Tønder Kommune

Sæsonen for regulering af rågebestanden er i gang

Del

Rågen er fredet, men sæsonen for, hvornår rågebestanden må reguleres gik i gang 1. maj og løber frem til den 15. juni. I denne periode er det tilladt at regulere bestanden af rågeunger.

Rågen er fredet efter EU s fuglebeskyttelsesdirektiv fra 1979. Derfor er der ingen jagttid på fuglen, men det er tilladt at regulere bestanden.

Tønder Kommune har gennem mange år haft en aftale med Tønder jagtforening om, at de forestår reguleringen af bestanden. En opgave som jægerne efterhånden har løst i rigtig mange år.

For at jægerne må skyde på ungerne, skal disse være fri af rederne. På det tidspunkt kan ungerne ikke, flyve men hopper kun rundt i grenene, og her er det tilladt for jægerne at skyde dem, typisk med salonriffel eller luftgevær.

”Man betragter faktisk støjen fra rågekolonier tæt på bebyggelse som sundhedsskadelig. Det er derfor det, efter ansøgning, er tilladt at regulere bestanden én gang om året”, fortæller afdelingsleder i Teknik & Plan, Christian Kjær-Andersen.

Set over de sidste 10-12 år har antallet af rågereder i Tønders byområder ligget på mellem ca. 1000 og ca. 1500 reder. Den største rågekoloni i Tønders byområde finder man ved Tønder Sygehus. Siden 2018 er der desuden også kommet en koloni ved Rosinfeldtsvej og ved Aldi og REMA 1000 på Ribe Landevej. 

Den klart største forekomst af rågekolonier er i Tved Plantage, hvor der i år er optalt mere end 1000 reder. 

Der har været undersøgt alternative løsninger til at regulere rågebestanden end at skyde ungerne. Blandt andet findes der en såkaldt ”Bird Alert”, der ved at udsende varsels skrig optaget af råger, angiveligt skræmmer de voksne fugle væk. Det har man fravalgt i Tønder Kommune, fordi man vurderer, at det ikke fjerner problemet, men blot sender det videre.

”Hvis man skræmmer de voksne fugle væk, hvor tager de så hen i stedet for, kan man spørge sig selv. For problemet forvinder jo ikke, fordi du skræmmer rågerne væk fra deres rede-træer. Vi har fravalgt ”Bird Alert” i Tønder Kommune, fordi vi vurderer, at vi blot flytter problemet videre til endnu mere følsomme steder i Tønder by”, fortæller Christian Kjær-Andersen.

Borgerne i Tønder Kommune kan kender jægerne på, at de vil være iført gule veste fra Tønder Kommune med påskriften ”Råge-regulering”

For yderligere information:

Christian Kjær-Andersen, afd. leder, Teknik & Plan, Tønder Kommune:  2938 6265

Kontakter

For yderligere information:

Christian Kjær-Andersen, afd. leder, Teknik & Plan, Tønder Kommune: 2938 6265

Information om Tønder Kommune

Tønder Kommune
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

+45 74 92 92 92https://www.toender.dk/