Green Power Denmark

Samfundskontrakt skal sikre tredobling af grøn strøm

Del

Vi kan nå vores klimamål og bekæmpe afhængighed af naturgas, lyder budskabet i Green Power Denmarks første politiske udspil. I de kommende måneder skal politikere og myndigheder blive enige og sætte mål og rammer, så vil energibranchen opstille grøn energi hurtigt og investere i elnettet rettidigt.

Klimakrise, afhængighed af naturgas og høje energipriser. Grøn omstilling er mere akut end nogensinde.

Energibranchen er klar til at mangedoble den danske produktion af grøn strøm, så der er nok til både det danske forbrug og til eksport til andre europæiske lande frem mod 2030. Og samtidig er branchen klar til at bygge et endnu stærkere elnet, som kan transportere strømmen sikkert ud til danskerne og sørge for, at der er strøm i kontakten, når vi skal bruge den.

Men det kræver, at regering og folketing træffer beslutninger, der gør det hurtigere at bygge vindmøller og solceller. Og at myndigheder og politikere indfører en ny reguleringsfilosofi, hvor udgangspunktet er hellere at investere for meget end for lidt i at udbygge det danske elnet, og at reguleringen samtidig tager udgangspunkt i den massivt voksende mængde el vi skal bruge i fremtiden – ikke den vi brugte i fortiden.

- Hvis regering og folketing forpligter sig på målene og skaber de nødvendige rammer, så skal energibranchen nok sørge for tilstrækkelig grøn strøm til danskerne til hver en tid og et stærkt elnet til den gennemgribende elektrificering af samfundet, siger Kristian Jensen, administrerende direktør i Green Power Denmark.

Green Power Denmark lægger sig i forlængelse af regeringens ”Danmark Kan Mere II” med sit første politiske udspil, Grøn Strøm til Danmark og Europa. Organisationen giver en lang række konkrete anbefalinger til, hvordan de overordnede mål kan nås og opfordrer energibranche, politikere og myndigheder til at indgå en forpligtende samfundskontrakt.

- Med den frygtelige krig i Ukraine står verden i en ny sikkerhedspolitisk situation, der gør grøn omstilling bydende nødvendig og hastighed helt afgørende. Energipolitik er ikke længere kun klimapolitik. Det er også sikkerhedspolitik – og det er miljøpolitik, vækstpolitik og fordelingspolitik. Det er en fælles bunden opgave, for kun i fællesskab kan vi nå vores klimamål, og samtidig blive uafhængige af russisk gas, siger Kristian Jensen.

Den samfundskontrakt, Green Power Denmark lægger op til, skal sætte minimumsmål for elproduktion, eltransport og effekttilstrækkelighed.

Tredobling af grøn strøm
Ifølge Green Power Denmarks udspil skal den grønne elproduktion mere end tredobles, hvis Danmark skal nå Klimalovens mål om at reducere CO2-udledningerne med 70 procent i 2030, indfri Power-to-X-ambitionerne og ydermere være nettoeksportør af grøn strøm til resten af Europa.

Konkret skal den samlede danske elproduktion kunne dække et forbrug inklusive eksport på 104 TWh i 2030 mod de nuværende 37 TWh forbrug i 2021.

- Energibranchen er klar. Der ingen tvivl om, at jo før vi kan rykke, jo bedre. Vi har med vores udspil lagt en realistisk tidsplan. Og med regeringens ”Danmark Kan Mere II” tror jeg på, at vi kan sætte tempoet endnu mere op, for nu gælder det både klimaet og vores sikkerhed. Jeg håber, at den politiske beslutningskraft, vi så under corona-pandemien, også følger med over i den krise, vi står i lige nu, siger Kristian Jensen.

13 grønne anbefalinger
Green Power Denmark kommer med 46 konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan producere og transportere nok grøn strøm til Danmarks og Europas omstilling. Her er de 13 vigtigste - rækkefølgen er ikke prioriteret.

 • Alt, hvad der kan elektrificeres, skal elektrificeres.
 • Sæt minimumsmål for vedvarende elproduktion (fx 104 TWh), eltransport og forsyningssikkerhed.
 • Minimum 4 GW havvind efter statslige udbud skal være igangsat inden udgangen af 2023.
 • Sikre rammer for minimum 4 GW markedsdrevet havvind, inden udgangen af 2030.
 • Ambitiøs tidsplan for energiøen i Nordsøen.
 • Separat minimumsmålsætning for landbaseret vedvarende energi.
 • Sikre hurtig udbygning af vedvarende energi på land ved en lang række initiativer, der er understøttet af et redskabskatalog.
 • Ny model for tilslutning af grøn elproduktion skal erstatte producentbetalinger.
 • Udmøntningen af den politiske elsemesteraftale skal følge elnetreguleringens princip om at være en politisk elsemesteaftale.
 • Afskaffelse af bureaukratiske forhindringer for at øge elnetselskabernes investeringer.
 • Incitamenter til fleksibel produktion og forbrug samt lagring for at sikre effekttilstrækkeligheden.
 • Moderne tarifering og direkte linjer, der understøtter den grønne omstilling.
 • Sikring af tilstrækkelig arbejdskraft til udbygning af vedvarende energi og infrastruktur.

Alle elementer af udspillet findes på www.greenpowerdenmark.dk.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Green Power Denmark

Green Power Denmark
Green Power Denmark
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

35 300 400http://greenpowerdenmark.dk

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og vil fungere som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores mere end 1500 medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm. Green Power Denmark repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energi.
Green Power Denmark blev grundlagt 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft. 

Følg pressemeddelelser fra Green Power Denmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Green Power Denmark

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum