Røde Kors

Røde Kors’ Årsregnskab 2021: Hjælp til 3,5 mio. mennesker og tydelige indsatser for reduceret klimaaftryk

Del

Røde Kors i Danmark brugte i 2021 1,1 milliarder kroner på hjælpearbejdet i Danmark og i verden, hvilket er en stigning i forhold til året før

I 2021 stod udfordringerne i kø: konflikter, klimaforandringer, corona, stigende ensomhed og mental mistrivsel. Flere mennesker end nogensinde før havde brug for hjælp, og Røde Kors nåede sidste år ud til hele 3,5 mio. mennesker med humanitære indsatser. Internationalt hjalp Røde Kors fx 1,4 millioner mennesker med coronarelaterede indsatser fra information og forebyggelse til behandling og vacciner, og 620.000 modtog direkte nødhjælp i form af mad, tæpper, telte og andet. Derudover blev fokus på kroniske sygdomme og på psykosocial støtte og mental sundhed i kriser styrket.

Røde Kors i Danmark brugte i 2021 1,1 milliarder kroner på hjælpearbejdet i Danmark og i verden, hvilket er en stigning i forhold til året før. Der blev anvendt 649 mio. kr. på hjælpearbejde i udlandet, 163 mio. kr. på det sociale hjælpearbejde i Danmark og 33 mio. kr. på hjælpearbejde i Ungdommens Røde Kors. Derudover blev 290 millioner kroner brugt i asylarbejdet i Danmark på at drive fem asylcentre og varetage sundhedsmæssige og sociale opgaver på udrejsecentrene.

Administrationsprocenten for Røde Kors i Danmark er fortsat lav og lå i 2021 på 5,3 pct. af de samlede indtægter. 88 pct. af Røde Kors i Danmarks nettoindtægter gik direkte til hjælpeindsatser i Danmark og internationalt.

Øget omsætning hos Røde Kors Genbrug
Røde Kors oplever stor økonomisk opbakning. De samlede indtægter var i 2021 på 1,5 milliarder kroner, og særligt indsamlede private midler steg i forhold til 2020. Herudover steg omsætningen i Røde Kors’ genbrugsforretning i 2021 på trods af, at butikkerne lige som resten af samfundet var lukket på grund af corona i begyndelsen af året. Sammenlagt skabte genbrugsområdet en omsætning på 221 millioner kroner og et overskud på 66 millioner kroner til hjælpearbejdet i 2021.

Årets resultat viser et overskud på 35 millioner kroner, som reserveres til det fremtidige hjælpearbejde.

Frivillige hjalp med coronaindsatser
Røde Kors’ arbejde bæres i høj grad af frivillige kræfter, og det samlede frivillige engagement i Røde Kors voksede i 2021 sammenlignet med sidste år og omfatter nu 36.000 personer, hvoraf 3.000 er engageret via Ungdommens Røde Kors. Der var et beskedent fald i antallet af faste frivillige, mens antallet af hjælpere i Røde Kors Parat steg fra knap 3.000 i 2020 til over 5.000 med udgangen af 2021. Især coronaindsatser som vaccineledsagelse fik mange til at melde sig som parat-hjælpere.

- Det har været fantastisk igen i år at opleve den velvilje til at hjælpe, og vi er taknemmelige for hver og en, som vælger at lægge sine kræfter i Røde Kors, siger generalsekretær i Røde Kors i Danmark, Anders Ladekarl.

Klimaaftryk
For første gang fremlægger Røde Kors i Årsrapport 2021 et klimaregnskab. I september 2021 tiltrådte Røde Kors i Danmark ’The Climate and Environment Charter for Humanitarian Organizations’, som betyder en forpligtelse til at spille en aktiv rolle og sætte ambitiøse mål for at reducere udled­ning af CO2 og hjælpe mennesker påvirket af klimaforandringer.

Siden 2019 har Røde Kors udarbejdet et klimaregnskab for at klarlægge de aktiviteter, der bidrager til det årlige klimaaftryk og at identificere områder, hvor Røde Kors kan mindske organisationens emissioner. Klimaregnskabet er udarbejdet i henhold til Greenhouse Gas-protokollen (GHG) og dækker Røde Kors’ forbrug af brændsler og energi samt transportydelser. Klimaregnskabet for 2021 estimerer klimaaftryk i 2021 til 2.951 ton CO2-ækvivalenter (CO2e).

- I Røde Kors udviser vi størst mulig ansvarlighed i vores indsatser, både når det gælder mennesker, økonomi og klima, og derfor jeg glad for, at vi nu også aflægger klimaregnskab, så vi de kommende år er endnu mere optaget af at reducere vores klimaaftryk, siger Anders Ladekarl.

Rekord for Genbrug
Netop Røde Kors’ genbrugsbutikker giver forbrugerne mulighed for at gøre noget godt for klimaet. De positive klimaeffekter opstår, når genbrugte tekstiler, møbler m.v. erstatter produktionen af nye produkter, hvorved der fortrænges emissioner fra produktion, distribution og bortskaffelse af disse. Røde Kors har som den første genbrugsorganisation opgjort disse positive effekter, og i 2021 blev nettobesparelsen for Røde Kors’ genbrugsaktiviteter estimeret til at være 18.113 ton CO2e.

Se årsregnskabet for Røde Kors på rødekors.dk

Kontakter

For henvendelser kontakt Røde Kors’ pressetelefon:

3529 9699
Røde Kors.dk/presse

Information om Røde Kors

Røde Kors
Røde Kors
Blegdamsvej 27
2100 København Ø

+45 35 25 92 00https://www.rodekors.dk/

Røde Kors er altid til stede

Hver dag redder vi liv og ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og katastrofer. Vi skaber fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv, og i kriser er vi en del af det nationale beredskab i Danmark.

192 lande er med Genevekonventionen blevet enige om at have Røde Kors som fælles hjælpeorganisation. Vi hjælper mennesker på begge sider af konflikten og i de fjerneste egne af verden. Uden hensyn til nationalitet, religion eller politiske holdninger.

Vi er verdens største humanitære organisation med omkring 12 millioner frivillige over hele verden. Vi er en bevægelse for medmenneskelighed i verden, i lokalsamfundet og dér, hvor du bor.

Følg pressemeddelelser fra Røde Kors

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Røde Kors

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum