret livskvalitet.

Dette skal ses i lyset af, at uden træning er det normalt kun 20% af hjemmeplejemodtagere, der bliver mindre plejekrævende i løbet af en 12 måneders periode. Langt de fleste bliver mere og mere plejekrævende.

Nøgleord

Kontakter

For yderligere oplysninger:

Direktør for DigiRehab, Niels Heuer tlf. +45 2272 7220, mail: nh@digirehab.dk

Links

Information om DigiRehab A/S

DigiRehab A/S
Brovej 20A
8800 Viborg

http://www.digirehab.dk

DigiRehab er et digitalt træningsprogram til iPads/tablets udviklet af fysioterapeuter til brug i hjemmeplejen ved rehabiliteringsforløb. Programmet er målrettet ældre, der taber styrke og derved får sværere ved at klare hverdagens aktiviteter. Understøttet af det digitale træningsprogram laver hjemmeplejens medarbejdere en forundersøgelse af den ældre borgers fysiske evner og behov for hjælp. På baggrund heraf skræddersyes et individuelt program for borgerens træning, som medarbejderen understøtter ved hjælp af video og forklaring. Erfaring viser, at flere borgere genvinder styrke og funktionsevner ved brug af DigiRehab.

Følg pressemeddelelser fra DigiRehab A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.