Røde Kors

Røde Kors og Ældre Sagen: Politiske ambitioner om en national ensomhedsstrategi er afgørende nybrud i kampen mod ensomhed

Del

Den sidste uge har der været politiske udspil fra flere sider omkring en national ensomhedsstrategi. Røde Kors og Ældre Sagen glæder sig over, at Christiansborg kaster sig ind i kampen mod et så komplekst problem, som ensomhed er.

Allerede inden corona var ensomhed et voksende og alvorligt samfundsproblem med meget alvorlige følger for det enkelte menneske. I juni udgav Ældre Sagen og Røde Kors sammen med 84 andre organisationer et inspirationsoplæg til en national ensomhedsstrategi.

Det er meget glædeligt at se, at der fra flere sider er vilje til at tage kampen op mod den stigende ensomhed. Vi ved at ensomhed går ud over livskvaliteten hos den enkelte og koster samfundet dyrt. Samtidig viser eksempler fra en række lande, at en samlet strategi kan gøre en afgørende positiv forskel.

Organisationerne håber på en ambitiøs, national og videnbaseret strategi
Administrerende direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup og Røde Kors’ generalsekretær Anders Ladekarl enige om, at den politiske opbakning til en national ensomhedsstrategi er et afgørende første skridt. De peger i fællesskab på tre afgørende forudsætninger for, at strategien kan blive succesfuld:

1)    Der skal opstilles klare mål for at nedbringe ensomheden.

2)    Der skal etableres et nationalt videnscenter, så indsatsen prioriteres på baggrund af indsigt og overblik over den nyeste viden på området.

3)    Indsatsen skal være tværgående, så den foregår koordineret i alle relevante ministerier, i kommuner og regioner og i organisationer, civilsamfund og erhvervslivet.

”Ensomhedskurven bliver ved med at stige trods mange forskellige, lokale indsatser, bl.a. fra de 95 medlemmer af Folkebevægelsen mod ensomhed. Og ensomheden forårsager mistrivsel, fysisk og psykisk sygdom og tidlig død. Derfor er det bydende nødvendigt, at regering og Folketing nu i fællesskab sætter sig i spidsen for en national strategi mod ensomhed. Vi er 86 organisationer, der står klar til at hjælpe med både at lave strategien og efterfølgende at virkeliggøre den,” siger Bjarne Hastrup.

”Det er vigtigt, at vi tør sætte klare og ambitiøse mål for indsatsen. For det er i den gensidige forpligtelse, vi kan lykkes på tværs af sektorer, i uddannelsessystemet, i ældreplejen, på arbejdspladsen og alle de andre steder, hvor mennesker føler sig ensomme,” siger Anders Ladekarl, Røde Kors.

Ældre Sagen og Røde Kors lægger vægt på, at det er vigtigt, at politikerne nu forpligter sig politisk til at føre planerne ud i livet, tage det lange seje træk og handle på anbefalingerne fra organisationernes strategioplæg og den kommende alliance. Det er behov for, hvis vi skal vende en alarmerende negativ samfundsudvikling.

Fakta

  • Inspirationsoplægget ”Sammen mod ensomhed” blev udgivet af Røde Kors og Ældre Sagen i juni 2021 i samarbejde med 84 andre organisationer
  • Flere politikere har tilkendegivet ønske om at afsætte midler til en nationale ensomhedsstrategi den sidste uge. Social- og ældreminister Astrid Krag har meldt ud, at regeringen vil afsætte 10 millioner kr. til området i 2022, mens Jane Heitmann fra Venstre har meldt ud at de støtter 10 millioner kr. til forarbejdet til en indsats alene.
  • 380.000 danskere er ensomme. Det svarer til 8,2 pct. af hele befolkningen Heraf er ca. 125.000 unge i alderen 16-24 år. Her føler 12,3 pct. ensomhed. Kilde: Defactum. 
  • Der er 770 ekstra dødsfald blandt ensomme om året i Danmark. Der er 5.300 tabte leveår blandt mænd og 3.100 tabte leveår blandt kvinder. Kilde: ’Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer’, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, 2016.

Kontakter

For henvendelser kontakt Røde Kors’ pressetelefon:

3529 9699
Røde Kors.dk/presse

Information om Røde Kors

Røde Kors
Røde Kors
Blegdamsvej 27
2100 København Ø

+45 35 25 92 00https://www.rodekors.dk/

Røde Kors er altid til stede

Hver dag redder vi liv og ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og katastrofer. Vi skaber fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv, og i kriser er vi en del af det nationale beredskab i Danmark.

192 lande er med Genevekonventionen blevet enige om at have Røde Kors som fælles hjælpeorganisation. Vi hjælper mennesker på begge sider af konflikten og i de fjerneste egne af verden. Uden hensyn til nationalitet, religion eller politiske holdninger.

Vi er verdens største humanitære organisation med omkring 12 millioner frivillige over hele verden. Vi er en bevægelse for medmenneskelighed i verden, i lokalsamfundet og dér, hvor du bor.

Følg pressemeddelelser fra Røde Kors

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Røde Kors

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum