Globenewswire

Ringkjøbing Landbobank A/S

Del

Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

Dato         3. februar 2021

Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

Bankens bestyrelse har i dag besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på i alt 255 mio. kroner med det formål at annullere disse på en senere generalforsamling med baggrund i den generelle bemyndigelse, som bankens bestyrelse har fra den ordinære generalforsamling afholdt den 4. marts 2020 til at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% på erhvervelsestidspunktet.

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 4. februar 2021 og til og med den 30. juli 2021 under forudsætning af den kommende ordinære generalforsamlings (til afholdelse den 3. marts 2021) fornyede bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier, hvorved aktietilbagekøbsprogrammet kan fortsætte. I den nævnte periode vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 255 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.000.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør "Safe harbour" reguleringen.

Banken kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbet. Dette vil i givet fald blive meddelt i en selskabsmeddelelse.

Betingelserne for aktietilbagekøbsprogrammet er følgende:

 • Formålet med aktietilbagekøbet er tilpasning af bankens kapitalstruktur.
   
 • Ringkjøbing Landbobank har antaget Danske Bank som lead manager for aktietilbagekøbsprogrammet. Danske Bank vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Ringkjøbing Landbobank træffe sine handelsbeslutninger og eksekvere aktieopkøb inden for de offentliggjorte rammer. 
   
 • Det maksimale vederlag, som Ringkjøbing Landbobank kan betale for aktier tilbagekøbt under programmet, er 255 mio. kroner dog således, at der maksimalt kan erhverves 1.000.000 stk. aktier under programmet. 
   
 • Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den senest uafhængige handel eller (ii) det højeste uafhængige købers bud i markedet på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.
   
 • Det maksimale antal aktier, der kan opkøbes på én enkelt handelsdag, vil svare til 25% af den gennemsnitlige daglige aktiehandelsvolumen i de 20 forudgående handelsdage på Nasdaq Copenhagen.
   
 • Ringkjøbing Landbobank vil ugentligt offentliggøre en separat meddelelse til Nasdaq Copenhagen og annoncere antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi samt vedlægge detaljeret information om de enkelte handler.


Med venlig hilsen


Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK