Ingeniørforeningen, IDA

Sådan når vi 70-procents målsætningen i 2030

Del

IDA kan i dag sammen med AAU præsentere ’IDAs Klimasvar’ – Danmarks første samlede plan for, hvordan transport og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Rapporten IDAs Klimasvar giver konkrete bud på, hvor vi skal investere og fokusere på transport- og energiområdet for at komme i mål med 2030-målsætningen og gå mod klimaneutralitet i 2050. Det kræver grønne investeringer for 500 mia. kroner over de næste 10 år, men det bliver modsvaret af de besparelser, der kommer på brændsler, nye grønne afgifter og jobskabelse.

»Vi har sat os i maskinrummet med Aalborg Universitet og set på de tekniske løsninger og regnet på, hvordan det er muligt at nå 70 procent, hvis vi foretager de rigtige valg, de rette investeringer og styrker forskning og udvikling. Derfor er vi stolte af, at vi nu kommer med det første samlede bud på, hvordan Danmark kan nå 2030-målsætningen,« siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Blandt de konkrete tiltag peger IDAs Klimasvar på, at vi udbygger yderligere med vindmøller både på land og til vands, så vi på vand går fra 2000 MW i 2020 til 6630 MW i 2030 og på land udbygger til mindst 4800 MW. Vores transport skal omlægges til mere el og grønne brændsler som elektrofuels; 20 pct. af lastbilsbrændslerne skal komme fra elektrofuels i 2030, 10 pct. for skibstransport og 2 pct. for indenrigsfly. Overskudsvarme fra industri og datacentre skal ind i fjernvarmesystemet, og så skal vi energieffektivisere vores bygningsmasse og industri med energibesparelser på 12 pct. og udvide vores fjernvarmeområder.

»Det er i de tværgående løsninger mellem besparelser, transport, el og varme, synergierne skal findes. Det er først, når den tunge transport kan køre på elektrofuels – der i øvrigt laves på vind – og overskudsvarmen fra produktionen kan bruges til at opvarme vores boliger, at vi er kommet helt i mål med de løsninger, der gør vores energiforbrug klimaneutralt på omkostningseffektiv vis. Eller når varmen kan kobles ud, når elforbruget peaker og kan tilføres ekstra energi, når elproduktionen kører for fuld vind. Eller når vi laver energibesparelser i bygningerne på en måde, så fjernvarmen bliver mere effektiv og bedre kan udnytte solvarme, geotermi og overskudsvarme fra industrien,« siger Henrik Lund, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

IDAs Klimasvar går længere end 2030 og understreger, at det er helt afgørende, at vi allerede nu forbereder Danmark på, hvordan vi kan reducere yderligere i årene efter 2030. Energi er altid en udgift og en investering, men de penge, vi bruger på forslagene i rapporten, kommer igen blandt andet i form af besparelser på brændsler. Rapporten peger også på, at en skatte- og afgiftsændring til fordel for det grønne er uomgængelig. Desuden har det i arbejdet med IDAs Klimasvar været essentielt, at de klimainvesteringer, vi laver, kaster grønne job af sig.

»Vi skal se på, hvilke teknologier, vi har særlige styrker indenfor, der underbygger industri og beskæftigelse i Danmark. Og det kræver, vi ser på kompetencer og arbejder på tværs af fagligheder. Især i disse krisetider er det essentielt at have for øje, at klimainitiativer bidrager til at skabe gode danske arbejdspladser, der sikrer vores velfærdssamfund – og det opfylder vi til fulde med IDAs Klimasvar,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Nøgleord

Kontakter

Tina Splidsboel, presserådgiver, IDA – tlf. 60 666 700 – e-mail: tsp@ida.dk

Links

Information om Ingeniørforeningen, IDA

Ingeniørforeningen, IDA
Ingeniørforeningen, IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

33 18 48 48http://ida.dk/

Følg pressemeddelelser fra Ingeniørforeningen, IDA

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Ingeniørforeningen, IDA

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum